Komise ZČU objevila v Plzni další práce s nedostatky

- Aktuality autor: red

Dalších 20 doktorských prací zkontrolovala v sobotu vyšetřovací komise Západočeské univerzity (ZČU), která zkoumá podezřelé rigorozní a magisterské práce absolventů plzeňských práv.

Jejích šest členů za šest hodin práce v archivu zjistilo, že 16 prací je absolutně v pořádku, další dvě vykazují pouze administrativní pochybení. Zbylými dvěma se bude komise dále zabývat. Řekl to člen komise a prorektor ZČU pro informatiku Jan Rychlík. 

Autory všech nevyhovujících prací zveřejní komise až v lednu 2010, kdy má ukončit svoji činnost. 

"V podezřelých pracích chybí doklady o publikační a vědecké aktivitě během doktorského studia, které u všech 16 bezproblémových byly. Dále chybí takzvané autoreferáty čili shrnutí určené pro členy komise, na třech vysvědčeních doktorandů bylo uvedeno správní právo místo občanského," uvedl Rychlík. 

Členům komise ZČU se také nelíbily posudky a zvažují, zda by nevyhovující práce neměly projít novou oponenturou. "Tím by se definitivně vše vyjasnilo," řekl Rychlík. Kontroloři objevili také chyby v datech, kdy práce měla stejný termín odevzdání, obhajoby i přiznání titulu.

Právnická fakulta Západočeské univerzity prochází největším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že část lidí ji absolvovala možná nestandardně rychle. V souvislosti s případem, jenž začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič.

Do kauzy jsou namočeni také významní politici a bohatí lidé, ale například rovněž potomci mafiánského šéfa Františka Mrázka. Aktuálně má největší problémy chomutovská primátorka a kandidátka ODS do sněmovny Ivana Řápková, u níž je nepravděpodobné, že na fakultě řádně studovala, přestože má diplom a magisterský titul.

Tagy: Plzeň prava

Zdroje: ČTK