Dnes je sobota 28. ledna 2023., Svátek má Otýlie
Počasí dnes -3°C Zataženo

Projekt Kybernetická revoluce CZ vyráží v únoru 2017 do Hradce Králové

Projekt Kybernetická revoluce CZ vyráží v únoru 2017 do Hradce Králové
zdroj: tisková zpráva

Sdružení CzechInno pokračuje druhou akcí v Hradci Králové konanou dne 21. února 2017 v sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce v českých firmách pod názvem „Kyberneticka revoluce CZ – Průmysl 4.0 v praxi“. Akce zahrnuje dopolední teoretickou část s přednáškami a diskuzními panely, expoziční část s praktickými ukázkami prezentovaných technologií, po nichž bude odpoledne následovat fakultativní návštěva v provozu hradeckého centra Polygon S-DRIVE s praktickou ukázkou fungování autonomních inteligentních vozidel a možnosti jejich využití při inteligentní logistice.

Po úspěšném Smart Business Festivalu 2016, který se konal na pražském Výstavišti Holešovice a jehož druhý den byl zasvěcen tématu Průmyslu 4.0, se sdružení CzechInno vydalo v lednu 2017 se svým záměrem popularizovat téma Průmyslu 4.0 a navodit ve firmách atomosféru příznivou jeho hladké implementaci, do regionů ČR. První úspěšné akce konané v lednu ve Vědeckotechnickém parku Plzeň se zúčastnilo téměř 90 účastníků z řad firem, zástupců institucí na podporu podnikání, škol, vědeckovýzkumné sféry a místní samosprávy, v únoru se pak série vydává do Hradce Králové, kde jejím hostitelem bude Technologické centrum Hradec Králové.

Cílem série je představit, co to vlastně Průmysl 4.0 znamená či může znamenat pro běžnou českou firmu a na jaké nejdůležitější změny v oblasti technologického rozvoje, práce s firemními zaměstnanci či v oblasti právních a společenských změn je třeba se připravit.

KR_info zdroj: tisková zpráva

Akce představí ve své přednáškové části v celkem čtyřech blocích jak úvod do tématu, popis všech jeho konotací a praktické nástroje pro evaluaci digitální zralosti firem, dále fenomény jako je robotika, kybernetika, internet věcí, inteligentní senzorika, rozšířená realita ve firemních provozech či umělá inteligence se schopností samoučení, nové dotační tituly, investiční schémata i možnosti financování rozvojových plánů firem z fondů EU, tipy na získání lidských zdrojů potřebných pro rozvíjející se digitalizaci firemního provozu i konkrétní spolupráci škol a firem na tomto tématu a bezpečnostní i právní aspekty všech prezentovaných novinek.

V expoziční části akcí se představí technologické novinky jako virtuální realita, 3D tisk, inteligentní robotické systémy nebo zařízení fungující na bázi vzájemné komunikace internetem či uzavřenými komunikačními sítěmi propojených zařízení. Účastníci si také budou moci otestovat prostřednictvím online hodnotícího modelu digitální zralost své firmy a její připravenost na úspěšnou implementaci Průmyslu 4.0.

V rámci odpolední návštěvy v provozu zbrusu nového Polygonu S-DRIVE Hradec Králové, který je nejmodernějším tréninkovým centrem pro výcvik řidičsckých dovedností svého druhu v ČR, si pak účastníci mohou prohlédnout a vlastnoručně otestovat inteligentní a samořiditelná vozidla určená jak pro usnadnění logistiky ve firemních provozech, tak i pro nasazení v běžném silničním provozu.

Po akci v Hradci Králové budou následovat další čtyři akce v krajských městech ČR, z toho nejbližší dne 30. 3. 2017 v Českých Budějovicích. Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.    

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, HP Inc. Czech Republic, IBM Česká republika a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, vydavatelství Economia, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S. 

Zdroje:
Inzerce