Dnes je pondělí 30. ledna 2023., Svátek má Robin
Počasí dnes -2°C Občasný déšť se sněhem

Půjčky a úvěry - opět nový test kapitalizace

Půjčky a úvěry - opět nový test kapitalizace
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Novela zákona o daních z příjmů se dotkla především zaměstnanců, ale přinesla i změny zaměstnavatelům.

Převzato ze serveru Finance.cz

Tou možná nejdůležitější změnou je test nízké kapitalizace, ve kterém dochází už k několikáté změně v relativně krátkém období. Tento test se používá při kalkulaci finančních výdajů (nákladů), o které se sníží základ daně a tedy daňová povinnost právnické osoby. Pravidlo nízké kapitalizace V této oblasti dochází k významnému změkčení, dříve musela právnická osoba splnit několik ukazatelů, aby si mohl odečíst finanční výdaje (náklady) od základu daně. Za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů se podle § 25 odst. 1 písmena w) považují „finanční výdaje (náklady) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel nebo osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje trojnásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo dvojnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček.“ O nejčastějších chybách v kapitálové struktuře se dočtete v článku Jak nedělat chyby v kapitálové struktuře. Co se tedy ruší? Konkrétně se ruší dvě kritéria starého testu nízké kapitalizace: • - finanční výdaje (náklady) na úvěry a půjčky nejsou daňově uznatelné, pokud úhrn všech úvěrů a půjček poskytnutých dlužníkovi (tedy i od nespojených osob) přesáhne vůči vlastnímu kapitálu dlužníka poměr 6:1. To znamená, že toto kritérium se už nebude vztahovat k úvěrům a půjčkám od nespojených osob. • - finanční výdaje (náklady) na úvěry a půjčky nejsou daňově uznatelné, pokud finanční výdaje (náklady) přesáhnou v úhrnu sazbu trhu mezibankovních depozit (např. PRIBOR) zvýšenou o 4 procentní body. Ruší se i limit 1 milionu, kdy se kritéria nesledovala. Dříve pokud se finanční výdaje (náklady) v úhrnu dostaly pod 1 milion korun, žádný test nízké kapitalizace se neprováděl. Co se naopak neruší? Neruší se test nízké kapitalizace u úvěrů a půjček od spojených osob (viz výše). Finanční výdaje (náklady) z úvěrů a půjček podřízených jinému závazku jsou nadále daňově neuznatelné. Daňová neznatelnost zůstává i u těch finančních výdajů (nákladů) z úvěrů a půjček, kde je výše úroku nebo jeho splatnost odvozována od výsledku hospodaření. Kdy bude možné změny poprvé použít? Nová pravidla nízké kapitalizace je možné použít už v roce 2008 (na nově uzavřené půjčky a úvěry, resp. na dodatky z již existujících půjček a úvěrů). Na všechny půjčky a úvěry se použije až v roce 2010.