ČEZ vyhrál u soudu EU

- Aktuality autor: red

Rakouské soudy nemohou rozhodovat o české jaderné elektrárně Temelín. Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr v Lucemburku, který je nejvyšším soudem v Evropské unii.

Případ se týká žaloby regionu Horní Rakousy na energetickou společnost ČEZ kvůli údajně škodlivým vlivům Temelína. Podle evropského soudu však rakouský region českou firmu žalovat nemůže. Spolková země Horní Rakousy, která sousedí s jižními Čechami, jsou vlastníkem pozemků, na nichž sídlí zemědělská škola, přičemž objekt se nachází jen 60 kilometrů od Temelína. Podle zástupců regionu však radioaktivita způsobovaná provozem elektrárny narušuje zemědělskou činnost na pozemcích v okolí školy. Rakušané tak požádali rakouský soud, aby energetické společnosti ČEZ nařídil, aby přestala "znečišťovat" jejich okolí nebo zastavila její provoz, pokud prý nebude schopná elektrárnu uvést do stavu, který splňuje platné technické normy.

Rakouský soud se však obrátil na Evropský soudní dvůr, aby zjistil, zda musí uznat povolení k provozu, které Temelín získal od českých úřadů. Nejvyšší soud EU v dnešním verdiktu zároveň připomněl, že bezpečnost české elektrárny byla několikrát zkoumána při vstupu ČR do EU v roce 2004. Temelín tak splňuje základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a dodržuje předepsané limity. Rozsudek z Lucemburku v podstatě znamená, že jaderná elektrárna Temelín je v Rakousku jen stěží žalovatelná. Názor Evropského soudního dvora je totiž závazný pro všechny vnitrostátní soudy členských zemí EU, které musí rozhodnout v souladu s jeho vyjádřením.

Zdroje: ČTK