Dnes je pondělí 6. února 2023., Svátek má Vanda
Počasí dnes -1°C Oblačno

Spotřebitelský úvěr - samozřejmá věc

Spotřebitelský úvěr - samozřejmá věc
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vánoce na dluh nejsou dnes již ničím neobvyklým. Možností, z jakých zdrojů krýt své aktuální potřeby je několik. V dnešním článku vám představíme spotřebitelské úvěry.

Převzato ze serveru Finance.cz

Zájem o spotřebitelské úvěry neustále roste. Dokazují to statistiky, podle kterých se meziročně celková zadluženost českých domácností neustále zvyšuje. Statistiky hovoří jasně - Češi se rekordně zadlužují. Za deset let (1997 – 2007) vzrostlo zadlužení domácností na čtrnáctinásobek. Nejvíce si lidé půjčují na bydlení. V uvedeném období dokonce vzrostl objem úvěrů na bydlení 43-krát, zatímco výkon české ekonomiky narostl jen dvojnásobně. Velký boom ohledně nakupování na dluh tradičně přichází v souvislosti s vánočními svátky. "Celkové půjčky domácností tvoří takřka dvě třetiny objemu jejich úspor u bank," řekl předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer. Dluhová past, ve které nastává výrazné omezení schopnosti splácet úvěry, tak domácnostem podle nejnovější studie statistiků zatím nehrozí, neboť úspory domácností v bankách stále převyšují objem dluhů. Objem půjček poskytnutých Čechům bankami, leasingovými firmami a společnostmi splátkového prodeje činil na konci loňského roku 875,3 miliardy korun. Převážnou část této sumy tvoří investice do vlastního bydlení. Spotřebitelské úvěry pak ke konci loňského roku představovaly cca 30 % této sumy. Pestrá škála spotřebitelských úvěrů Spotřebitelské úvěry nabízí jak komerční banky, tak také celá řada nebankovních institucí (splátkových společností). Slouží pro uspokojení aktuálních potřeb při nedostatku finančních prostředků. Jsou lehce dosažitelné téměř pro každého a jejich vyřízení je zpravidla jednoduché a rychlé. Spotřebitelské úvěry se mohou členit podle několika hledisek: 1. podle účelovosti • účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.) • bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije. Charakteristická je vyšší úroková sazba 2. podle typu výplaty • hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti • bezhotovostní úvěru - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet 3. podle zajištění • zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí • nezajištěné úvěry 4. podle doby splatnosti • krátkodobé úvěry • střednědobé úvěry • dlouhodobé úvěry Jak získat spotřebitelský úvěr? Získání úvěru probíhá formou žádosti, která je přístupná buď v papírové podobě nebo v elektronické na stránkách banky či nebankovního subjektu. Pro získání spotřebitelského úvěru je potřeba splnit základní podmínky, kterými jsou věk 18 let, státní občanství ČR a trvalé bydliště na území České republiky. Některé banky požadují splnění i dalších podmínek, jako např. povinnost mít u dané banky založen běžný účet či určitá doba, po kterou musí být účet veden. Většinou je také samozřejmostí pravidelný příjem, který je zapotřebí doložit buď potvrzením zaměstnavatele nebo posledním daňovým přiznáním v případě OSVČ. Co musí obsahovat smlouva ke spotřebitelskému úvěru? V § 4 zákona o spotřebitelském úvěru je jasně vymezeno, co musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru. Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být v prvé řadě uzavřena písemně. Jedno vyhotovení smlouvy musí samozřejmě obdržet spotřebitel. Smlouva o spotřebitelském úvěru musí obsahovat: • údaj o výši RPSN (kromě případů, kdy není povinnost RPSN uvádět), • za jakých podmínek může být výše RPSN změněna, ale podmínky nesmí být závislé pouze na vůli věřitele, • maximální výši spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu s přeného časového rozvržení, • stanovení jednotlivých plateb (např. platba za vedení účtu, za nesplnění závazku vyplývajícího ze smlouvy) budou-li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem; pokud jednotlivé platby nelze přesně stanovit, musí být uveden způsob jejich výpočtu, • závazek věřitele informovat spotřebitele v průběhu plnění smlouvy o všech změnách týkající se RPSN, • u smluv, ve kterých se sjednává koupě najaté věci, výši spotřebitelského úvěru, • ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před stanovenou lhůtou, • podmínky, za kterých lze ukončit smluvní vztah, • způsob placení. RPSN – důležitý ukazatel Roční procentní sazba nákladů pro nás představuje jakýsi základní ukazatel ceny úvěru. Díky němu se můžeme lépe orientovat v široké nabídce úvěrů různých finančních institucí. Ukazatel RPSN má oproti jiným ukazatelům dvě hlavní výhody. Při výpočtu RPSN je zohledněna nejen platba jistiny a úroků, ale také platby některých dalších nákladů, které jsou stanoveny zákonem o spotřebitelském úvěru. Další výhoda spočívá v tom, že RPSN jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi. To usnadňuje spotřebitelům orientaci, protože u jiných ukazatelů se setkáváme např. také s měsíční či týdenní bází. Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá povinnost informovat spotřebitele o výši RPSN. Vzorec, podle kterého se RPSN počítá je uveden v příloze tohoto zákona. Základními parametry pro určení tohoto ukazatele jsou výše daného úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb. Zatímco úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, RPSN v sobě ukrývá veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené. V úroku, který je sám o sobě nákladem nejvyšším, tedy nejsou zahrnuty ostatní náklady. Česká obchodní inspekce (ČOI) prováděla letos od července do září kontrolu reklam týkajících se spotřebitelských úvěrů. Celkem prověřila 178 reklam nebo nabídek na spotřebitelské úvěry. Porušení zákona objevila v 37 případech. Zjištění ČOI spočívá v tom, že každé páté reklamě na spotřebitelský úvěr chybí ukazatel roční procentní sazby nákladů (RPSN). Není tak možné porovnat jednotlivé nabídky z hlediska výhodnosti. S firmami, které měly vadné reklamy na spotřebitelské úvěry, ČOI zahájila správní řízení.