Dnes je pondělí 6. února 2023., Svátek má Vanda
Počasí dnes -1°C Oblačno

Penzijní připojištění jako Vánoční dárek?

Penzijní připojištění jako Vánoční dárek?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nevíte, jaký dárek koupit svému dospělému dítěti a jak můžete přispět svým zaměstnancům k lepší Vánoční náladě? Pořiďte svým dětem penzijní připojištění nebo přispějte svým zaměstnancům. Nejlépe on-line v našem prodejním centru.

Převzato ze serveru Finance.cz

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma spoření, podporovaná státem, která umožňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Proč je dobré se penzijně připojistit? Hlavním důvodem proč využít penzijního připojištění je riziko nízkého státního důchodu vypláceného v budoucnosti. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se dá očekávat snižování státního důchodu, který nepokryje ani základní potřeby občana. Penzijní připojištění by tak mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku. Dalším důvodem je to, že je penzijní připojištění nástroj dlouhodobého spoření. Základní myšlenkou je postupné střádání relativně malých finančních obnosů během ekonomicky aktivního života, které se hromadí na osobním účtu klienta. Výše uspořené částky závisí pouze na účastníkovi, protože on si volí výši měsíčního příspěvku, který si měsíčně spoří. Měsíční příspěvek by tedy měl být vyvážený, tzn. že by měl být dostatečně vysoký, aby v budoucnu garantoval dostatečně významný příspěvek do rozpočtu důchodce, ale na druhou stranu by neměl příliš zatěžovat běžný rozpočet klienta. Kdy se připojistit? Čím dříve se penzijní pojištění uzavře, tím lépe. Hlavním argumentem pro brzké zahájení plateb je docílený výnos. Díky složenému úročení nastává situace, kdy peníze vydělávají peníze. Znamená to, že se vždy bude úročit celkově uspořená částka, která bude rok od roku vyšší. Pro dosažení přijatelné výše úspor je dobré začít spořit už před třicátým rokem života. Ze začátku mohou být příspěvky nižší, mladší klienti, s postupem pracovní kariéry a růstem příjmů by se měly příspěvky na penzijní připojištění zvyšovat, aby bylo dosaženo dostatečných úspor na osobním účtu klienta. Na jakou částku se připojistit? Výše příspěvku odváděného na penzijní připojištění je individuální. Pro ulehčení tohoto problému Vám nastíníme hlavní kritéria, které je potřeba brát v úvahu: • současný příjem • očekávaný budoucí příjem • věk účastníka • předpokládaný odchod do starobního důchodu • příspěvky třetích osob. Státní příspěvek Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního připojištění státní příspěvky. Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na výši příspěvku účastníka takto: Tabulka 1: Státní příspěvek Měsíční platba / Státní příspěvek 100 – 199 / 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 200 – 299 / 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 300 – 399 / 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 400 – 499 / 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 500 a více / 150 Kč Kdo nebo co hlídá Vaše úspory? Kromě činnosti orgánů dozoru, kterými jsou ČNB a Ministerstvo financí existují i jiné mechanismy garantující bezpečnost systému proti platebním neschopnostem jednotlivých subjektů z řad penzijních fondů. Zejména se jedná o: • povinnost obezřetného konání zaměstnanců penzijního fondu, které nesmí být v rozporu se zájmy účastníků, • morální garance akcionářů penzijních fondů (zejména zahraničních společností), spočívající v předejití poškození dobrého jména společnosti v případě hospodářských problémů dceřinné společnosti (míněno penzijního fondu), • přísná pravidla investování majetku penzijních fondů, • informační povinnost osob či institucí (zaměstnanci penzijního fondu, pojistní matematici, auditoři, banka vykonávající činnost depozitáře, apod.) v okamžiku neschopnosti penzijního fondu krýt nároky na přislíbené dávky, • tvorbu povinného rezervního fondu ve výši 5 % dosaženého zisku. Proč by měl zaměstnavatel přispívat? Zkušenosti společností, které již zařadily penzijní připojištění do svých sociálně-personálních programů, poukazují nejen na zlepšení vztahů zaměstnanců ke společnosti a tím i na zvyšování jejich výkonnosti, ale i na zvýšení jejich sociálních jistot a tím i vyšší stabilizaci pracovních kolektivů. U penzijního připojištění lze stanovit i různou výši příspěvků a diferencovat ji mezi zaměstnanci podle funkčního postavení, různých úrovní kvalifikace nebo délky zaměstnání u firmy. Příspěvkem na penzijní připojištění si zaměstnavatel sám sníží své daně. Zákon stanoví maximální limit, který lze zahrnout do nákladů a to 24.000 korun z příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu a částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění (soukromé životní pojištění), který je pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu. Právní úprava tak stanovuje jeden limit a je pouze na zaměstnavateli, jak s ním naloží. Zaměstnavatel může zaměstnanci zaplatit třeba celých 24 tisíc na penzijní připojištění, nebo celých 24 tisíc jako pojistné na soukromé životní pojištění a nebo do třetice tuto sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva produkty. Zaměstnavatel může přispívat i více, ovšem tento příjem již nebude pro zaměstnance daňově osvobozen. Tyto nadlimitní příspěvky a částky pojistného u zaměstnance podléhají zdanění a všem předepsaným platbám na veřejnoprávní pojištění. Platby nad 24.000 korun se posoudí jako zdanitelný příjem ze závislé činnosti a z funkčních požitků, který musí zaměstnavatel zahrnout do úhrnu zúčtované mzdy zaměstnance za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém budou tyto částky zaměstnavatelem uhrazeny. Uzavření smlouvy o penzijním připojištění Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění lze mnoha způsoby. Tradičním způsobem je sjednávání penzijního připojištění, uzavření smlouvy, přímo na pobočce penzijního fondu. Výhodou je osobní kontakt a možnost konzultace vámi zvolených podmínek sjednávaného připojištění přímo s pracovníkem penzijního fondu. Mnoho penzijních fondů nabízí i další prodejní místa, zejména na pobočkách společností stejné finanční skupiny nebo pomocí institucí jako je například Česká pošta. Většinou lze na jednom místě uzavřít smlouvu u jednoho nebo malého počtu penzijních fondů. Také zde již nelze počítat plně proškoleným personálem, který by Vám mohl poradit a usnadnit rozhodnutí. Nevýhodou takového sjednávání penzijního připojištění je časová náročnost a nutnost navštívit více prodejních míst pro srovnání podmínek různých fondů. Tyto nevýhody odstraňuje on-line prodej na stránkách serveru www.finance.cz. Můžete zde srovnat nabídky všech penzijních fondů, získat informace o jejich hospodaření a připisovaných výnosech, struktuře portfolia apod. Jsou zde k dispozici kalkulačky, pomocí kterých si snadno spočítáte například uspořenou částku nebo státní příspěvek. Můžete využít i bezplatné poradenství, a teprve po té si vybrat vhodný penzijní fond z naší nabídky a v pohodlí domova uzavřít smlouvu v našem prodejním centru, kde je možno uzavřít smlouvu i po telefonu.