Dnes je neděle 22. května 2022., Svátek má Emil
Počasí dnes 21°C Polojasno

SOS pro spotřebitele

SOS pro spotřebitele
zdroj: tisková zpráva

Existuje celá řada organizací které se věnují ochraně práv spotřebitele. V několika následujících článcích si představíme nejvýznamnější z nich. První bude Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Převzato ze serveru Finance.cz

Každému je asi jasné že samotný zákon leckdy k ochraně spotřebitelů nestačí. To, že takový zákon je sepsán a je platný, ještě neznamená, že se jím budou všichni řídit a také, že jej budou třeba spotřebitelé (ve vlastním zájmu) znát. Z těchto důvodů stát zřizuje různé orgány dozoru a z vlastní iniciativy samotných občanů - spotřebitelů - vznikají spotřebitelské organizace hájící jejich práva. Dozorové orgány jsou orgány státní správy a spadají pod konkrétní ministerstva. Spotřebitelské organizace jsou z právního hlediska občanská sdružení (o.s.) – tedy nevládní neziskové organizace. Mezi nejvýznamnější spotřebitelské organizace patří Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., Občanské sdružení spotřebitelů TEST, Spotřebitel.cz, Sdružení českých spotřebitelů, o.s., Centrum spotřebitelsko – podnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele Třebíč, Asociace občanských poraden, Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele nebo Síť ekologických poraden ČR. V tomto článku si představíme první jmenovanou organizaci: Sdružení obrany spotřebitelů. SOSExistuje celá řada organizací které se věnují ochraně práv spotřebitele. V několika následujících článcích si představíme nejvýznamnější z nich. První bude Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). Sdružení obrany spotřebitelů vzniklo 1. února 1993 v Ostravě jako nezávislá, nezisková a nepolitická organizace. Od roku 1999 má své sídlo v Praze. SOS má v současnosti své členy ve všech regionech ČR a provozuje Spotřebitelská informační centra již ve všech krajích. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. Klíčovým posláním je především obhajoba spotřebitelských práv. SOS provozuje pestrou škálu aktivit Spotřebitelé stále neznají svá práva a často ani nevědí, kde je mohou konzultovat. Aktivity Sdružení obrany spotřebitelů všemožně napomáhají občanům ve vzdělávání a v informovanosti o jejich právech, která zajišťují ochranu spotřebitele, dále se také věnují obhajobě spotřebitelských práv. Činnosti SOS se můžeme rozčlenit do několika klíčových skupin: • Poradenství pro spotřebitele a podpora jejich vzdělávání • Sledování bezpečnosti potravin, výrobků a služeb • Provoz serveru www.spotrebitele.info • Vydávání časopisu „SOS magazín”, dále letáky, brožury a CD • Připomínkování připravovaných zákonů • Mezinárodní spolupráce SOS připomínkuje zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňuje na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou je bezpečnost výrobků, proto se zaměřuje na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových produktů a upozorňuje na výskyt těch nebezpečných. Soustředí se také na zprostředkovávání spotřebitelských testů tak, aby s nimi byl seznámen co nejširší okruh spotřebitelů, kteří mají zájem o kvalitní a bezpečné výrobky. Spotřebitelská poradna Velkým podílem se SOS věnuje poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy. Poradny SIC (Spotřebitelské informační centrum) jsou prvním kontaktním místem pro spotřebitele, kteří se cítí poškozeni prodávajícím nebo dodavatelem. Nyní spotřebitelům slouží také několik výjezdních poraden. Od roku 1998 provozuje SOS internetovou poradnu a od roku 2002 poradenskou linku SOS na telefonním čísle 900 08 08 08 s dotovanou cenou 8 korun za minutu. Poradci vysvětlují spotřebitelům jejich práva, v žádném případě ale nemohou však suplovat advokátní kanceláře. Mezinárodní spolupráce SOS SOS spolupracuje i na mezinárodní úrovni. Od roku 2003 je řádným členem mezinárodní organizace Consumers International, která zastřešuje na 260 spotřebitelských organizací ze 120 zemí světa, i Evropské spotřebitelské organizace BEUC. V elektronických konferencích i osobní účasti zástupců SOS na mezinárodních seminářích, workshopech a kongresech se aktivně podílí na mezinárodní výměně zkušeností, v zájmu ochrany spotřebitelů v době globalizace trhu. SOS také spolupracuje aktivně s médii, radnicemi měst a obcí a odbornou i laickou veřejností. Kdo vás napálil aneb databáze spotřebitelských zkušeností Kde se napálili jiní a co jim naopak vyhovuje? A jaké jsou vaše zkušenosti s výrobky a službami? Podělte se o ně v Databázi spotřebitelských zkušeností. Pomůžete tak sobě i všem ostatním, až se budou rozhodovat, kam a co půjdou příště nakupovat. Seznámit se se zkušenostmi ostatních spotřebitelů i přidat svou vlastní zkušenost můžete na adrese www.spotrebitele.info/zkusenosti. SOS vás vítá Jsou-li vám sympatické činnosti a aktivity SOS, je tu možnost využít výhod některého z členských balíčků, mezi které patří mj. časopis SOS magazín, exkluzivní členská linka s běžným tarifem, přednostní poradenství a další. SOS je otevřené občanské sdružení, které nabízí spotřebitelům možnost stát se jeho členem a tím aktivně přispět k rozvíjení jeho činnosti. Sdružení obrany spotřebitelů Posláním SOS je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. Od srpna 1993 vydává SOS vlastní časopis „SOS magazín“ , jehož původní název byl „Štít spotřebitele“. SOS dále distribuuje letáky, brožury, zákony s komentáři vlastních poradců a též CD. Od roku 1998 provozujeme internetový server „www.spotrebitele.info“ pod názvem „Svět spotřebitelů“ . Další informace spotřebitelům zprostředkovává prostřednictvím médií, ale i vlastních besed a přednášek.