Dnes je sobota 4. února 2023., Svátek má Jarmila
Počasí dnes 3°C Sněhové přeháňky

Komentář: Jezevec z Vysočiny je chráněný druh. Může škodit a pomlouvat

Komentář: Jezevec z Vysočiny je chráněný druh. Může škodit a pomlouvat
Bylo to vpravo dole?... Ne, ne, už to vidím - vlevo dole. | zdroj: Profimedia

Před zákonem jsme si všichni rovni. Miloš Zeman je však mnohem rovnější. Upozorňuje na to kauza 'Peroutka vlevo dole'.

"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech"
(Článek 1 Listiny základních práva a svobod)

Miloš Zeman se kdysi nazval jezevcem z Vysočiny. A jezevci jsou chráněný druh. Kromě toho je chráněným druhem český prezident.

Zeman tak má vlastně dvojnásobnou ochranu. Znamená to však, že si může dovolit vše, co si zamane?

Sto tisíc za Hitlera-gentlemana

Zatím to vypadá tak, že na zmíněnou otázku se dá odpovědět kladně.

profimedia-0198745873jezevec z vysočiny Jezevec na Vysočině | zdroj: Profimedia

Obvodní soud pro Prahu 1 v pondělí zamítl žalobu vnučky věhlasného prvorepublikového novináře a spisovatele Ferdinanda Peroutky na ministerstvo financí. Terezie Kaslová se v ní domáhala omluvy od státní instituce za Zemanův výrok.

Prezident v lednu 2015 pravil, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. K tomu mu přisoudil výrok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky".

Když byl vyzýván, aby článek předložil, pověřil Jiřího Ovčáčka, aby ho vypátral. Mluvčí ho však nenalezl. Ani když mu Zeman poradil, že byl vlevo dole. A nepomohla ani stotisícová odměna, kterou vrchní velitel vypsal pro nálezce článku. Kromě toho vyšlo najevo, že autorem citátu o vlcích je Jan Stránský.

Soudkyně každopádně dospěla k závěru, že veřejný projev prezidenta nemůže být nesprávným úředním postupem, takže za něj nemůže být odpovědný stát, potažmo žalované ministerstvo financí.

Konečná? Kdepak, Kaslová se bude odvolávat. Je odhodlána hájit dědečkovu čest.

Imunita, kam dohlédneš

Kauza Peroutka vlevo dole vyvolává tři základní otázky:

1. Je prezident beztrestný?

2. Může říkat věci, za které by ostatním lidem hrozil postih?

3. Mění se snad před autoritou vrchního velitele Listina základních práv a svobod na toaletní papír?

V dokumentu (zde), který je součástí ústavy, se přece píše, že "každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno" (článek 10, odstavec 1).

Pravda, z ústavy vyplývá jen to, že prezidenta lze trestně stíhat za velezradu a hrubé porušení ústavy (článek 65 ústavy, odstavec 2 a 3). Žalobu v takovém případě podává Senát. Schvaluje ji (anebo neschvaluje) Poslanecká sněmovna a rozhoduje o ní Ústavní soud. Nejvyšší soudní instance může zbavit prezidenta úřadu.

Jinak nejvyšší zákon (článek 65, odstavec 1) prezidenta před stíháním chrání. "Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt," píše se v něm.

Je ale tato (trestní, správní a přestupková) imunita absolutní?

Rovni před zákonem?

Právníci v tom nejsou zajedno. Jedni tvrdí, že prezidenta nelze pohnat k odpovědnosti v jiných případech než v těch, kde to výslovně připouští ústava (velezrada, hrubé porušení ústavy).

Druzí mají za to, že s prezidentem je možné vést řízení podle občanského práva.

K těm druhým patří Vladislav Musil. V časopisu Právní prostor (tady) upozorňuje: "Jedním z pilířů právního státu je zásada, že občané jsou si rovni před zákonem, a kde jinde by to měla být pravda než v právu občanském."

profimedia-0475710975 trerezie kaslová Terezie Kaslová, vnučka po Ferdinandu Peroutkovi, bojuje o pověst svého děda | zdroj: Profimedia

Tuto myšlenku rozvádí v obsáhlé analýze na webu Česká justice (tady) Pavel Hasenkopf. Dospěl v ní k tomuto závěru:

"Nelze zahájit trestní stíhání prezidenta pro trestný čin pomluvy, ale postižený je oprávněn na prezidenta podat osobnostní žalobu a domáhat se po něm uvedení věci na pravou míru, omluvy anebo odškodnění. Ústava rovněž nebrání zahájit trestní stíhání prezidenta poté, co mu vyprší mandát, protože promlčecí doba proto začne běžet až v okamžiku, kdy funkční období prezidenta skončí."

Od čerta k ďáblu

Terezie Kaslová však chodí od čerta k ďáblu. Původně žalovala prezidentskou kancelář, pak ministerstvo financí, potažmo vládu. Miloš Zeman přitom může být v klidu a dělat, že se ho to netýká.

Co kdyby ale Kaslová trvala na tom, aby se omluvil sám Zeman, a hnala kauzu až před Ústavní soud? Kdo jiný než nejvyšší soudní instance by měl podat výklad, zda je prezident vskutku nadčlověk (nadjezevec)?

Pravda, Nejvyšší soud (tady) pravil, že v kauze má být žalována vládní instituce. Jenže Ústavní soud už nejednou jeho výnos zvrátil.

Ústava pokládá prezidenta za neodpovědného, odpovědnost za něj připisuje vládě. Ani odpovědnost rodičů za chování nezletilých dětí však není absolutní (tady). Copak může "máma" Schillerová z financí odpovídat za vše, co vypadne z pusy zletilého Miloše Zemana?

Nejjednodušší by samosebou bylo, kdyby se Miloš Zeman omluvil. Vždyť i jezevce může hryzat svědomí. Nevěříte? Tak se podívejte na přiložené video.

zdroj: YouTube

Zdroje:
Vlastní