Dnes je sobota 21. května 2022., Svátek má Monika
Počasí dnes 21°C Polojasno

Představujeme Evropské spotřebitelské centrum

Představujeme Evropské spotřebitelské centrum
zdroj: tisková zpráva

Evropské spotřebitelské působí pří ČOI a jeho hlavním úkolem je ochrana práv spotřebitele na mezinárodní úrovni v rámci EU.

Převzato ze serveru Finance.cz

V předcházejících článcích, které se věnovaly institucím starajícím se o práva a zájmy spotřebitelů, jsme si představili jednak Sdružení obrany spotřebitelů (článek SOS pro spotřebitele) a také Českou obchodní inspekci (článek Představujeme ČOI). Uvedené instituce mají za úkol pomáhat spotřebitelům v rámci ČR. V době, kdy EU prakticky smazala hranice v Evropě, je poměrně běžné, že spotřebitelé (ať už osobně nebo na dálku) nakupují i v jiných zemích - tzv. přeshraniční nákupy. Díky vnitřnímu trhu v EU, zavedení společné měny euro a rozvoji internetového nakupování mizí překážky omezující občany při nákupech v jiných zemích EU. Proto je nezbytná existence instituce která má mezinárodní působnost s pobočkami v jednotlivých zemích EU a může tak spotřebitelům pomáhat v rámci celé unie. Jak to začalo V dubnu 2005 začalo na Ministerstvu průmyslu a obchodu pro spotřebitele fungovat centrum pro poradenství a pomoc při vyřizování stížností na zboží a služby zakoupené v EU – Evropské spotřebitelské centrum pro ČR. Založeno bylo už k 1. 1. 2005, ovšem během prvních tří měsíců roku Centrum fungovalo v omezeném rozsahu, byly vykonávány přípravné práce, koordinována činnost s orgány v ČR, s fungujícími Centry v členských státech EU a s Evropskou komisí. Od 1. ledna 2009 působí ESC při České obchodní inspekci. Česká republika byla první z nových členských zemí EU, která převzala osvědčený model používaný v celé Evropě. ESC v ČR se připojilo, spolu s dalšími novými Centry, k síti již existujících Evropských spotřebitelských center. Poslání ESC Evropské spotřebitelské centrum usnadňuje spotřebitelům orientaci na vnitřním trhu Evropského společenství, posiluje důvěru spotřebitelů v jeho fungování a pomáhá jim využívat jeho potenciálu. Cílem je, aby spotřebitelé měli stejnou důvěru k realizaci nákupů zboží a služeb na celém vnitřním trhu, jakou mají k nákupům na trhu domácím. ESC nabízí bezplatné informace a rady, spolupráci a pomoc týkající se práv spotřebitelů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu. Jeho činnost je možno shrnout do následujících bodů: • pomáhá spotřebitelům s řešením stížností a sporů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu a naopak také pomáhá spotřebitelům ze zemí Evropské unie ve sporech s českými prodejci, • při řešení případů spolupracuje s ostatními Evropskými spotřebitelskými centry, • poskytuje informace a rady spotřebitelům o jejich právech a o vymáhání těchto práv na společném unijním trhu, • zprostředkovává možnosti mimosoudního řešení přeshraničních spotřebitelských sporů. Jak vám může ESC pomoci? Jakým způsobem vlastně Evropské spotřebitelské centrum funguje? V praxi spolupracuje v rámci sítě národních poboček. Díky tomu je možné, aby např. zákazník z Itálie, který si objednal u německého internetového obchodníka digitální kameru, kterou nedostal, ale zaplatil, se domohl svých práv. Zboží bylo předem zaplacené a obchodník sdělil, že zásilka byla odeslána, avšak nikdy nebyla doručena. Spotřebitel kontaktoval Italské ESC, které zaslalo dokumenty do centra v Německu. Díky intervenci centra mohla být zákazníkovi zaslána náhradní kamera. Jak kontaktovat ESC? V případě potřeby může poškozený spotřebitel obrátit na Evropské spotřebitelské centrum prostřednictvím internetových stránek České obchodní inspekce, kde se nachází sekce vyčleněná přímo pro ESC. Vás požadavek většinou sdělíte ESC prostřednictvím elektronického formuláře, ke kterému je třeba také přiložit příslušné dokumenty. Aby ESC mohlo pomoci, je zapotřebí, aby spotřebitel splnil několik podmínek: 1. musí být fyzická osoba, která si koupila výrobek nebo službu pro svoji vlastní osobní potřebu, 2. měl by mít k dispozici důkazy na prokázání svých tvrzení, 3. důležitá pro vyřízení reklamace nebo stížnosti je zejména jeho ochota spolupracovat. Evropské spotřebitelské centrum Cílem práce ESC je, aby čeští spotřebitelé mohli plně a pohodlně užívat výhod společného trhu. Činnost ESC je spolufinancována z prostředků Evropské komise. Při řešení případů spolupracuje české ESC s dalšími 28 členy sítě Evropských spotřebitelských center v zemích EU, Norsku a na Islandu. V příloze najdete jejich seznam a internetová spojení na ně.