Recidivistu soud potrestal 23,5 rokem vězení

- Aktuality autor: red

Nebezpečný recidivista Alexandr Minks si s konečnou platností odpyká výjimečný trest 23,5 roku za pokus o vraždu. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání.

Poslední možnost, jak verdikt změnit, tedy ústavní stížnost, Minks zatím nevyužil, potvrdil generální sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek. Minks loni v Opavě mučil a málem zabil pracovníka charity. Nejvyšší soud o dovolání neveřejně jednal již v létě, ale usnesení v písemné podobě dokončil později a zveřejnil ho tento týden. Minks v dovolání mimo jiné tvrdil, že soudy v Ostravě a Olomouci nevzaly v potaz všechny polehčující okolnosti. Připomněl, že se za svůj čin omluvil a projevil lítost. Trest označil za "nepřiměřeně přísný, nehumánní, odporující zásadám trestního práva". Soudci Nejvyššího soudu mu nevyhověli. "Namítal-li obviněný, že nebyly splněny předpoklady pro uložení výjimečného trestu odnětí svobody, nelze s ním souhlasit," uvedl v usnesení senát s předsedkyní Věrou Kůrkovou. Soud zdůraznil brutalitu činu. "Během útoku postupoval vůči poškozenému zcela bezohledně, bezcitně," stojí v usnesení. Podmínky pro uložení výjimečného trestu byly splněny. "Je zřejmé, že v případě obviněného byly splněny jak v alternativě, že stupeň nebezpečnosti spáchaného trestného činu pro společnost je velmi vysoký, tak v alternativě, že možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena," uvedli soudci. Téměř slepý pracovník charity se Minksovi snažil pomoci. Muž se na něj však podle rozsudku vrhnul a devětkrát ho bodl nožem. Pak zraněného svázal do kozelce tak, aby se sám při únavě svalů začal škrtit. Přitom jej ještě donutil prozradit číselné heslo k bankovní kartě. Nakonec dal oběti přes hlavu silonovou tašku a odešel z bytu. Zraněného muže zachránili sousedi, kteří slyšeli volání o pomoc a zavolali policii. Odsouzený zamířil přímo do nedaleké restaurace, kde propil ukradených 300 korun. Potom se několikrát pokusil z bankomatu vybrat peníze. To se mu povedlo až na třetí pokus. Získal 1500 korun, které utratil. Následující den jej policie zadržela v restauraci. Při výměře trestu přitížila Minksovi bohatá trestní minulost. Byl už devětkrát soudně trestán, jednou dokonce za vraždu. Třináctiletý trest mu skončil v červenci 2006. Soudy jej proto považovaly za zvláště nebezpečného recidivistu. Podle znalce je možnost Minksova úplného návratu do společnosti výrazně snížená.

Zdroje: ČTK