Dnes je pátek 9. prosince 2022., Svátek má Vratislav
Počasí dnes 1°C Občasný déšť se sněhem

Odhalení slabých stránek finančních poradců I.

Odhalení slabých stránek finančních poradců I.
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Na koho se obrátíte, pokud víte, že potřebujete poradit se svými financemi? Znáte nějakého finančního poradce?

Převzato ze serveru Finance.cz

Časopis Osobní finance inicioval průzkum finančního poradenství, který měl objevit slabé stránky jednotlivých poradenských firem a bank. Má průzkum vítěze? Výsledky vám přinášíme ve 2 dílech. Finanční poradci jsou jako doktoři. Trápí-li vás něco, zjistí diagnózu a naordinují léčbu, a pokud se o vaše finance starají dlouhodobě, dohlíží na váš zdravý finanční život. Ale stejně tak, jako se svými schopnostmi liší doktoři, naleznete i lepší či horší finanční poradce. Ovšem zatímco doktor se specializuje na určitý obor či oblast, váš finanční poradce by měl řešit otázku financí komplexně. To klade na finančního poradce nemalé nároky. Ten by měl v sobě soustředit nejen odborné znalosti, které musí potvrdit splněním odborných zkoušek, ale také schopnosti empatie a umění komunikace a argumentace. Titul finanční poradce by měl být zárukou kvality. Bohužel opak je často pravdou a nízké odborné bariéry vstupu do odvětví a upřednostňování kvantity před kvalitou generují více nekvalitních poradců než těch kvalitních. Připočteme-li k tomuto negativnímu jevu vysoké provizní příjmy a jejich duplikace v multilevelových systémech, je více než jasné, že nalézt toho správného doktora přes finance nemusí být úplně tak snadné. Zde by měli sehrát významnou roli právě poradenské firmy a finanční domy, které budou tlačit na kvalitu a morálku svých poradců a poradenství jako celku. Jaké byly motivy Oblast finančního poradenství je jistě jednou z oblastí, která zvláště v našich podmínkách zažívá nemalý rozvoj především s rostoucí kupní silou obyvatelstva a také se zvyšující se konkurencí. Takže i osoby (rodiny) s průměrnými příjmy začínají být nejen pro poradenské společnosti zajímavým segmentem. Na druhé straně však z výzkumů znalostí značek vyplývá, že pro většinu populace jsou jednotlivé společnosti spíše neznámé a neví, co si pod nimi mají konkrétně představit. Je tu také skupina osob, které finančnímu poradenství apriori nedůvěřují. I to byl jeden z důvodů k rozhodnutí udělat sondu a zjistit, co se skutečně za pojmem „finanční poradenství“ u jednotlivých společností v našich českých podmínkách skrývá. Nezaměřili jsme se však pouze na poradenské společnosti, ale také na přední české banky, a to i s vědomím, že obsluha klienta tu může probíhat úplně jinak. Není proto optimální porovnávat výsledky bank s poradenskými společnostmi, ale spíše schopnost bank obsloužit daného klienta mezi sebou. S myšlenkou většího průzkumu jsme se zabývali již delší dobu, a to z mnoha důvodů, které můžete najít v odstavci níže. Ovšem tím posledním činidlem, tou poslední indicií, která vedla k realizaci průzkumu, byly výsledky březnového testu finančních poradců, který uveřejnil server iDnes.cz a Česká televize v pořadu Černé ovce. Test pouze poukázal na kvalitu, popř. nekvalitu poradenství konkrétního poradce, nikoliv poradenství dané společnosti jako celku. Při opakování testu stejným způsobem u jiných poradců mohl být výsledek zcela opačný. Diskutabilní jsou také některé závěry hodnotitelů, se kterými se nemůžeme jednoznačně ztotožnit. Rozhodli jsme se tedy, že inicializujeme vlastní průzkum, ale pojmeme ho naprosto odlišným způsobem. Co bylo inspirací k realizaci průzkumu? • častá nedůvěra ve finanční poradenství • snaha zvýšit povědomí veřejnosti o fungování finančního poradenství • nepřehledná situace na trhu finančního poradenství • různorodost společností, které poradenství poskytují • nejasná záruka kvality (není dostatečně zajištěna odbornost, často jsou poradci školeni více v obchodních dovednostech) • existence neseriózních poradců (reálná možnost prosazování svých zájmů před zájmy klientovými, rušení starých pojistek, špatné nastavení produktů apod.) • nedostatečný tlak finančních institucí na kvalitu poradenství • nejasná představa lidí o poradenském procesu konkrétních společností • nejasná či odlišná představa o podobě finančního plánu jak na straně klientů, tak na straně poradců Pokračování článku Odhalení slabých stránek finančních poradců. Autor je redaktorem časopisu Osobní finance