Dnes je úterý 17. května 2022., Svátek má Aneta
Počasí dnes 19°C Dešťové přeháňky

Duchanová: Role nebankovní finanční instituce je v krizi klíčová

Duchanová: Role nebankovní finanční instituce je v krizi klíčová
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Je to přirozená situace, na kterou jsme připraveni nejenom dostatkem kapitálu, ale celou řadou nerůznějších produktů a akčních nabídek, říká Mgr. Erika Duchanová, manažerka oddělení marketingu společnosti UniCredit Leasing.

Převzato ze serveru Finance.cz

S Erikou Duchanovou, manažerkou oddělení marketingu společnosti UniCredit Leasing, jsme si povídali o leasingu nejen v době globální ekonomické krize. Na poslední otázku odpovídal JUDr. Petr Fišer, ředitel divize financování nemovitostí téže společnosti. Jak může leasingová společnost jako Vaše využít současné situace, kdy bankovní instituce zpřísňují pravidla úvěrování a podniky i jednotlivci hledají, jak financovat svoje investice? Riziko insolventnosti je u leasingu menší díky tomu, že předmět je stále v majetku leasingovky. V letošním roce vycházíme z premisy, že v dobách nestabilní finanční situace sehrávají právě nebankovní finanční instituce klíčovou roli při poskytování dluhových instrumentů. Je to přirozená situace, na kterou jsme připraveni nejenom dostatkem kapitálu, ale celou řadou nerůznějších produktů a akčních nabídek. Na co všechno se začne leasing používat díky krizi, nedostatku likvidity na trzích? Objeví se nějaká skupina aktiv, která se začne pořizovat na leasing, jako byly dosud auta? Předpokládáme, že vyjdeme ze zcela standardně popsaných odpisových skupin, které jsou pro tento druh financování vhodné. Auta patří mezi standardní a nejžádanější aktiva vhodná pro leasing a nepředpokládáme, že by určitá kategorie „stroje“ toto prvenství předčilo. Naši nabídku jsme v současné době rozšířili o financování jachet, fotovoltaicu, dále přicházejí v úvahu ekologické projekty, (např. čističky odpadních vod, apod. ) I vaše společnost nabízela během finanční krize možnost využít zpětný leasing. Jak na tyto aktivity reagovali podnikatelé, začínají podnikatelé využívat zpětný leasing? Ano, poptávka po zpětném leasingu se v rámci našeho klientského kmene objevila. V důsledku změny zákona o DPH začaly dávat leasingové společnosti do leasingových smluv opci tak, aby umožnily svým klientům požívat stejných výhod jako dříve u finančního pronájmu a zároveň, aby měl klient jistotu koupi předmětu leasingu? Učinili jste tak rovněž? Ano, učinili. Navíc jsme zavedli zcela nový produkt FIN na všechny komodity, který v sobě má zahrnuty výhody Leasingu i Creditu. Co jiného jste změnili na začátku roku 2009? Pracujeme na nových kooperacích v segmentu financování osobních automobilů, snažíme se otevírat nové distribuční kanály pro nabídku svých produktů a posilujeme systém on-line schvalování. Vzhledem k připravovanému vládnímu balíčku na oživení ekonomiky vzejdou další kroky v naší nabídce po legislativních změnách. Zároveň se soustředíme na financování zemědělských strojů s podporou PGRLF a připravujeme spolupráci při financování s podporou EIB. Výše uvedený případ je tzv. poskytováním služby, kdy se DPH platí během trvání leasingové smlouvy. Vedle toho existuje tzv. dodání zboží, kdy se celé DPH platí na začátku leasingové smlouvy. Bude se tento druhý způsob vůbec v praxi používat? Případně jak a na co se bude využívat? Druhý uvedený způsob jsme v praxi odbourali a poptávku po něm momentálně nespatřujeme jako určující. Chce-li klient uplatnit celé DPH na začátku smlouvy, jsou zde produkty Credit a FIN, u nichž tato možnost zachována je. Mj. druhý způsob najde rozhodně své uplatnění u finančního pronájmu nemovitostí. Zde máme samozřejmě pro klienty připraveny doprovodné