ČSSD chce opět usnadnit odebírání akademických titulů

- Aktuality autor: red

Sociální demokraté do sněmovní rozpravy znovu pošlou zákon, jenž by umožnil odebírat akademické tituly lidem, kteří k nim přišli nezákonnou cestou.

Poslanecká sněmovna se tak bude znovu zabývat tématem, které na jaře spadlo pod stůl kvůli blížícím se volbám. 

Umožnit snadnější odebírání akademických titulů má novela vysokoškolského zákona, podle které by mohl rektor vysoké školy zahájit řízení o odnětí titulu nejpozději pět let poté, co jej student získal. Rozhodla by pětičlenná komise.

Předloha zároveň zužuje okruh lidí, kteří mohou být rektorem či děkanem. S návrhem nesouhlasila končící vláda Jana Fischera, podle které by taková změna znamenala velký zásah do akademických práv a návrat před rok 1989. 

Nyní se může stát děkanem nebo rektorem i člověk bez akademické hodnosti. Dříve musel být nejméně profesorem nebo docentem. ČSSD nyní chce, aby kandidát na rektora a děkana dosáhl přinejmenším titulu Ph.D. Opatření by se nevztahovalo na současné děkany a rektory. 

Předkladatelé z ČSSD se netají tím, že je k novele inspirovala nedávná kauza na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dnes poukázali na nesrovnalosti na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského. "Dosavadní vývoj týkající se odnímání neoprávněně udělených titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity naznačuje, že pomocí dnes dostupných prostředků, tj. pomocí správního řízení, bude velmi nesnadné, ne-li nemožné, takto udělené tituly odebrat," uvedl k návrhu poslanec ČSSD Ivan Ohlídal. 

Důvodem odnětí titulu by bylo podle novely nesplnění podmínek pro jeho udělení nebo prokazatelný podvod. Jde například o snahu získat titul korupcí, klientelismem, pomocí fiktivní nebo zfalšované zkoušky, díky plagiátorské závěrečné práci nebo prací, která neodpovídá zásadám vědecké etiky. Odnětí titulu by podle novely znamenalo rovněž odnětí vysokoškolské kvalifikace a zabránilo by výkonu povolání, které vyžaduje vysokoškolské vzdělání.

Zdroje: ČTK