Třetina lidí by uvítala návrat předchozího režimu

- Aktuality autor: Jakub Konečný

Změnu politického systému v roce 1989 mezi obyvateli středoevropských zemí nejpozitivněji hodnotí Poláci. Jedenasedmdesát procent z nich tvrdí, že se tato změna vyplatila. V Česku je téhož názoru 63 procent lidí a na Slovensku 56 procent občanů. 

Nejskeptičtější jsou v tomto ohledu Maďaři, mezi nimiž je o pozitivním přínosu změny systému přesvědčeno 48 procent lidí. Vyplynulo to z průzkumu partnerských organizací ze skupiny CEORG (Central European Opinion Research Group). V Česku ho provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které jeho výsledky dnes poskytlo.

Mezi Poláky dokonce 39 procent dotázaných odpovědělo, že se změna systému v roce 1989 rozhodně vyplatila. Naproti tomu mezi oslovenými v ČR se nejčastěji objevovalo tvrzení, že se "spíše vyplatila", což uvedlo 38 procent Čechů, zatímco jen čtvrtina lidí prohlásila, že se rozhodně vyplatila. Na Slovensku považuje změnu v roce 1989 za rozhodně se vyplativší 19 procent dotázaných a v Maďarsku 12 procent.

Obyvatelé Polska jsou nejoptimističtější i v hodnocení toho, co změny po roce 1989 lidem přinesly. Kladně hodnotí dopad těchto změn na občany 45 procent Poláků, podle 27 procent přinesly stejně užitku jako ztrát a podle 15 procent byl jejich přínos záporný. V ČR názor, že změny byly lidem spíše k užitku, zastává 37 procent respondentů, opak si myslí 29 Čechů a zhruba stejný počet považuje celkovou bilanci užitku a ztrát z pohledu lidí za vyrovnanou.

Na Slovensku a v Maďarsku hodnotí změny po roce 1989 jako spíše užitečné shodně 27 procent lidí. Více Maďarů než Slováků ale zastává názor, že změny byly lidem spíše ke škodě. Odpovědělo tak 42 procent obyvatel Maďarska a 35 procent Slovenska. Naproti tomu 33 procent Slováků hodnotí bilanci změn po roce 1989 jako vyrovnanou, v Maďarsku je o tom přesvědčena pětina občanů.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že skepse vůči změně systému v roce 1989 a změnám po roce 1989 je navzájem provázána. V obou případech skepse narůstá s klesající deklarovanou životní úrovní vlastní domácnosti, klesajícím příjmem, rostoucím věkem a klesající úrovní dokončeného vzdělání, uvedli autoři průzkumu. Podle nich jsou ke změnám kritičtější i levicově orientovaní lidé.

CVVM provedlo v ČR průzkum v první polovině února mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

Tagy: totalita KSČM KSČ komunistická totalita nedemokracie nesvoboda komunistická strana Československa

Zdroje: ČTK