Lůžko v domově připadá na 31 seniorů, kapacita nebude stačit

- Aktuality autor: red

Jedno lůžko v domovech pro seniory připadá v Česku na 31 lidí v důchodovém věku. Pokud by se kapacita zařízení výrazně nezvýšila, nebude za pár let stačit. Kvůli stárnutí společnosti by už v roce 2020 mohlo totiž jedno lůžko být na 45 i víc osob nad 65 let.

Vyplývá to ze statistik a ze zprávy o postupu transformace pobytových sociálních služeb, kterou připravilo ministerstvo práce. V roce 2010 bylo podle dokumentu v Česku v domovech pro seniory 46.100 lůžek - 37.700 v "domovech důchodců" a 8400 v domovech se zvláštním režimem.

"S ohledem na očekávaný demografický vývoj lze předpokládat, že již ve střednědobém horizontu nebude kapacita (domovů) dostačovat," uvedlo ministerstvo ve zprávě o transformaci. Podle autorů zprávy se navíc do vznikající péče pro starší lidi příliš neodrážejí "trendy komunitních služeb". Senioři by totiž měli mít takovou pomoc, aby mohli zůstat ve svém prostředí - tedy ve své komunitě - a byli co nejdéle soběstační.

Třetina obyvatel bude nad 65 let

Podle Českého statistického úřadu by lidé nad 65 let mohli v polovině století tvořit skoro třetinu obyvatel. Jejich podíl by se tak proti dnešku zdvojnásobil. "Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku. Počet obyvatel starších 85 let by se měl do roku 2050 zpětinásobit," uvedli statistici. Ke konci loňska v Česku žilo 154.500 osob nad 85 let.

K přeměně velkých ústavů na menší zařízení a k vytvoření služeb pro starší se vláda zavázala ve své koncepci v roce 2007. Péče mimo ústav je nejen pro klienta příznivější, ale je i levnější. Měsíční náklady na péči o handicapovaného v ústavu vyjdou asi na 28.000 korun a v domově pro seniory se blíží 22.000 korun. V chráněném bydlení přitom činí asi 14.300 korun. Zkušenosti z ciziny a studie ukázaly, že po transformaci se náklady sníží. Zvedají se obvykle jen v prvním roce a půl, kdy se obyvatelé i zařízení stěhují. Podle zprávy "má ministerstvo práce zájem" přeměnu ústavů podpořit dotacemi.

Lůžka spíš ubyla

Menší domovy pro seniory sice vznikají, počet míst se ale příliš nezvedá, i když služby pro seniory poskytuje stále víc neziskových organizací a podnikatelů. Ve velkých "domovech důchodců" ubylo v letech 2007 až 2009 přes 4000 lůžek, zhruba stejný počet vznikl v domovech se zvláštním režimem, uvádí zpráva.

Podle expertů, které před dvěma lety svolala Evropská komise, často i nová zařízení bývají ale podobná dřívějším domovům důchodců a vládne v nich ústavní režim. Někde se prý nynější domovy ruší a není k nim buď žádná alternativa, nebo jen nekvalitní. Odborníci doporučili, aby se transformace vyzkoušela nejdřív na pár zařízeních.

Tuto cestu zvolilo i ministerstvo práce. Přeměnu ale testuje ne na domovech pro seniory, ale na ústavech pro postižené. "Samotný projekt je zaměřen na transformaci domovů pro osoby se zdravotním postižením, ne však na transformaci domovů pro seniory," potvrdila mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Do pilotního projektu, který má skončit v roce 2013, se zapojilo 32 zařízení.

Tagy: pomoc nedostatek senioři

Zdroje: ČTK