Dnes je úterý 31. ledna 2023., Svátek má Marika
Počasí dnes 2°C Smíšené přeháňky

Blíží se významné setkání onkologů zaměřené na novou léčbu - 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2018

Blíží se významné setkání onkologů zaměřené na novou léčbu - 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2018
zdroj: tisková zpráva

Již podeváté proběhne v České republice jedna z nejvýznamnějších mezinárodních odborných akcí, v jejichž hledáčku jsou nejmodernější způsoby léčby rakoviny.

Počet nových případů nádorových onemocnění v České republice stejně jako na celém světě stoupá. Onkologie se tak stává klíčovou disciplínou celé medicíny; vyžaduje spolupráci vědců, lékařů, sester i samotných pacientů.

Právě na ni se soustředí 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2018, které se bude konat 24.–26. ledna 2018 v prostorách Clarion Congress Hotel Prague. Zúčastní se ho přes 800 předních českých i zahraničních specialistů z  oblasti onkologie a ostatních oborů medicíny, kteří společně hledají nejúčinnější způsoby, jak zlepšit a prodloužit životy lidí. Účastníci se během třídenního setkání seznámí s nejčerstvějšími novinkami výzkumu i metod léčení zhoubných nemocí.

PragueONCO získalo mezinárodní renomé díky vysokému počtu předních českých i světových kapacit, jejich přednáškám a možnostem kvalitních diskuzí v odborných fórech. Mimořádným přínosem je tradiční zaměření na všestrannou spolupráci všech medicínských oborů.

Také letošní ročník mezioborového kolokvia PragueONCO představí nejnovější trendy a zkušenosti s důrazem na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění. Odborný program bude zaměřen rovněž na nelékařské zdravotnické pracovníky, v první řadě na sestry, a na paliativní péči.

Nadcházející kolokvium, které pořádá agentura We Make Media, proběhne nejen v českém, ale i v anglickém jazyce. Novinkou je simultánní překlad do obou jazyků pro účastníky odborné lékařské sekce.

Letošní ročník kolokvia PragueONCO získal záštitu Evropské onkologické společnosti – ESMO, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mnoha významných českých odborných společností, jako je Česká onkologická společnost ČLS JEP, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a další.

Do 31. prosince 2017 probíhá zvýhodněná registrace na kolokvium. Více informací naleznete na www.pragueonco.cz

7D2_6336+ zdroj: tisková zpráva

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí, které se pořádají v České republice. Počet nově vzniklých a obecně rozšířených malignit v České republice podobně jako jinde ve světě stoupá, a tak se onkologie stává v oblasti medicíny klíčovou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

Již podeváté se tato akce bude konat v prostorách Clarion Congress Hotel Prague. Na letošním ročníku, který proběhne ve dnech 24.–26. ledna 2018, přivítáme na 800 hostů. U příležitosti této odborné vzdělávací akce se scházejí české i zahraniční kapacity v oblasti onkologie spolu se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.

Programová rozmanitost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia. Akce trvá tři dny, během kterých proběhnou například posterová sekce, diskuzní setkání nebo odborná fóra.

V letošním roce se na kolokviu bude přednášet nejen česky, ale i anglicky a novinkou je simultánní překlad do obou jazyků pro účastníky odborné lékařské sekce.

Odborný program kolokvia se bude věnovat také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část bude zaměřena i na paliativní péči.

9. pražské mezioborové onkologické kolokvium získalo záštitu Evropské onkologické společnosti – ESMO, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mnoha významných Českých společností, jako jsou Česká onkologická společnost ČLS JEP, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a mnoho dalších. Do 31. prosince 2017 je možné se na kolokvium registrovat za zvýhodněných podmínek. Více informací naleznete na www.pragueonco.cz.

Zdroje:
Inzerce