Vláda chce zkrátit soudní procesty a snížit počty dovolání

- Aktuality autor: Nikola Velvarská

Vláda dnes přijala návrh novely občanského soudního řádu, která by měla do budoucna omezit počty podaných dovolání k Nejvyššímu soudu. Novinářům to po jednání kabinetu řekla vicepremiérka Karolína Peake.

Novela má také například zrychlit vydávání elektronického platebního rozkazu a je v ní obsažena i změna dosavadního zákona týkající se nedobrovolné hospitalizace. O předloze rozhodne parlament.

Dovolání by podle Peake mělo sloužit ke sjednocování judikatury, a nikoliv jako třetí instance soudního řízení. "Jde o omezení podání dovolání pouze na věci, které mají zásadní právní význam," prohlásila vicepremiérka.

Podle ministerstva spravedlnosti Nejvyšší soud například nyní vyřizuje nadměrný počet dovolání v obchodních a občanskoprávním sporech. Na konci roku 2010 neměl vyřízených přes 5000 občanskoprávních dovolání, jejich kvalita je přitom podle úředníků v mnohých případech na nízké úrovni.

Novela procesy zjednoduší

Snížení počtu dovolání má přinést jasnější definice takzvaného zásadního právního významu či omezení dovolacích důvodů ze tří na jediný. Zkrátit se má rovněž lhůta pro podání mimořádného opravného prostředku, a to ze dvou měsíců na polovinu. Ministerstvo v novele také navrhlo udělit Nejvyššímu soudu pravomoc měnit rozhodnutí odvolacích i prvostupňových soudů.

Nejvyšší soud (NS) podle svého místopředsedy Romana Fialy navržené změny občanského soudního řádu vítá. Novela podle něj přehledně a jasně vymezí situace, kdy je dovolání k Nejvyššímu soudu přípustné, a kdy nikoliv. Právě po takové změně volal v jednom ze svých nedávných nálezů Ústavní soud.

Soud bude mít čas věnovat se zásadním případům

Nejvyšší soud se podle Fialy bude moci věnovat skutečně zásadním otázkám. "Mohlo by to vést k tomu, že se soudci Nejvyššího soudu budou zabývat významnými právními otázkami, a naopak nebudou přetěžováni věcmi, které před Nejvyšší soud nepatří," řekl Fiala. 
Změna právní úpravy nedobrovolné hospitalizace má výrazně posílit postavení hospitalizovaných lidí. Dosavadní jedno soudní řízení o vyslovení přípustnosti s převzetím nebo držením nemocného bez jeho souhlasu v nemocnici by mělo být rozděleno na dvě samostatná.

Norma také posiluje v civilním řízení procesní práva nezletilých dětí ze třetích zemí světa. Zavádí právo u soudu požadovat pomoc "vhodné osoby dle jejich volby", která jim pomůže vyjádřit jejich názor. Novela by měla přinést pořadníky advokátů jako právních zástupců v občanském řízení. Cílem je dosáhnout jejich rovnoměrného vytížení.

Větší elektronizace justice má přispět ke zkrácení doby nutné pro vyřizování soudních případů, zlepšit spolupráci v rámci rezortu, ale i komunikaci s veřejností. Kdyby parlament novelu schválil v současném znění, bude například možné podat odpor proti elektronického platebnímu rozkazu prostřednictvím formuláře na webu ministerstva.

Tagy: Vláda zákon dovolání rozhodnutí

Zdroje: ČTK