Dnes je neděle 5. února 2023., Svátek má Dobromila
Počasí dnes -1°C Oblačno

Kvóty mohou vést k rozpadu Evropské unie, varuje sociolog Keller

Kvóty mohou vést k rozpadu Evropské unie, varuje sociolog Keller
Profesor sociologie Jan Keller | zdroj: Profimedia

Pokud někdo zemím Evropské nařídí, kolik musí vzít uprchlíků, může ohrozit jejich sociální politiku a v krajním případě to může skončit až rozpadem Unie v její dnešní podobě. Navíc, když se budu chtít seznámit s africkou nebo arabskou kulturou, které mne přitahují, nechci kvůli tomu jezdit do Beskyd, tvrdí sociolog Jan Keller.

Evropská unie chce řešit příliv imigrantů z Afriky a Blízkého východu tím, že členským státům EU přidělí kvóty. Dokonce se pro nás už zveřejnila některá čísla. Co si o tom myslíte?
Závazné kvóty pro členské země EU se mi nelíbí především ze dvou důvodů. Jsou ve svém důsledku zásahem do sociální politiky členských zemí. Sociální politika je v pravomoci členských zemí. Ony mají suverénně rozhodovat o tom, kolik prostředků na sociální účely přidělí a pro které cílové skupiny je určí. Jestliže však zemím přidělíme určitá kvanta lidí, kteří nemají vůbec nic, je jasné, že místní nezaměstnaní, rodiny v existenční nouzi a další budou muset počkat, co na ně zbude. Ledaže by se nejbohatší majetkové skupiny na uprchlíky složily dobrovolně samy a ze státního rozpočtu by ty peníze nešly. Máme nějakých dvacet tisíc dolarových milionářů, o pár tisíc uprchlíků by se jistě postarat dokázali. Zvláště ti, kteří jsou proti zvyšování daní, ale proud uprchlíků jim nevadí.

Druhý problém je v tom, že nikdo dnes nedovede říci, kde je horní hranice závazné kvóty. V zemích Předního východu a v Africe přežívají desítky milionů potenciálních uprchlíků. Na zajištění jejich živobytí by už ani dolaroví milionáři nestačili. Těch důvodů je samozřejmě více, k některým dalším se možná ještě dostaneme.

A jak to bylo tedy vlastně s tím vaším hlasováním o usnesení Evropského parlamentu, které vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla kvóty na imigranty? Na internetu se totiž objevily seznamy českých europoslanců, kteří hlasovali pro, a vy jste tam byl uveden mezi nimi. Přitom se k masové imigraci jinak stavíte kriticky...
Je mi líto, ale byl to omyl. Hlasovalo se déle než dvě hodiny o stovkách více i méně závažných věcí a bod o závazných kvótách jsem přehlédl. Byl vsunut mezi naprosté banality, které s Českou republikou nijak nesouvisely. Jakmile jsem omyl zjistil, nechal jsem zaprotokolovat, že došlo k omylu a změnil jsem své hlasování na "proti", což je naštěstí v určité lhůtě možné. Jak se říká v politice, vyslal jsem tím signál, že při dalším projednávání této otázky (a k tomu nepochybně dojde) se mnou stoupenci kvót nemohou počítat.

Ti, kdo výsledky hlasování zveřejnili, z nějakého důvodu, kterému nerozumím, zablokovali informaci, že jsem své hlasování vzápětí změnil.

V čem vidíte případně další rizika této imigrace?
Jsou zde nepochybně rizika bezpečnostní. V době, kdy tisíce potomků imigrantů ve druhé i třetí generaci odcházejí z Evropy bojovat do služeb Islámského státu, vůbec nikdo neví, jaký podíl těch, kteří se k nám plaví, už ve službách Islámského státu je.

A je tady také riziko ohrožení volného pohybu. Osobně nevěřím, že imigranti, kteří by rádi žili v Německu, Francii, anebo Švédsku, u nás zůstanou dobrovolně aspoň po oněch pět let, jak si Komise představuje. K nám zase budou směřovat imigranti ze zemí, které nejsou tak atraktivní jako my. V krajním případě bude muset být zrušen Schengen, tedy volný pohyb osob přes vnitřní hranice Evropy, aby se tomu zabránilo.

