Topolánek představil strategii proti krizi

- Aktuality autor: red

Premiér Mirek Topolánek v úterý během mimořádné schůze v Poslanecké sněmovně představil poslancům ucelený plán, podle něhož chce vláda reagovat na současnou krizi.

Strategie má čtyři základní cíle: obnovení důvěry ve finančním sektoru, prevenci a eliminaci rizik ze světové krize, stabilizaci a zpružnění ekonomického prostředí a impulsy k růstu ekonomiky. Opozice premiéra i vládu za přístup k řešení potíží kritizovala. "Český finanční systém zatím zůstává od globální finanční krize relativně izolován, i když určité dopady se začaly a začínají postupně dostavovat," konstatoval Topolánek. Podle premiéra vnějším hrozbám odolá jen taková ekonomika, která má zdravé veřejné finance, pružné instituce a trhy. "Z tohoto systémového pohledu je třeba přiznat, že máme rezervy," řekl. Nejúčinnějším řešením je podle něj pokračování a zrychlení reforem. Topolánek plán nazval SPAR: strategie připravenosti akcelerace růstu. Vláda chce nejprve analyzovat příčiny hrozeb. Těmi podle premiéra je například vleklá recese v zahraničí, přenesená nákaza i spirálovité domácí efekty. Druhou částí je akční přístup spočívající ve "vhodné aktivaci kombinace nástrojů a opatření k zabezpečení cílů celé strategie", uvedl premiér. Mezi možnými opatřeními předseda vlády mimo jiné zmínil podporu exportu posílením kapitálu České exportní banky a exportní pojišťovny EGAP. Podnikání by mělo podpořit zvýšení kapitálu Českomoravské záruční a rozvojové banky a posílení programů na podporu malého a středního podnikání. Stabilizaci a zpružnění ekonomiky by mělo pomoci udržení rozpočtové disciplíny i výdajových a investičních priorit a udržování nízkých úrokových sazeb. Premiér opětovně poslancům doporučil schválit rozpočet v podobě, v jaké je navržen. "A v lednu, případně v únoru, se bavit výrazně nad tím, jakým způsobem, jakou cestou tento rozpočet v důsledku už známějších čísel a dopadů měnit," uvedl. O rozpočtu má sněmovna jednat ve středu. Vláda po jednotlivých nástrojích sáhne v závislosti na tom, jak se bude v příštím roce vyvíjet česká ekonomika - zda zpomalí svůj růst pod dvě procenta, nebo poroste mezi dvěma až třemi procenty, nebo dokonce nad čtyřmi procenty. "Tento scénář (růst nad čtyřmi procenty) pokládám dnes stejně jako vy za méně reálný," poznamenal premiér. Stínový ministr financí ČSSD Bohuslav Sobotka označil jeho vystoupení za příliš obecné a nepodložené. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš kritizoval vládu za to, že o dopadech krize a obraně před nimi nejedná s odbory a zaměstnavateli. Nebyl spokojen ani s uklidňováním, že situace v Česku je příznivější než v cizině. "Možná, že většina firem v Čechách je ještě zdravá. To byli pasažéři na Titaniku také," řekl. Ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že česká ekonomika je malá a otevřená. Vnější vlivy na ni mají tedy několikanásobně větší vlivy, než jakákoli hospodářská politika vlády. "Nežijeme na pustém ostrově," řekl. Zopakoval, že vláda aktualizuje několik záložních scénářů, kterými by v případě potřeby podpořila ekonomiku na příjmové i výdajové stránce rozpočtu. Vládní ODS zařadila informaci premiéra k dopadům krize na program dnešní mimořádné schůze. Tento bod chtěla totiž sněmovna projednat již na neuskutečněné schůzi minulý týden. Protože se ho ale nepodařilo na program dostat, ČSSD schůzi nepodpořila a ta se nekonala.

Zdroje: ČTK