produkty eliminující negativní dopady jednorázové platby DPH na počátku doby leasingu. Banky zpřísnily vlivem celosvětové ekonomické situace poskytování úvěrů. Zohlednily tak vyšší možnost, že lidé ztratí zaměstnání a nebudou moci splácet. Co vy? Podmínky prozatím nezpřísňujeme, jak jsem však již zmínila, vždy doporučujeme klientům uzavřít pojištění proti nesplácení úvěru právě pro tyto případy. Pokud by klient přišel o zaměstnání a jsou splněny pojistné podmínky, zaplatíme za něj měsíční splátky po dobu trvání pojistné události. Některé instituce začaly na ojetá auta doporučovat spíše úvěrové než leasingové produkty. Děláte totéž? Jak tento trend hodnotíte? Úvěr na ojetá vozidla je výhodnější a doporučujeme jej od počátku, nicméně tato komodita pro UniCredit Leasing není klíčovým businessem. Zavedli jste produkt FinMachinery, kterým lze financovat stroje a zřízení, a FinAgro speciálně určen na financování zemědělské techniky. Jaké plány máte s těmito produkty? Na jaké další produkty se můžeme letos těšit? Formy financování, které nabízíme pod názvem FIN, LEASE a CREDIT pokrývají veškeré komodity, které lze formou nebankovní společností financovat. Pro financování agrární techniky l jsme vyvinuli produkt CreditAgro s podporou PGRLF. Zákazník uzavře standardním způsobem úvěrovou smlouvu a zažádá o podporu PGRLF prostřednictvím své pobočky zemědělské agentury. Smlouvu pak standardním způsobem splácí a podpora je mu v případě jejího přiznání vyplácena na účet přímo od PGRLF dvakrát ročně, nezávisle na běhu smlouvy. Podmínkou vyplácení podpory ze strany PGRLF je řádné splácení úvěru. UniCredit Leasing financoval v roce 2008 významné nemovitosti v celkové hodnotě vyšší než 1 mld. Kč. S jakým vývojem počítáte letos? Letošní predikci nelze dělat s příliš velkým optimismem, pro řadu projektů vystavil průnik krizí finanční, hospodářské a nemovitostní jednoznačnou stopku. Počáteční představy o tom, že se bude nemovitostní leasingový trh pohybovat zhruba na úrovni čísel roku 2008, se nyní zdají být poněkud přehnané. Přesto i současná situace přináší pro financování nemovitostí formou leasingu nové šance. Přicházejí klienti, kteří dříve preferovali bankovní financování a kteří teprve za současné krize likvidity znovu objevili kouzlo leasingu, pro některé společnosti může být právě v dnešní době finanční pronájem cestou k dlouhodobé restrukturalizaci cizích zdrojů atd. Každopádně je zapotřebí upozornit ještě na jeden fakt. Statistiky leasingu nemovitostí vycházejí z údajů o klientům do užívání předaných nemovitostech. V číslech charakterizujících objem leasingu nemovitostí za letošní rok se proto objeví i všechny projekty uzavřené v letech předcházejících, které se nyní nacházejí ve výstavbě, a v tomto roce budou kolaudovány. I kdyby tedy poskytovatelé leasingu nemovitostí letos žádnou novou smlouvu neuzavřeli (což vzhledem k výše uvedenému nepředpokládáme), ve statistických výkazech se určitě jistý objem leasingu nemovitostí objeví. Děkuji za rozhovor, Karel Pospíšilík, Finance.cz Mgr. Erika Duchanová pracuje v UniCredit Leasing (dříve CAC LEASING) od roku 2001 jako Manažer oddělení marketingu. V současné době vykonává funkci manažera oddělení Identity a komunikace. JUDr. Petr Fišer od počátku roku 1999 pracuje ve skupině Bank Austria Creditanstalt Leasing (nyní UniCredit Leasing). Do roku 2000 pracoval jako jednatel společnosti Bank Austria Creditanstalt Leasing ČR s.r.o., po sloučení uvedené společnosti s Bank Austria Creditanstalt Real Estate s.r.o. pak působil ve funkci prokuristy a vedoucího právního oddělení. Od 1. 9. 2004 působil ve funkci vedoucího právního oddělení UniCredit Leasing Česká Republika, a.s. Od roku 2008 vykonává funkci ředitele divize financování nemovitostí.