Vláda slibuje podporu podnikání, trhu práce i vzdělání

AKTUALIZOVÁNO (aktualizováno: 10. 2. 2014 19:31) - Aktuality autor: Jakub Konečný

Vláda se zaměří na podporu podnikání, fungování státní správy, podporu trhu práce a udržení sociálního smíru. Takové priority si koaliční kabinet sociální demokracie, hnutí ANO a lidovců vytkl ve svém programovém prohlášení, které jsou k dispozici. Kabinet chce prosadit také dlouhodobě udržitelný penzijní systém, investice do vzdělání nebo vytvoření podmínek pro přijetí eura.

Sobotkova vláda

Sobotkova vláda,zdroj: isifa/MAFRA/Michal Růžička

"Občan a jeho rodina by se měli v zemi cítit svobodně, spokojeně a být na ni hrdí. Živnostníci, podnikatelé a firmy by v ní měli bezpečně a svobodně podnikat, platit daně a nabízet zaměstnání," stojí v úvodu šestnáctistránkového textu, který by měl být prakticky finálním. "Stát pak prioritně zlepší vlastní fungování a spolu s uvedením zákona o státní službě do praxe i služby pro občany, bude si vážit daňových poplatníků a zabrání plýtvání při rozdělování peněz z jejich daní."

Mezi své priority vláda řadí také racionalizaci hospodaření státu a audit jeho majetku, boj proti korupci, rozvoj občanské společnosti, vymahatelnost práva a nezapomíná ani na aktivní členství v Evropské unii a NATO. "Vláda se zavazuje, že bude svou činností usilovat o věcné a časové naplnění těchto resortních priorit," stojí také v dokumentu.

V dalších částech programového prohlášení jsou pak podrobněji specifikovány priority jednotlivých resortů, které mají "důsledně vycházet" z koaliční smlouvy.

Návrh programového prohlášení, který v sobotu připravila skupina expertů trojice koaličních stran, dnes premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) předal předsedům koaličních partnerů Andreji Babišovi (ANO) a Pavlu Bělobrádkovi (KDU-ČSL). Ten dnes ČTK řekl, že nečeká, že by se na verzi, kterou dnes obdržel, příliš měnilo. Půjde prý spíš jen o drobnosti a formality.

V úterý bude o programovém prohlášení jednat tripartita, schváleno má být na mimořádném zasedání kabinetu ve středu.

Vláda plánuje ekonomickou stabilitu veřejného zdravotnictví

Ekonomickou stabilitu, efektivitu a transparentnost veřejného zdravotnictví a poskytovatelů zdravotních služeb si dává vláda za úkol v programovém prohlášení. Počítá s pravidelnou valorizací platby za státní pojištěnce, rušením poplatků u lékaře a za recept, nezaváděním poplatku v nemocnici. Zůstane jen poplatek za pohotovost. Snížit se má DPH za léky a posílit dozor státu nad toky zdravotního pojištění. Oproti koaliční dohodě chybí navyšování platů zdravotníků, záchrana lázeňství či bonusové programy za prevenci. Kabinet má programové prohlášení schválit ve středu.

Vláda slibuje dodržení principu solidarity zdravých s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Chce zavést předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče bude stejná úhrada.

Zavést se má spravedlivější přerozdělení pojistného, zohledněny budou vyšší výdaje na nákladné diagnózy. Vláda počítá s úsporami, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky. Zdravotní pojišťovny budou muset zveřejňovat smlouvy s poskytovateli péče a nemocnice se svými dodavateli.

Vláda hodlá důsledně oddělit vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a zamezit jejich vzájemnému ovládání nebo ovládání třetí osobou. Zajistí kontrolu nad zaváděním plateb za diagnózu DRG v nemocnicích tím, že činnosti národního referenčního centra převezme ministerstvo zdravotnictví.

Posílit se má efektivita Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky, k tomu učinil ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) dnes už první krok, když odvolal dosavadního ředitele Pavla Březovského a na místo krizového manažera dosadil dosavadního vedoucího lékárníka nemocniční lékárny ostravské městské nemocnice Zdeňka Blahutu. Cílem je zefektivnit lékovou politiku a cenotvorbu, aby dostupnost léků pro občany stoupla.

V průběhu roku 2015 předloží vláda moderní zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentní a efektivní řízení. Vytvoří také podmínky pro tvorbu uznávaných postupů v odborné lékařské péči.

Vláda počítá s vyšší valorizací penzí a růstem minimální mzdy

Důchodci v Česku mohou počítat s tím, že už od příštího roku se jim budou zvedat penze stejně rychle jako před úspornými škrty před pár lety. Komise expertů připraví návrh nové důchodové reformy. Pravidelně by se měla zvyšovat i minimální mzda. Úřady práce posílí další úředníci a sociální pracovníci. Vyplývá to z návrhu programového prohlášení vlády. Nejsou v něm ale třeba kroky na podporu rodin. Rodinnou politiku připraví tým odborníků.

Ministerstvo práce si stanovilo ve vládním programu pět hlavních úkolů. Prvním z nich je návrat k původní vyšší valorizaci penzí už od příštího roku, ne až od roku 2016. Vznikne také návrh na ukončení důchodové reformy vlády Petra Nečase. Kabinet bude podle svého programového prohlášení "respektovat vlastnická práva" lidí, kteří si do takzvaného druhého pilíře spořili. Ministryně práce Michaela Marksová Tominová (ČSSD) už dřív řekla, že by lidé o své peníze neměli přijít. Podle ní nebude možné část odvodů převádět do fondů od roku 2016.

Nové změny důchodového systému má vymyslet odborná komise. Výsledkem má být dlouhodobě stabilní uspořádání a přiměřenost penzí. Další tým expertů pak připraví návrh rodinné politiky. Konkrétní plány jako porodné nejen na první dítě či poskytování státních alimentů místo rodiče neplatiče se do vládního programu nevešly.

Resort práce se zaměří také informační technologie pro vyplácení dávek. Chce je zajistit "prostřednictvím své infrastruktury" a svých systémů. Vláda prý vytvoří podmínky pro uzavření smluv.

Pravidelně by měla růst minimální mzda, aby motivovala k práci a stačila na důstojný život. Vláda se na její výši chce dohodnout s odbory a zástupci zaměstnavatelů. Nejnižší výdělek by se měl postupně přiblížit 40 procentům průměrné mzdy.

Stejná suma jako dosud by měla putovat i do dotací na sociální služby, které mají od ledna místo ministerstva rozdělovat kraje. V návrhu prohlášení stojí, že by měla být "zajištěna srovnatelná podpora jednotlivým druhům sociálních služeb" jako dosud. Řada provozovatelů si ale v minulosti stěžovala na to, že kraje podporovaly hlavně svá zařízení a domovy pro seniory, na služby v terénu zbylo méně.

Úřady práce čeká přijímání dalších pracovníků. Věnovat by se měli agendě zaměstnanosti i sociální práci. Generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková ČTK už dřív řekla, že by instituce potřebovala 1200 sociálních pracovníků. Nyní totiž vůbec nestíhá ověřovat, zda lidé mají i po čase na dávky stále nárok. Úředníci se navíc už vůbec nemohou věnovat prevenci, aby pomohli lidem předcházet vážnější tísni.

Mezi priority vlády patří pomoc lidem v nouzi i tvorba pracovních míst, a to hlavně v problémových regionech. Kabinet na to chce víc využít evropské peníze. Resort práce stejně jako ostatní čeká audit.

 

Vláda chce dodržovat kritéria pro přijetí eura

Vláda plánuje po celé funkční období dodržovat kritéria pro přijetí eura, především tříprocentní hranici deficitu veřejných financí. Dále chce změnit zákon o rozpočtových pravidlech, pravidla pro čerpání fondů EU nebo zlepšit výběr daní. Rovněž chce zvýšit zdanění hazardu. Vyplývá to z části programového prohlášení vlády, které se týká ministerstva financí. Návrhy většinou obsahuje i koaliční smlouva.

Při přípravě rozpočtu na příští rok chce vláda zejména hledat úspory v provozu, omezí především outsourcing právních služeb, marketingu či poradenství. "Kromě toho bude nezbytné provést prověrku mandatorních a kvazi-mandatorních výdajů státního rozpočtu," uvádí materiál.

Novela zákona o rozpočtových pravidlech má podle prohlášení posílit roli ministerstva financí při řízení likvidity prostředků státu, tedy volných peněz. Pomoci k tomu má i systém Státní pokladny. "Důsledné zapojení všech státních institucí do státní pokladny umožní aktivní, efektivní a transparentní řízení výdajů na centrální úrovni. Veškerá data ze státní pokladny zpřístupníme veřejnosti," uvádí mimo jiné materiál.

Dále chce ministerstvo financí podle programu vlády centrálně evidovat a spravovat veškerý majetek státu, centralizovat nákupy zboží a služeb nebo rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu.

V případě daní chce vláda usilovat o vyšší zdanění hazardu a podniknout nezbytné kroky v oblasti prokazování původu nabytého majetku. Změnit by se měly i daňové předpisy, které při zachování daňového výnosu sníží náklady poctivých daňových poplatníků na správu daní.

Vedle zvýšení daní u hazardních her chce vláda také zabezpečit vyšší daňové příjmy z provozování loterií a jiných podobných her, a to zefektivněním výběru daní, včetně zamezení daňových úniků z provozu nelegálních loterií a her na internetu. Kabinet chce také usilovat o dodatečné daňové příjmy z loterií a her na internetu, provozovanými jak českými, tak i zahraničními subjekty.

I když chce vláda kritéria pro přijetá eura dodržovat, zároveň její představitelé prohlásili, že vstup do eurozóny není prioritou této koalice. Například ministr financí Andrej Babiš prohlásil, že přijetí společné evropské měny je možné nejdříve za šest let.

V dopravě chce vláda transformovat ředitelství silnic

V oblasti dopravy chce vláda transformovat společnost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik, ulehčit Českým drahám při správě nádraží a další železniční infrastruktury, kterou využívají i konkurenční dopravci, a změnit legislativu pro usnadnění přípravy dopravních staveb. Proti původnímu textu koaliční dohody z něj naopak vypadl návrh na zvýšení podílu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na daních z minerálních olejů.

Struktura Ředitelství silnic a dálnic by se měla změnit tak, aby zajistila efektivní výběr mýta po 1. 1. 2017 plně pod kontrolou ministerstva dopravy, uvedla vláda v textu prohlášení. Už dříve ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) řekl, že uvažuje v oblasti výběru mýtného o posílení postavení ŘSD po vzoru rakouského správce komunikací Asfinag. V rámci tohoto modelu řídí provoz mýtného systému stát a jednotlivé subdodavatelské služby se soutěží samostatně.

Na rozdíl od Rakouska tuzemský mýtný systém spravuje jediný dodavatel, kterým je společnost Kapsch. Smlouva s ním vyprší právě po roce 2016 a resort dopravy nyní připravuje výběrové řízení na pokračování systému po tomto datu.

V oblasti železnice chce vláda vytvořit prostředí jednotného evropského železničního prostoru, které má ušetřit státním Českým drahám náklady na provoz nádraží a další železniční infrastruktury, kterou využívají i jiní dopravci. Ti za využití infrastruktury nebo služeb poskytovaných Českými drahami budou platit stanovenou cenu, slíbil v prohlášení kabinet.

Ústup od snahy zvýšit podíl příjmů dopravního fondu na výběru daně ze současných devíti na 25 procent znamená pro fond ztrátu zhruba 13 miliard korun ročně. Podle ministra Prachaře ale není hlavním problémem dopravního stavitelství nedostatek peněz, ale právě naopak jejich relativní přebytek. Chybí totiž především kvalitně zpracované projekty, na které by bylo možné peníze z národního rozpočtu a především dotace z EU smysluplně využít.

Tagy: Sobotkova vláda

Zdroje: ČTK