Dnes je pondělí 16. května 2022., Svátek má Přemysl
Počasí dnes 27°C Oblačno

Síkora: Očekáváme zájem o tradiční kapitálová životní pojištění

Síkora: Očekáváme zájem o tradiční kapitálová životní pojištění
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Investiční životní pojištění bylo v minulém období velkým „hitem“, avšak finanční krize u mnohých silně prověřila schopnost se smířit s vysokou aktuální ztrátou, uvedl Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Převzato ze serveru Finance.cz

S Tomášem Síkorou, výkonným ředitelem České asociace pojišťoven, jsme si povídali o poslání ČAP, o pojistném trhu v České republice a o jeho vývoji a o současných trendech v pojišťovnictví. Dobrý den, vážený pane řediteli, mohl byste úvodem v krátkosti představit Českou asociaci pojišťoven, jaké je její poslání? Česká asociace pojišťoven sdružuje sedmadvacet komerčních pojišťoven, jejichž předepsané pojistné tvoří devadesát osm procent českého pojistného trhu. Naším hlavním posláním je rozvoj a podpora pojistného trhu, na jehož pozitivním formování se asociace podílí díky intenzivní komunikaci se svými členy, se subjekty státní správy i ostatními partnery a mezinárodními institucemi. Významně spolupracujeme na tvorbě nové legislativy, a to nejen v rámci českého práva, ale i v přípravě směrnic EU a snažíme se přispívat ke všeobecné informovanosti veřejnosti o problematice pojištění. Jsem velice rád, že ČAP má významné a respektované postavení jak v rámci českého trhu, tak i v EU či podobných evropských asociací. Informování veřejnosti je také hlavním cílem kampaně Únor - měsíc pojištění, kterou ČAP realizuje. Jaké aktivity v souvislosti s kampaní asociace připravila? Již před samotným zahájením kampaně jsme provedli výzkum zaměřený na téma „Jak si lidé pojišťují majetek“. Z jeho výsledků vyplývá, že se lidé neorientují v jednotlivých typech produktů pojištění majetku, neaktualizují své smlouvy a velmi často mají svůj majetek podpojištěn. Jednou z hlavních aktivit kampaně proto bylo vytvoření webových stránek www.pojistimajetek.cz, na nichž se snažíme srozumitelně informovat uživatele o možnostech pojištění majetku. Na názorných příkladech popisujeme možná rizika, která mohou majetek občanů ohrožovat apod. Nechybí samozřejmě ani odpovědi na nejčastější dotazy, které s pojištěním nemovitostí a domácností souvisejí. Kampaň jsme zahájili v úterý 3. února 2009 tiskovou konferencí a tiskovou zprávou. Téma pojištění majetku vyvolalo poměrně velký zájem ze strany médií i veřejnosti. Pro odlehčení jsme články doplnili o tematické kreslené vtipy Pavla Kotyzy. Celou kampaň podporují zejména mediální partneři projektu. Na svých stránkách upozorňují na probíhající kampaň také členské pojišťovny, čímž významně podporují informovanost svých klientů. Naše aktivity budou probíhat zejména v průběhu měsíce února a počátkem března. Růst českého pojistného trhu v roce 2008 mírně zpomalil. Jak hodnotíte jeho vývoj v uplynulém roce? Co bylo podle Vás důvodem zpomalení růstu? I loňský rok v podstatě svědčí o trvalé stabilitě pojistného trhu. Tolik diskutovaná krize se v roce 2008 do pojišťovnictví zatím zásadním způsobem nepromítla, i když výsledek růstu nedosáhnul úrovně předchozího roku. Je třeba si uvědomit, že rok 2007 byl nadprůměrně úspěšný. Když se na výsledky podíváme podrobněji, pak největší nárůst v kategorii celkového předepsaného pojistného podle našich předběžných výsledků členů vykázal za loňský rok segment neživotního pojištění (+5,2 %). Důvodem je zejména rostoucí objem předepsaného pojistného u podnikatelského pojištění a bezpochyby také obavy v tomto segmentu ze zvýšeného rizika majetkových ztrát. Neživotní pojištění tak v tomto směru po delší době předstihlo pojištění životní, kde však v roce 2008 také došlo k významnému navýšení objemu smluv uzavřených v tomto období – o celých 13,3 procent. Neživotní pojištění vykazovalo loni větší nárůst než tradičně vedoucí segment životního pojištění. Jak si vysvětlujete tento fakt? Zatímco ve vyspělých evropských státech je podíl životního a neživotního pojištění zhruba 60:40 ve prospěch životního, u nás je situace opačná. V čem vidíte příčinu této diametrální odlišnosti a doženeme někdy v tomto směru Evropu? Češi jsou odjakživa zvyklí spoléhat se v řadě situací na stát. Domnívám se, že především to je důvod, proč se strukturou podílu odlišujeme od zemí západní Evropy. Typický Čech si ještě pojistí dům a jeho vybavení. Svoji finanční budoucnost však už nikoliv. Nepřemýšlí příliš nad tím, že může vinou svých případných zdravotních problémů a možných následků například ztratit zaměstnání. Zastoupení jednotlivých segmentů se ale průběžně mění a i náš národ postupně začíná chápat, jaký význam má například vhodně sjednané životní pojištění. Podíl mezi segmenty se letos bezpochyby změní také v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí – lidé totiž začínají myslet na jistoty. Proto předpokládáme, že dojde ke zvýšení zájmu o produkty v oblasti životního pojištění s garantovaným zhodnocením. Naopak v oblasti pojistných podvodů ČR za Evropou nijak nezaostává. Jejich objem má tradičně rok od roku víceméně rostoucí trend. Jaký byl z hlediska statistik v této oblasti uplynulý rok nebo jaký je Váš