VZP v reakci na kritiku: Očistíme své dobré jméno

- Aktuality autor: red

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zvažuje právní kroky k ochraně svého dobrého jména. Oznámil to její mluvčí Jiří Rod v souvislosti s tím, jak interpretovala Platforma zdravotních pojištěnců data, která tomuto občanskému sdružení o nákladech na péči a smlouvách poskytla VZP.

Podle prezidentky platformy Michaly Filipové nemají pojištěnci rovný přístup k péči, regionální výdaje se liší až o pětinu.

"VZP se ohrazuje proti naprosto scestné interpretaci, která vede k poškozování dobrého jména VZP, a my v této souvislosti zvážíme i případné právní kroky," uvedl mluvčí.

Vyjádření platformy o rozdílných regionálních nákladech VZP nejnověji zveřejnil týdeník Euro. Nejvíc podle zjištění platformy stojí pražští a severomoravští pacienti a nejlevnější jsou nemocní z Vysočiny a Zlínského kraje. "To může nasvědčovat závěru, že jsou v některých regionech pacienti léčeni nedostatečně, anebo se v jiných regionech péčí zbytečně plýtvá a snížení nákladů na úroveň levnějších krajů by umožnilo ušetřit až miliardové částky," řekla týdeníku Filipová.

Rozdíly v krajích

Podle Roda nelze z dat VZP nic takového říci, VZP financuje péči rovnoměrně. Rozpětí průměrných hodnot mezi kraji se v roce 2009 pohybovalo od 20.400 do 25.200 korun na pojištěnce, jsou to hodnoty bez zohlednění věku a pohlaví, což jsou faktory výrazně ovlivňující výši nákladů.

"Rozpětí hodnot mezi kraji neodráží odchylný způsob financování, ale je prostě důsledkem situace v krajích, kde konkurenční pojišťovny ovládají významnou část trhu," řekl Rod. Zaměstnanecké pojišťovny podle něj zpravidla vyhledávají mladší, zdravější a méně nákladné pojištěnce.

Co se týká rozdílných nákladů na specializovanou léčbu v centrech, žádné významné rozdíly podle Roda ve financování krajů nejsou. Rozdíly v průměrných částkách odrážejí podle něj odlišnou lidnatost krajů a rozdílnou strukturu mimořádně nákladných pacientů. Například u metabolických poruch, kde roční náklady na jednoho pacienta jsou od tří do osmi milionů korun, se průměr kraje zásadně změní, když v něm bydlí těchto pacientů víc.V

Postoj VZP podpořil i Gajdáček

VZP se ohradila i proti tvrzení platformy, že úhrady VZP jednotlivým nemocnicím se neoprávněně liší. "To, že lze něco tak složitého, jako je produkce zdravotní péče a její úhrada nemocnicím poskytujícím různou léčbu, s různým zastoupením specializovaných oborů a podoborů, s různými typy center, různým složením mimořádně nákladných pacientů, vyčíst z jedné tabulky s několika jednoduchými parametry, je naivní představa lidí, kteří nejsou odborníky na danou problematiku," řekl Rod.

Postoj VZP do určité míry podpořil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Zaměstnanecké pojišťovny zatím data platformě neposkytly. "Nabídli jsme jim data za podmínky, že se budou správně interpretovat, protože oni v případě VZP míchají hrušky s jablky," řekl Gajdáček. Zaměstnanecké pojišťovny nezpochybňují právo veřejnosti na informace, kterým argumentuje platforma. Poskytnou data i jejich výklad prostřednictvím národního referenčního centra, jež si pojišťovny založily.

Tagy: VZP pojišťovny peníze

Zdroje: ČTK