Dnes je neděle 22. května 2022., Svátek má Emil
Počasí dnes 12°C Polojasno

Poradí si systém Virtual Crash s pojistnými podvody?

Poradí si systém Virtual Crash s pojistnými podvody?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V ČR jsme jediná pojišťovna, která systém Virtual Crash otestovala a zavedla do standardního způsobu šetření pojistných událostí, uvedl v rozhovoru pro Finance.cz ředitel odboru likvidace škod pojištění motorových vozidel České pojišťovny v Brně.

Převzato ze serveru Finance.cz

S Pavlem Fišerem, ředitelem odboru likvidace škod pojištění motorových vozidel České pojišťovny v Brně, jsme si povídali o novém systému Virtual Crash, který pomáhá odhalovat pojistné podvody. Vaše pojišťovna má nejvíce pojištěných vozidel v ČR (dle ČKP k 31.12.2008 byl stav 2 137 013 aut). Lze tedy předpokládat, že máte i nejvíce nahlášených pojistných událostí a tím pádem i pojistných podvodů? Pokud bychom to brali statisticky, tak asi ano. Můžete nám představit Váš nový efektivnější způsob odhalování pojistných podvodů? Jedná se o provádění analýzy průběhu dopravní nehody obdobné znalecké analýze, při které jsou shromážděny informace od všech účastníků nehody, provedeno zaměření místa nehody, prohlédnuta vozidla účastníků nehody, ponehodových stop a následně provedena samotná analýza nehody. Jak probíhalo testování tohoto systému? Kolik případů pojistných událostí jste dosud tímto prověřili? Přiznali se účastníci „fingovaných“ nehod, jak to doopravdy bylo? Doposud jsme tímto způsobem prověřili 33 škod (jsme teprve na začátku). Samotnou analýzou jsme odhalili již 9 podvodů a 7 škod jsme zamítli na místě nehody jako technicky nepřijatelných na základě prvotního zaměření a konfrontací účastníků nehody se zjištěnými skutečnostmi, kdy se následně účastníci nehody přiznali, že se nehoda nestala či ano, ale za jiných okolností příp. jiném místě a čase. Jaký je postup likvidátora pojistných událostí, když poškozený nahlásí pojistnou událost? Jak to vypadá v praxi? Způsob hlášení škody probíhá více způsoby. A to víceméně takovým, který preferuje klient (písemně, telefonicky, internet apod.). Po nahlášení je škoda systémem náhodně přidělena likvidátorovi a tento ji počne zpracovávat standardním způsobem, kdy si nechá prohlédnout poškozené vozidlo, vyžádá nutné doklady a po provedeném šetření provádí výplatu škody. Lze již teď, po čtyřech měsících používání systému Virtual Crash, pozorovat snížení počtu pojistných podvodů? Tato doba je velmi krátká na to, abychom mohli bilancovat, nicméně dosavadní výsledky nasvědčují, že tato metoda je velmi efektivní a věříme, že vliv na snížení pojistných podvodů bude znatelný. Je možné tímto novým systémem prověřovat každou nahlášenou pojistnou událost? Pokud ne, jak provádíte selekci? Stalo se již, že projekt Virtual Crash vyhodnotil situaci špatně? Systémem je možné prověřit každou škodu, která nelze vyřešit standardním šetřením nebo která vykazuje známky toho, že se škoda nestala či naopak stala, ale jinak. Při analýze vždy pracujeme s presumpcí viny, tudíž pokud specialista, který analýzu provádí (zde bych jen pro ilustraci uvedl, že specialista proto, aby byl schopen analýzu správně provést, musí absolvovat 3 leté studium specializované na provádění analýzy nehod) nalezne alespoň jednu možnou variantu vzniku nehody dle zjištěných informací, tak se vždy kloníme na stranu poškozeného a provádíme výplatu škody. Výpočet pojistného je jistě složitá věc a určitě se do výše pojistného započítává i výše pojistného plnění za předchozí roky. Je možné, že nyní bude pojistné nižší, když odhalíte více podvodů a tudíž se „sníží“ vyplacené pojistné plnění? Bohužel toto téma je hodně široké a nejsem schopen vám erudovaně odpovědět. Nicméně pokud by se do pojistného promítaly vlivy pouze vyplaceného plnění a existovala by tedy přímá úměra mezi výší pojistného a vyplacenými prostředky, tak by to bylo opravdu tak. Ovšem v praxi je pojistné stanoveno na základě mnoha vlivů ať legislativních, zákonné tvorby rezerv a mnoha dalších. Máte informace, jestli podobný projekt nemá některá z tuzemských pojišťoven? Existuje nějaký podobný systém prověřování pojistných událostí v zahraničí? V ČR jsme jediná pojišťovna, která tento systém otestovala a zavedla do standardního způsobu šetření pojistných událostí. V Evropě je Virtual Crash využíván v Itálii a Maďarsku. Nicméně spojení tohoto simulačního programu se sběrem dat pomocí totální stanice vzniklo v ČR a my máme tu možnost býti prvními, kteří tento systém využívají v boji proti pojistným podvodům, ale i jako pomoc poškozeným klientům, kteří nejsou jiným prokazatelným způsobem schopni prokázat, že jejich verze, při protichůdných výpovědích účastníků, je ta správná. Trest za pojistný podvod může být až odnětí svobody a to v sazbě 2 – 12 let (podle výše škody). Máte nějaké statistiky, které by uváděly, kolik osob, které spáchali pojistný podvod skončilo ve vězení? Takovou statistikou bohužel nedisponujeme, ale věřím, že šibalů, kteří takto hazardují bude do budoucna ubývat. Děkuji za rozhovor. Marie Žáková, Finance.cz Pavel Fišer vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, směr komerční služby v technice. Po studiích pracoval v oblasti gastronomie a obchodu. Od roku 2003 pracuje v České pojišťovně, nyní je ředitelem odboru likvidací škod pojištění motorových vozidel v Brně a pod jeho dohledem vznikl a byl testován projekt Virtual Crash.