Nebyla chyba, že ČR přijetím Lisabonské smlouvy souhlasila s přesunem rozhodování o imigraci do hlasování v kvalifikované většině, kde můžeme být přehlasováni? A tehdejší eurokomisař Franco Frattini hovořil o kvótách na imigranty dávno před přijetím Lisabonu...
Bohužel si evropské předpisy nejednou odporují. Ten, o kterém mluvíte, podle mého názoru, odporuje principu suverenity členských států v sociální oblasti. Zasahuje také do principu bezpečnostní a obranné politiky, kterou si navíc Evropa ještě stále pořádně neujasnila.

Nestálo za to mít aspoň nějakou výjimku? Nebylo selhání Václava Klause, že to ratifikoval bez takové pojistky?
Myslím si, že právě Václava Klause není třeba obviňovat z toho, že by byl vůči Evropě příliš vstřícný. Myslím si, že v době přijetí Lisabonské smlouvy si snad nikdo nedokázal představit, jak rychle a jak osudově se může situace změnit. Někteří si to nepřipouštějí ani dnes.

Jak bychom se měli zachovat, kdyby nás jiné státy EU přehlasovaly a závazné kvóty by vstoupily v platnost? To bychom měli jen držet ústa a krok a nečinně tomu přihlížet?
Museli bychom se pak spojit s ostatními dotčenými státy a minimálně požadovat, aby vznikl fond, který bude výdaje spojené s dočasným azylem takto přidělených uprchlíků hradit. Osobně se domnívám, že povinné přidělení kvót by bylo výrazným krokem k rozpadu Unie přinejmenším v její dnešní podobě. To je další důvod, proč jsem proti kvótám. Nepřeji si totiž rozpad EU, ale její zformování do podoby, ve které si budou státy navzájem pomáhat, nikoli škodit.

Otázka na tělo. Říká se "bližší košile než kabát". Je vám milejší Evropská unie, nebo Česká republika? Když dojde na lámání chleba a EU bude prosazovat něco, co je pro naši zemi očividně absolutně nevýhodné, budete jako "proevropský" politik loajální Bruselu, nebo České republice?
Já věřím, že jsme stále ještě v situaci, kdy otázka takto nestojí. Uvědomte si, že v případě rozpadu Evropské unie zůstaneme naprosto bezprizorní. Jenom blázen by si mohl myslet, že budeme jako rovný s rovným spolupracovat s Německem, nebo s Ruskem, nebo s Amerikou. Nemáme banky, nemáme průmysl, nemáme armádu. Kdybychom chtěli opevnit pohraničí, museli bychom to zadat cizí firmě, aby ty bunkry někdo z našich nevytuneloval. Loďstvo jsme věnovali podvodníkovi a během krátké doby přijdeme o zbytky těch 17 letadel, které zůstaly z dříve slavných Českých aerolinií. Naše jediná šance je, že s dalšími malými státy budeme v rámci EU hájit své zájmy. Můžeme se spolehnout jen na to, že pokud by EU chtěla malým diktovat věci pro ně absolutně nepřijatelné, je nás v tom více. Pokud na tuhle šanci rezignujeme, další už taky nemusíme dostat. Takže odpovídám na vaši otázku: protože mi jde o Českou republiku, nepřeji si rozpad EU, ale takovou její podobu, ve které by měli malí šanci. Bez takové EU státy našeho typu šanci mít nebudou.

Zastánci společné imigrační politiky hovoří o tom, že když mezi státy EU nejsou hranice hlídány, musí o imigraci rozhodovat EU, nikoli členské státy, které již nekontrolují své hranice. Když to obrátím: nebylo by řešením, abychom obnovili hraniční kontroly na českých hranicích, abychom kontrolovali, kdo na naše území přichází a aby nám EU nepřikazovala, kolik imigrantů v naší zemi bude? Například Václav Klaus říká, že zavedení Schengenu byla chyba, protože se v prostoru členských zemí mohou pohybovat nelegální imigranti, zločinci a teroristé. Kdyby se obnovily hranice, mohli bychom zabránit tomu, aby, až například naše redakce zveřejní kritický rozhovor k islámu či imigraci, někdo z Francie či Německa sedl do auta, za pár hodin tady byl a šel vystřílet naši redakci jako Charlie Hebdo...
Ujišťuji vás, že pokud bude chtít někdo vystřílet vaši redakci, opatří si povolení k překročení hranice i bez Schengenu. Jak jsem už ale naznačil, pokud dojde k přidělování uprchlíků do zemí, o které nestojí, stane se zrušení Schengenu jen otázkou času. Přitom je volný pohyb osob jedním z hlavních symbolů výhod, které skýtá členství v Unii. Pokud bude Schengen kvůli kontrole pobytu uprchlíků zrušen, bude to další důvod, proč se hodně lidí, kteří už hraniční kontroly ani nepamatují, vůči uprchlíkům zatvrdí.

