Dnes je čtvrtek 9. února 2023., Svátek má Apolena
Počasí dnes -7°C Skoro jasno

Rodiče, připravte si tisícovky. Poslední rok školky bude za peníze

Rodiče, připravte si tisícovky. Poslední rok školky bude za peníze
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn ve svém rezortu, část z nich byla schválena v úterý po třetím čtení Poslaneckou sněmovnou. Některé z nich tak mohou nabýt účinnost již od 1. ledna 2012. Týkají se pěti klíčových oblastí: dávkového systému, oblasti péče o zdravotně postižené osoby, zabezpečení osob v hmotné nouzi, pracovněprávní legislativy a v neposlední řadě také oblasti rodinné politiky a péče o děti. A právě na poslední bod se tentokrát ParlamentníListy.cz zaměřily.

„Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek," řekl při představování detailů reformy ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

Zaveden tak má být mimo jiné například jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.

Nově by mělo být upraveno i poskytování služeb péče o děti. Zákon rozdělí poskytování těchto služeb na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. A požadavky na kvalitu zajištěné péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Zavedena bude také nová živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu". Otcové po narození dítěte, budou mít nově také nárok na jeden den volna.

Výši rodičovského příspěvku bude možné flexibilně měnit

Zaměříme-li se na státní sociální podporu (SSP), konkrétně na rodičovský příspěvek, zjistíme v materiálech ministerstva práce a sociálních věcí, že nová úprava umožní rodiči flexibilně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši aktuálně s ohledem na sociální situaci rodiny až do vyčerpání celkové částky 220 000 korun. Maximálně však do 4 let věku dítěte. Měnit se však bude moci jeho výše.

"Výši tohoto příspěvku bude možné měnit jednou za 3 měsíce, její výše bude muset být zaokrouhlena na stokoruny a jejím limitem bude výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) - tj. 30násobkem 70 procent denního vyměřovacího základu, nejvýše však 11 500 korun za měsíc. Možnost volby výše měsíční částky rodičovského příspěvku však bude mít, nově, i rodič, který nebyl účasten nemocenského pojištění. Ovšem jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na PPM nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte. V případě, že ani jeden z rodičů nebyl účasten na pojistném systému a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání RoP, se nic nemění a výše RoP zůstává v pevných částkách - 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte dle právní úpravy od 1. ledna 2011," vysvětluje mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Doplňuje, že v případě, že rodiči vznikl nárok na RoP před účinností nové právní úpravy, bude moci přejít na novou právní úpravu dle svého rozhodnutí.

Rodičovský příspěvek i pro rodiče, co dají dítě do školky od dvou let

Nově může přestat být omezován nárok na výplatu rodičovského příspěvku u dětí starších dvou let. To zcela určitě přivítají maminky, které budou chtít dávat dítě do předškolního zařízení. Zdá se, že je totiž blízko doba, kdy přestanou být tyto matky, pokud nebudou chtít přijít o rodičovský příspěvek, omezovány pouze na 5 kalendářních dnů (46 hodin) , ve kterých mohou dosud dítě v měsíci někam umístit.

Celý článek na ParlamentniListy.cz