Dnes je pondělí 16. května 2022., Svátek má Přemysl
Počasí dnes 10°C Oblačno

Kupujeme nové auto: Jak na administrativu?

Kupujeme nové auto: Jak na administrativu?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nákup či prodej automobilu není až tak jednoduchou záležitostí. Pomineme-li otázku zafinancování koupě vozidla, je třeba počítat také se značnou administrativou, které se nový ani bývalý vlastník nevyhne.

Převzato ze serveru Finance.cz

Reklama V průběhu života lidé vystřídají mnoho automobilů. Někdo preferuje nákup nového automobilu, někdo naopak hledá svůj nový automobil po bazarech. Ať již patříte mezi tu či onu skupinu, v obou případech je třeba splnit při změně vozidla určité podmínky, dodržet určité postupy. Těm se samozřejmě nevyhnete ani v případě, kdy vozidlo prodáváte. Registrace vozidla Pro provoz vozidla na území České republiky je třeba vozidlo nejprve zaregistrovat. Nový vlastník vozidla musí své vozidlo přihlásit k registraci na předepsaném tiskopise u příslušného obecního úřadu (magistrátu), v jehož územním obvodu má bydliště nebo místo podnikání. Do registru je možné zapsat pouze vozidlo s platným technickým průkazem a pozor, také se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla, tedy s povinným ručením. Přihláška k registraci vozidla musí obsahovat údaje o druhu a kategorii vozidla, značku (obchodní název určený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu vozidla a číslo schválení technické způsobilosti vozidla, údaje o vlastníkovi vozidla popř. údaje o provozovateli vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem vozidla. Dále je třeba předložit doklady a těmi jsou například: technický průkaz vozidla, případně doklad o technické prohlídce (jedná-li se vozidlo, které již bylo provozováno) souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, protokol o evidenční kontrole vozidla (nejedná-li se o nové vozidlo) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Již při registraci je třeba předložit doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Při koupi auta uzavřete povinné ručení ještě před jeho přihlášením do registru silničních vozidel, protože bez tohoto pojištění na silnici nesmí. Údaje, které o vozidle při uzavírání pojištění ještě nevíte (např. registrační značku) oznamte dodatečně pojišťovně. Pojišťovně také předložte doklad o průběhu předchozího pojištění pro uznání bonusu. Nový majitel vozidla by také měl zvážit zda si uzavřít havarijní pojištění. Prodej vozidla Také při prodeji vozidla je třeba přehlásit vozidlo v registru na nového vlastníka (odhlásit stávajícího) a v neposlední řadě, také zrušit (prodávající) a uzavřít nové (kupující) povinné ručení. Při prodeji vozidla nezapomeňte tedy tuto skutečnost nahlásit na registr vozidel a požádat o změnu údajů. Informujte také pojišťovnu, protože k ukončení pojištění odpovědnosti dochází až v okamžiku, kdy ji změnu vlastníka oznámíte. Co nejdříve odevzdejte na pojišťovnu doklad o pojištění a zelenou katu, abyste získali potvrzení o průběhu pojištění a mohli při koupi nového automobilu žádat uplatnění bonusů za bezeškodní průběh u nového pojištění. V tomto případě máte nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného, což je dalším důvodem, proč změnu nahlásit pojišťovně co nejdříve. Pozor na sankce u povinného ručení Zákon stanoví, že pokud pojištění odpovědnosti zaniklo, je třeba uzavřít novou smlouvu do 14 dnů (ale i v tomto případě platí, že nepojištěné vozidlo na silnici nesmí!). Pokud toto majitel vozidla nesplní, je povinen odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tak neučiní hrozí mu pokuta. Při provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti může být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.