Dánsko navrhuje snížení emisí o 5O procent

- Aktuality autor: red

Emise skleníkových plynů by se do roku 2050 měly globálně snížit o 50 procent oproti roku 1990, přičemž maximální podíl by na tom měly mít bohaté země. Vyplývá to z dánského návrhu závěrečného prohlášení ekologického summitu OSN, který se bude konat ve dnech 7. až 18. prosince v Kodani.

Podle dokumentu, z něhož cituje agentura Reuters, se mají rozvinuté země na navrhovaném celosvětovém zmenšení exhalací podílet 80 procenty.
    V textu, jenž by se mohl stát základem pro závěrečnou politickou dohodu na konferenci o životním prostředí v Kodani, se rovněž konstatuje, že svět by měl přijmout rok 2020 jako časový bod, kdy budou globální emise vrcholit.

    "Všechny zúčastněné strany by měly konstruktivně spolupracovat, aby se posílila schopnost světa bojovat proti klimatickým změnám," píše se v návrhu, který vyzývá taktéž k vyvinutí maximálního úsilí, aby růst průměrných globálních teplot nepřesáhl dva stupně Celsia.

    Agentura Reuters nicméně upozorňuje, že návrh dokumentu zřejmě neuspokojí rozvojové země, které požadují časnější závaznou lhůtu (než rok 2050) pro omezení vypouštění skleníkových plynů bohatými státy.

    Původně se předpokládalo, že ze summitu vzejde právně závazná dohoda, která nahradí Kjótský protokol o omezování emisí skleníkových plynů, jež podle vědců významně přispívají k oteplování naší planety, po vypršení tohoto protokolu v roce 2012. Vzhledem k nedořešeným sporům mezi průmyslově vyspělými a rozvíjejícími se zeměmi o tom, kdo by měl emise snižovat, ale taková dohoda na summitu s největší pravděpodobností nebude moci být uzavřena.

 
    Premiér hostitelské země Lars Lökke Rasmussen uvedl, že by z prosincové konference měla místo toho vzejít pěti- až osmistránková "politicky závazná" dohoda s přílohami, v nichž by byly popsány povinnosti jednotlivých zemí, jako snížení emisí vyspělých zemí do roku 2020.
    Rasmussen rovněž chce, aby byla na rok 2010 stanovena lhůta pro vznik právně závazné dohody.

Zdroje: ČTK