Dnes je pondělí 30. ledna 2023., Svátek má Robin
Počasí dnes -2°C Občasný déšť se sněhem

Právník píše ministru Blažkovi: Prokurátor v kauze Dopravního podniku je podjatý

Právník píše ministru Blažkovi: Prokurátor v kauze Dopravního podniku je podjatý
Pavel Blažek | zdroj: Mediafax

Právník Peter Kmeť zastupující firmu Cokeville Assets z Panenských ostrovů, které se týká kauza Dopravního podniku hl.m. Prahy, napsal dopis ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, v němž ho vyzývá, aby prověřil, zda ze strany státního zástupce Adama Borguly z Vrchního státního zastupitelství v Praze nedošlo k zaviněnému porušení povinnosti státního zástupce, a aby posléze zvážil možnost podání kárné žaloby.

Kmeť se domnívá, že Borgula není v celé kauze dopravního podniku, kterou dozoruje, nestranný, neboť se angažoval dříve v Transparency International ČR, a osoby s touto společností spojené se v případu angažují. Rovněž naznačuje, že trestní oznámení může fakticky směřovat i proti Borgulovi, neboť ten byl členem orgánů Transparency International ČR v inkriminovaném období, a jelikož trestní oznámení fakticky směřuje přímo proti němu, tak Borgula ve věci nekonal.

Podal jsem trestní oznámení

Kmeť v dopise uvádí, že 4. prosince 2012 doručil k rukám státního zástupce Borguly podání datované ke dni 30. listopadu 2012, jehož prostřednictvím mu poskytl informace týkající se ochranných prvků, cenin a některé postřehy ve vztahu k veřejným zakázkám. Toto podání učinil ve vztahu k prověřování údajně předražených jízdenek pražské MHD. V rámci toho jsou prověřovány i další veřejné zakázky a smlouvy, které uzavřel Dopravní podnik hl. m. Prahy v letech 2007 až 2011, ohledně nichž bylo podáno trestní oznámení advokátem Václavem Láskou, zmocněncem dopravního podniku.

Kmeť v dopise dále uvádí, že v rámci uvedeného podání rovněž podal trestní oznámení na Transparency International ČR, respektive na osoby podílející se na řízení této společnosti v rámci jejich orgánů v souvislosti s provozováním takzvané protikorupční linky a možným zadáním zakázky v letech 2007 až 2010 bez výběrového řízení s plněním přes šest milionů korun v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

„Státnímu zástupci JUDr. Adamu Borgulovi jsem navrhnul, aby v rámci podaného podnětu a v rámci jeho povinnosti ex officio podané oznámení přezkoumal a požádal o vyrozumění o přijatých opatřeních dle ust. § 158 odst. 2 tr. řádu,“ napsal Kmeť.

Nekonání kvůli osobní vazbě a osobnímu zájmu?

„Domnívám se, že státní zástupce nemůže rozhodovat ve věci, v níž se aktivně angažovala a angažuje společnost, v jejíž správní radě působil tento státní zástupce a která se podílela na zpracování analýzy (Zpráva o prověrce vybraných transakcí DP PRAHA), která je nyní používána jako jeden ze stěžejních důkazů v takové trestní věci a dle oficiálních prohlášení této organizace též na vyšetřování předmětné věci. Reakce státního zástupce Adama Borguly na mé podání, ačkoli pro mě šokující, proto pouze potvrdila mé přesvědčení, že jeho postup v trestní věci nemůže být nezávislý a objektivní. Neprověření trestního oznámení podaného na společnost Transparency International ČR a členy jejich orgánů prokazuje, že vazba JUDr. Adama Borguly na Transparency International ČR je natolik osobní, že je ochoten ´přehlédnout´ trestní oznámení podané na tuto organizaci a členy jejích orgánů…Nelze také vyloučit, že trestní oznámení státní zástupce neprověřil též z důvodu, že fakticky směřovalo i proti jeho osobě, neboť v době, kdy společnost Transparency International ČR usilovala o získání finančních prostředků pro rok 2011, byl JUDr. Adam Borgula členem její správní rady,“ zdůraznil ve svém dopise ministru Blažkovi Peter Kmeť.

Podle Kmeťe tedy Borgula, ať již záměrně nebo z nedbalosti, neplnil své zákonem dané povinnosti státního zástupce. „Vážený pane ministře, s ohledem na uvedené skutečnosti Vás zdvořile žádám, abyste prověřil, zda ze strany státního zástupce JUDr. Adama Borguly nedošlo k zaviněnému porušení povinností státního zástupce, a abyste zvážil podání kárné žaloby,“ uzavřel Kmeť, který k příloze dopisu zaslal i svůj přípis zaslaný Borgulovi a výpis z rejstříku obecně prospěšných společností. 

Zdroje: