Vláda nepodpoří přejmenování kraje Vysočina

- Aktuality autor: red

Kabinet Jana Fischera nepřijal žádné stanovisko k žádosti zastupitelů Vysočiny, aby jejich region byl přejmenován na "Kraj Vysočina".

Premiér Fischer vysvětlil, že vláda nechtěla případnou změnou zatěžovat veřejné rozpočty.

Autoři návrhu vycházejí z toho, že kromě Prahy mají všechny ostatní regiony slovo kraj v názvu. Bez tohoto slova se samospráva z Vysočiny potýká v praxi s pochybnostmi o správném formálním označení kraje. Kvůli úpravě navrhují zastupitelé Vysočiny změnu ústavy. 

"V současné přeci jen finančně kritické době a při převažující tendenci k úspornosti této vlády by nebylo dobré tento návrh podpořit," řekl Fischer. Dodal, že kabinet měl původně na stole připravené souhlasné stanovisko a neměl k němu žádné legislativní či právně technické námitky. 

Kraj přitom vyčíslil náklady související se změnou svého názvu nanejvýš na půl milionu korun. 

Ústavní novelu musí schválit sněmovna, Senát a prezident. Dolní komora přitom už končí s prací, poslanci se rozejdou koncem května, kdy se uskuteční volby. K přijetí návrhu navíc nebude nutná pouze prostá většina, ale třípětinová ústavní, protože je kvůli němu třeba otevřít ústavu. Když návrh poslanci projednat nestihnou, spadne takzvaně pod stůl. Kraj ho bude muset poslat do Strakovy akademie znovu. 

"Jsme si vědomi, že do voleb zbývá dva a půl měsíce, a politici v této situaci už nechtějí otevírat změnu ústavního zákona. Jsem přesvědčen, že pokud tato sněmovna naši žádost neprojedná, podáme ji znovu v novém volebním období," řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD). 

Ministerstvo vnitra návrh doporučilo. Ve svém stanovisku uvedlo, že respektuje názor zastupitelstva kraje a s přihlédnutím k praktickým problémům s dosavadním názvem změnu ústavního zákona podporuje. Doporučilo současně, aby byl návrh z hlediska právní jistoty doplněn o přechodné ustanovení, v němž by bylo uvedeno, že tam, kde je v dosavadních právních předpisech uváděn jako kraj "Vysočina", rozumí se jím od nabytí účinnosti navrhovaného ústavního zákona "Kraj Vysočina". 

K návrhu se kraj odhodlal po řadě problémů, které ho v souvislosti s názvem trápí. Autoři návrhu si například stěžují, že od 1. listopadu loňského roku, kdy si úřady posílají písemnosti prostřednictvím datových zpráv, dochází v jejich datové schránce ke kolizím. Některé datové zprávy pro Katastrální úřad pro Vysočinu končí v datové schránce kraje Vysočina. Další oblastí je soudnictví, kde soudy nižších i vyšších instancí nerespektují název kraje Vysočina, a dochází tak k nesprávné interpretaci názvu územního samosprávného celku. 

Tagy: Vláda fischer Vysočina

Zdroje: ČTK