Dnes je úterý 17. května 2022., Svátek má Aneta
Počasí dnes 19°C Dešťové přeháňky

Představujeme ČOI

Představujeme ČOI
zdroj: tisková zpráva

Vedle spotřebitelských organizací se ochraně práv spotřebitele i orgány státní správy. Jedním z nejvýznamnějších je Česká obchodní inspekce (ČOI), kterou si představíme v dnešním článku.

Převzato ze serveru Finance.cz

V minulém článku s názvem SOS pro spotřebitele jsme si představili spotřebitelskou organizaci Sdružení obrany spotřebitelů. Dnes so dočtete o České obchodní inspekci, která je naopak státním orgánem. ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Tehdy nahradila státní obchodní inspekci, která u nás fungovala od roku 1952. Je to orgán státní správy, organizační složka státu, kde ústředního ředitele jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Organizační struktura je členěna na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských městech. Česká obchodní inspekce má na starosti kontrolu právnických a fyzických osob, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytují služby nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytují spotřebitelský úvěr nebo provozují tržiště či tržnice pokud nevykonává dozor jiný správní úřad. Působnost ČOI A co vlastně Česká obchodní inspekce kontroluje? Především zda nedochází ke klamání spotřebitele a zda jsou výrobky uváděné na trh bezpečné. Jednak je to dodržování podmínek pro zajištění správné jakosti zboží nebo výrobků, zdravotní nezávadnosti výrobků, jejich skladování a dopravu a také hygienickou nezávadnost provozu. Další oblast se týká kvantity. Jde o to, aby se při prodeji zboží používala ověřená měřidla (pokud je to nutné) a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. Kontroluje se také kvalita poskytovaných služeb, dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek. V kompetenci ČOI se také nachází kontrola dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností a také zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. ČOI také monitoruje zavádění nových výrobků na trh. Vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům. Důležité také je aby označení daných výrobků splňovalo požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Všestranná spolupráce ČOI Pří zákonů, nařízení a vyhlášek ČOI spolupracuje s mnohými institucemi nebo kontrolními orgány: • Živnostenské úřady • Generální ředitelství cel • Český telekomunikační úřad • Česká inspekce životního prostředí • Profesní sdružení a asociace Jedná se především o koordinaci společných kontrol jednotlivých orgánů a ČOI. Uzavírají se dohody ohledně sjednocení aplikace právních norem, zamezení duplicity kontrol a nastavení funkčního systému výměny informací. Společnými cíli spolupráce je nejen kontrolní činnost, ale zejména prevence. Co to je e-podatelna? Máte nějaký podnět či stížnost pro Českou obchodní inspekci? Pokud se vám nechce navštívit příslušný inspektorát osobně a nebo posílat dopis poštou, existuje mnohem pohodlnější a jednodušší způsob. ČOI nabízí na svých internetových stránkách www.coi.cz užitečnou aplikaci, která se nazývá e-podatelna. Je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných České obchodní inspekci Zde jednoduše zadáte konkrétní inspektorát a zda má vaše zpráva charakter podnětu, stížnosti, návrhu nebo dotazu a po vyplnění nezbytných údajů o vaší osobě můžete zprávu odeslat třeba z pohodlí vašeho domova. ESC – obhajoba a pomoc evropskému spotřebiteli Od 1. ledna 2009 působí při České obchodní inspekci Evropské spotřebitelské centrum. Cílem práce ESC je, aby čeští spotřebitelé mohli plně a pohodlně užívat výhod společného trhu Evropské unie. Centrum bylo založeno 1. ledna 2005 a vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Při svém vzniku se připojilo k síti již existujících Evropských spotřebitelských center. ESC nabízí bezplatné informace a rady, spolupráci a pomoc týkající se práv spotřebitelů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu. Evopské spotřebitelské centrum si detailněji příblížíme v příštím článku.