Dnes je úterý 24. května 2022., Svátek má Jana
Počasí dnes 24°C Bouřky

Nejsvobodnější země jsou nejvyspělejší

Nejsvobodnější země jsou nejvyspělejší
zdroj: tisková zpráva

Životní úroveň a kvalita života je nejvyšší v nejsvobodnějších a nejdemokratičtějších zemích. Přední místa dlouhodobě patří zemím Skandinávie, kde je osobní svoboda, svoboda tisku, ale i ekonomická svoboda nejvyšší na světě.

Převzato ze serveru Finance.cz

Svoboda je základem růstu a pouze 14 % lidí světa žije v demokracii. Česko patří do první dvacítky na světě. Občané členských zemí Evropské unie patří mezi 14 % lidí na světě, kteří žijí v plné demokracii. O stavu evropských ekonomik je také článek Jak „šlapou“ evropské ekonomiky? Každý občan tak má svobodnou volbu rozhodovat sám za sebe a je omezen pouze dodržováním základních zákonů. The Economist pravidelně sestavuje index demokracie. Výsledný index demokracie zohledňuje mimo jiné: občanskou svobodu, politickou kulturu, možnost politické volby a spoluúčasti. Co se rozumí pod občanskou svobodou? V každé kategorii je samozřejmě hodnocena celá škála aspektů. Např. občanská svoboda je nejvyšší v těch zemích, kde je soudní moc nezávislá na vládní moci, kde mají občané právo se shromažďovat či stávkovat, kde je zaručena svoboda slova, kde jsou nezávislá a svobodná média, kde stát nezakazuje přístup k vybraným internetovým stránkám, kde mají cizinci shodná práva s domácími občany, kde se toleruje odlišná víry, kde není diskriminace na základě barvy pleti či vyznání, kde není problém sepsat a odevzdat veřejné správě petici a další… Obdobným způsobem jsou hodnoceny i další ukazatele. Plně demokratických je pouze 30 zemí Za rok 2008 je index demokracie nejvyšší ve Švédsku, kterému tak patří první místo. Česku patří 19. místo z celkového počtu 167 zemí. Výsledný index demokracie má hodnotu od 9,88 (Švédsko) po 0,86 (severní Korea). • Dle zprávy za rok 2008 je plně demokratických pouze 30 zemí světa. Všechny tyto země jsou uvedené v přiložené tabulce. • Dalších 50 zemí je hodnoceno jako nefunkční demokracie (např. Polsko, Slovensko, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Mexiko, Argentina, Thajsko). • Hybridní režimy jsou v 36 zemích (např. Albánie, Pákistán, Venezuela, Keňa, Ghana, Rusko, Kambodža). • Celkem 51 zemí je hodnoceno jako autoritářských (např. Tunisko, Čína, Vietnam, Egypt, Maroko, Afghánistán). Svoboda tisku Pouze 1,1 miliardy lidí žijí v 70 zemích světa se svobodou tisku, což odpovídá 17 % lidí světa. Tyto údaje vyplývají ze zprávy US-Organisation Freedom House za rok 2009. Z členských zemí Evropské unii je pouze částečná svoboda pouze v Itálii, Bulharsku a Rumunsku. Svoboda tisku je v Česku hodnocena na 24. místě (stejné hodnocení má i USA). Dalšími evropskými zeměmi s částečnou svobodou tisku jsou země bývalé Jugoslávie a Ukrajina. V zemích s částečnou svobodou tisku žije 2,8 miliardy lidí. Svoboda tisku není v 64 zemích světa a na posledních místech jsou severní Korea, Libye, Turkmenistán, Barma, Eritrea, Kuba, Uzbekistán a Bělorusko. Ekonomická svoboda The Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal každoročně sestavuje index ekonomické svobody. Hodnotí se řada ukazatelů a výsledný index je průměrem jednotlivých dílčích hodnocení. Hodnotí se mimo jiné svoboda podnikání, korupce, svoboda finančního trhu… Na předních místech tak jsou země, kde jsou dobré startovací podmínky pro založení nové společnosti či vlastního podnikání, s nízkou státní byrokracií, nízkou korupcí či stabilním finančním a fiskálním prostředí. Za rok 2009 patří první místo Hongkongu (index 90,0) a druhé Singapuru (index 87,1). Viz článek Největší ekonomická svoboda? Hongkong a Singapur! Tyto dvě země jsou tradičně na prvních dvou místech. Z členských zemí Evropské unie jsou v první desítce Irsko, Dánsko a Velká Británie. Česku patří 37. místo (stejně jako v loňském roce, v absolutním vyjádření je však výsledný index vyšší o 1,2 bodu a má hodnotu 69,4 bodu). Tabulka: Index demokracie 2008 (první 30 zemí s plnou demokracií) Pořadí/Země/Index 1/Švédsko/9,88 2/Norsko/9,68 3/Island/9,65 4/Nizozemí/9,53 5/Dánsko/9,52 6/Finsko/9,25 7/Nový Zéland/9,19 8/Švýcarsko/9,15 9/Lucembursko/9,10 10/Austrálie/9,09 11/Kanada/9,07 12/Irsko/9,01 13/Německo/8,82 14/Rakousko/8,49 15/Španělsko/8,45 16/Malta/8,39 17/Japonsko/8,25 18/USA/8,22 19/Česko/8,19 20/Belgie/8,16 21/Velká Británie/8,15 22/Řecko/8,13 23/Uruguay/8,08 24/Francie/8,07 25/Portugalsko/8,05 26/Mauritius/8,04 27/Kostarika/8,03 28/Korea/8,01 29/Itálie/7,98 30/Slovinsko/7,96 Pramen: Economist Intelligence Unit´s – Democracy Index 2008