odhad? V oblasti pojistných podvodů za Evropou skutečně nezaostáváme, rostoucí trend je zcela evidentní. Pojistné podvody se u nás i nadále nejvíce páchají na motorových vozidlech a majetku. Spousta lidí si stále neuvědomuje, že pojistný podvod je už i u nás klasifikován jako trestný čin. Bohužel nejen v České republice, ale i ve světě bývá poměrně společensky tolerován; občanům pravděpodobně nedochází, že na tyto podvody doplácejí nejen pojišťovny, ale zejména poctiví klienti. Aktuální statistiky pojistných podvodů budou známy v nejbližších dnech, osobně předpokládám, že se nebudou nijak výrazně lišit proti předcházejícímu období. Hromadné odhlašování vozidel z evidence v tuto chvíli ještě nebude v tabulkách patrné. Jakými prostředky ČAP bojuje proti pojistným podvodům? Co prevence? Dá se proti tomuto nešvaru alespoň z části účinně bránit? Podvodníci jsou stále vynalézavější, pojišťovny se s nimi proto nejen snaží držet krok, ale být o něco napřed. Bez přestání zavádějí nové metodiky a nástroje, které napomáhají k jejich odhalování. V asociaci klademe velký důraz na vzájemnou spolupráci v této oblasti mezi jednotlivými pojistiteli. Otevření jsme i ve vztahu k orgánům státní správy i k orgánům činným v trestním řízení. Další neméně důležitou aktivitou je naše součinnost při tvorbě souvisejících právních předpisů a spolupráce se zahraničím. ČAP usiluje o maximální využití informačních technologií. Není žádným tajemstvím, že připravujeme systém za účelem detekce pojistných podvodů a eliminace finančních ztrát, které tyto podvody generují. Jaký vývoj pojistného trhu predikujete pro rok 2009? Bude mít současná krize nějaký dopad? Zpomalení hospodářského růstu se zřejmě projeví i v oblasti pojišťovnictví. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o jedno z nejstabilnějších odvětví finančního trhu, neočekáváme žádnou dramatickou změnu, výsledky předpokládáme v kladných číslech růstu. Pro pojišťovny tato situace naopak znamená velkou výzvu jak situace využít k posílení svého postavení na trhu. Hospodářská krize má vliv jak na firmy a velké podniky, tak na obyvatele. Podniky si nemohou dovolit nečekané finanční ztráty, proto je pro ně pojištění právě v této době o to důležitější. A co se týče pojištění osob, lidé by si měli ještě více uvědomit, že potřebují krýt svá finanční rizika vyplývající především ze ztráty zaměstnání. Myslíte si, že se může současná krize projevit ve větším zájmů klientů o produkty s garantovaným zhodnocením a tradiční kapitálová životní pojištění? Ano, to skutečně očekáváme. V souvislosti se současnou situací je pravděpodobné, že i nadále bude vzrůstat a posouvat se poptávka po těchto typech produktů. Investiční životní pojištění bylo v minulém období velkým „hitem“, avšak finanční krize u mnohých silně prověřila schopnost se smířit s vysokou aktuální ztrátou. Pro mnohé klienty pojišťoven není jednoduché se smířit i s aktuální padesátiprocentní ztrátou svých aktiv. Zejména z toho důvodu, že mnozí zprostředkovatelé jim investiční životní pojištění prodávali jako „vynikající rostoucí spoření“. Primární úlohou pojištění je krytí rizik a bezpečnost. Na to je stále potřeba myslet. Otázka na závěr, jaké máte vize pro budoucnost a co byste chtěl jako výkonný ředitel České asociace pojišťoven do budoucna prosadit nebo změnit? Dílčích úkolů a plánů mám hodně. Počínaje hledáním účinných nástrojů s pojistným podvodem přes nalézání způsobů jak snižovat náklady pojišťoven i jejich klientů, zjednodušovat administrativu a napravovat legislativní chyby. Nicméně mým hlavním snem je zlepšení image pojistného trhu v očích běžné veřejnosti. Bude to dlouhá a složitá cesta, kde musí svoje principy a postoje měnit nejen pojišťovny, zprostředkovatelé, státní správa, ale také média. Pojištění musí být chápáno jako běžná součást života každého z nás a správnou otázkou nesmí být „jestli?“ ale „co?“. Děkuji za rozhovor, Lukáš Pololáník, Finance.cz Ing. Tomáš Síkora (*1971) je absolventem pražské Vysoké školy ekonomické, kde vystudoval obor mezinárodní vztahy/bankovnictví-pojišťovnictví. Na začátku devadesátých let, ještě během svých studií, založil finančně-poradenskou firmu a v této oblasti úspěšně působil více než patnáct let. Současný výkonný ředitel ČAP byl v letech 2000-2005 prezidentem Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů, později rovněž pracoval ve vedení Asociace finančních a investičních zprostředkovatelů. Od počátku roku 2005 se věnoval konzultantské činnosti v oblasti řízení obchodu a distribučních kanálů, působil také jako poradce členů představenstev finančních institucí. V květnu 2006 byl Tomáš Síkora jmenován do současné funkce výkonného ředitele České asociace pojišťoven. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN (ČAP) je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, které zahájilo činnost k 1. lednu 1994. od r. 1998 je řádným členem Evropské federace národních asociací pojistitelů Comité Européen des Assurances (CEA). ČAP zastupuje, hájí a prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším subjektům. Podporuje také zájmy českého pojistného trhu vůči EU, spolupracuje se zahraničními asociacemi a institucemi a podporuje rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice.