Vláda: Rozhodce v arbitráži Diag Human má jmenovat soud

- Aktuality autor: red

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) chce, aby třetího rozhodce v miliardové arbitráži s firmou Diag Human jmenoval soud. Jmenování Švýcara Maxe Baumanna firmou je podle ministerstva neúčinné.

Úřad soudu navrhl jako rozhodce ekonoma Jiřího Schwarze. Sdělil to mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda poté řekl, že Baumann byl jmenován v souladu s rozhodčí smlouvou. 

Do přezkumného rozhodčího senátu nominovala každá ze stran sporu po jednom arbitrovi - stát si zvolil bývalého proděkana plzeňské právnické fakulty Milana Kindla, Diag Human se rozhodla pro Švýcara Damiana Della Ca.

Zbývajícího rozhodce Petra Kužela jmenovaly české soudy, protože se strany sporu na třetím arbitrovi údajně nedokázaly shodnout. Della Ca pak koncem března odstoupil, což zdůvodnil pochybnostmi o nestrannosti Kužela a Kindla. Diag Human poté novým rozhodcem jmenoval Baumanna. 

"Ministerstvo zdravotnictví navrhlo soudu, aby jmenoval třetím rozhodcem Jiřího Schwarze, neboť vzdáním se funkce rozhodce ze strany pana Damiano Della Ca přestal být rozhodčí senát kompletní a jmenování Švýcara Baumanna je neúčinné," uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení. Podle něj nemá jmenování Baumanna oporu v rozhodčí smlouvě - Diag Human již prý totiž svoje právo jmenovat rozhodce plně vyčerpal jmenováním Della Ca. 

Kalvoda ale upozornil na zákon o rozhodčím řízení, podle kterého jmenuje každá ze stran sporu jednoho rozhodce. "Jednoho, nikoliv jednou," zdůraznil právník s tím, že právo strany jmenovat rozhodce se nemůže "vyčerpat", což prý výslovně plyne i z evropské smlouvy o mezinárodní obchodní arbitráži. 

Baumann byl podle Kalvody jmenován ve lhůtě sjednané rozhodčí smlouvou a jeho jmenování bylo České republice včas oznámeno. Právník navíc připomněl, že když v arbitráži rezignoval v roce 1997 rozhodce jmenovaný Českem, jmenoval nového rozhodce stát. "Tehdy Česká republika interpretovala rozhodčí smlouvu docela opačně než dnes," řekl. 

Ministerstvo se však odvolává na jiný paragraf zákona než Diag Human, který stanoví, že pokud se jmenovaný rozhodce vzdá své funkce a strany se nedohodnou jinak, jmenuje nového rozhodce na návrh kterékoliv strany sporu soud. Dohodu s firmou MZ vyloučilo s ohledem na její "dlouhodobou obstrukční taktiku". Ministerstvo se prý totiž obává, že Baumann po čase "účelově rezignuje" jako Della Ca. Neznalost českého jazyka a českého právního řádu by prý navíc Baumannovi bránila vykonávat funkci rozhodce osobně. 

Prezident Liberálního institutu Schwarz je podle úřadu osobou apolitickou a má předpoklady pro nezávislé a nestranné rozhodování. Ministerstvo také upozornilo, že Schwarz je ekonomem stejně jako předchozí rozhodce. 

Pokud by soud úřadu vyhověl, v tříčlenném přezkumném senátu by tedy zasedali už dva rozhodci jmenovaní českými soudy. Diag Human si přitom záměrně dvakrát zvolila arbitrem člověka, který nemá české občanství, a u kterého proto podle firmy nehrozí nebezpečí, že bude při rozhodování stranit Česku. 

Diag Human vede s Českem arbitráž kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Rozhodčí nález z roku 2008 určil, že stát má firmě zaplatit přes osm miliard korun a úroky. Obě strany sporu se proti němu odvolaly - firma požadovala 14 miliard korun, Česko nárok firmy odmítlo. O sporu teď proto rozhoduje přezkumný senát. Diag Human tvrdí, že odvolání státu je vadné, protože jej podalo ministerstvo zdravotnictví, a nikoliv k tomu určený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tagy: Vláda arbitráž

Zdroje: ČTK