Vláda vyhlásí desítky nových národních kulturních památek

- Aktuality autor: red

Vláda by měla na svém pondělním jednání vyhlásit osmatřicet nových národních kulturních památek. Je mezi nimi například Plečnikův kostel v Praze na Vinohradech na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Dále sem patří například pražský kubistický dům U Černé Matky Boží, brněnský hotel Avion, vila Primavesi v Olomouci i technické stavby. Dále jde o zámek ve Vimperku, zámky v Červeném Poříčí či v Pardubicích (s opevněním) nebo známý vodní hamr v Dobřívi u Rokycan, klášter v Želivi, případně archeologické naleziště Dolní Věstonice.

Z movitých památek bude nejvyšší ochranu státu požívat zlomek latinského překladu Dalimilovy kroniky nebo železniční motorový vůz Slovenská strela z roku 1936.

Materiál, který ministři dostanou, zahrnuje návrh na prohlášení 33 nemovitých a pěti movitých NKP, a to ze všech krajů, sdělila Viktorie Plívová z tiskového oddělení ministerstva kultury, které návrh předkládá.

Prohlásit objekt či předmět za kulturní památku má v kompetenci sám úřad, NKP pak prohlašuje vláda. Pokud kabinet současný návrh schválí, seznam NKP se rozšíří od letošního 1. července.

Národních kulturních památek by pak v zemi bylo 274. Vedle historických staveb se mezi NKP v posledních letech prosazují i stavby novější, průmyslové i technické. Prohlášení staveb či věcí za NKP nepřinese nové nároky na státní rozpočet. Všechny navrhované NKP jsou dnes kulturními památkami a na jejich obnově se ministerstvo kultury podílí, popřípadě bude podílet poskytováním dotací ze svých památkových programů.

V ČR je více než 40000 nemovitých a téměř 50000 movitých kulturních památek. Informace o tom, zda určitá stavba je, či není kulturní památkou, lze získat na internetové stránce www.monumnet.npu.cz, spravované Národním památkovým ústavem.

Statut NKP, tedy nejvyšší památkové ochrany, znamená například to, že v případě rekonstrukce stavby je daleko třeba více dbát na zachování její autenticity. To se bude aktuálně týkat třeba dlouho připravované restaurace brněnské vily Tugendhat či taktéž v Brně se nacházejícího funkcionalistického hotelu Avion.

Za špatnou péči mohou vlastníci kulturních památek dostat pokutu až dva miliony korun, vlastníci NKP až čtyři miliony. Prohlášení kulturních památek za NKP znamená jejich přeřazení do vyšší hodnotové kategorie, deklaruje se jejich mimořádný kulturní význam.

Současný návrh je zaměřen na památky od architektury 19. a 20. století přes umělecká díla a technické památky až po vesnickou lidovou kulturu tak, aby byli mezi národními kulturními památkami zastoupeni všichni nejvýznamnější představitelé jednotlivých skupin a typů. Druhá část předkládaného návrhu obsahuje změnu nařízení vlády z roku 1999, kterým byla mimo jiné za NKP prohlášena česká část koněspřežní železnice České Budějovice - Linec.

Její dosavadní vymezení kvůli rozdělení či přečíslování parcel už podle ministerstva neodpovídá stávajícím geodetickým podkladům a přináší problémy v praktickém použití. Z tohoto důvodu se navrhuje nové vymezení této NKP, které ale nepředstavuje její rozšíření ani zúžení; žádná nová část se neprohlašuje.

Tagy: Vláda památky národní

Zdroje: ČTK