Kdo nese podle vás odpovědnost za nynější masový příliv uprchlíků?
Těch viníků je celá řada. Pod dohledem Světové banky a Mezinárodního měnového fondu byla řada zemí restrukturalizována tak, že jsou dnes beznadějně zadluženy, jejich původní systémy sociální ochrany jsou zničeny a žádné nové nevznikly. Popsal jsem to zhruba před deseti lety v knížce Teorie modernizace. Modernizace chudých zemí v režii bank a investorů sice pomohla silným finančním skupinám, v rozvojových zemích však často vedla k občanským válkám, hladu a bídě. Korunu tomu nasadily cílené vojenské akce Spojených států, ale také Francie či Velké Británie, v menší míře jiných takzvaných "ochotných". Vlastně by byl zázrak, kdyby po tom všem, co bylo napácháno, k novému stěhování národů nedošlo. Historicky je to naprosto absurdní. Vezměte si, že v 50. a 60. letech bylo cílem rozvojových zemí zbavit se kolonizátorů a ustavit svůj vlastní stát. Během následujícího půl století jsme toho my i jejich mocenské elity (které byly často dosazeny zvenčí) toho natropili tolik, že cílem stále většího počtu lidí bylo z vlastního státu utéct. Řešení přece nemůže být, že je přestěhujeme do Evropy, k čemu byl pak boj proti kolonialismu?

A neměl by náklady za to nést ten, kdo to způsobil?
Fond, o kterém jsem mluvil a který by měl hradit to, co lze zaplatit penězi, by měly naplňovat země a instituce, které tyto země svou zištnou hospodářskou politikou a zločinnými vojenskými zásahy rozvrátily. Už jsem je jmenoval.

Sociolog Petr Hampl uvedl, že v krajním případě, kdyby nelegální imigranti nereagovali a nedařilo by se zadržet jejich příliv z moře či přes suchozemské hranice, tak by se měli lodě s nimi potápět a na hranicích by se na ně mělo střílet. Nemá stát právo bránit své hranice proti vetřelcům se zbraněmi, stejně jako má právo majitel domu bránit svůj dům zbraní?
Kdybych byl uprchlíkem, tak vám na to namítnu, že svět by se stal lepším, kdyby někdo zastřelil sociologa Hampla. Není přece řešení rozvrátit celé státy a pak postřílet ty, kteří v těchto státech nemohou, anebo nechtějí žít. Na rozdíl od kolegy Hampla si nemyslím, že jeden zločin lze napravit jiným zločinem. Je třeba udělat všechno proto, aby se v těch zemích zase žít dalo. 

Prezident Miloš Zeman nedávno o imigrantech řekl: "Každý má žít ve své původní zemi. Něco jiného je cestovat a poznávat jiné kultury a něco jiného ve své původní vlasti pro její prospěch pracovat. Myslím, že tito lidé by měli žít ve svých zemích, tam praktikovat svoje náboženství a nepokoušet se narušovat normální život v zemích, které mají jinou kulturu."  Co si o tom myslíte?
Naprosto s panem prezidentem souhlasím. Jestliže se chci seznámit s arabskou či africkou kulturou, které jsou mi samy o sobě sympatické a přitahují mne, nechci kvůli tomu jezdit do Beskyd.

A Zeman poté přistěhovalcům vzkázal: "Řekl bych jim: Pokud nedokážete přijmout pravidla hostitelské země, a vraždění novinářů rozhodně není přijímání pravidel, vraťte se domů do své původní vlasti." Co si myslíte o možné repatriaci nepřizpůsobivých či kriminálně žijících imigrantů?
Myslím si, že prevence je lepší, než následné napravování něčeho, co už zpravidla už ani napravit nelze.

vice-parlamentni-listy zdroj: Parlamentnilisty.cz

Zdroje: