Ve městech budou možná zóny se zákazem pro neekologické vozy

- Aktuality autor: Jan Pastor

Radnice získají pravomoc vymezit ve městech a obcích zóny, do nichž nebudou moci vjíždět starší automobily, které nesplňují určité emisní limity. Při vyhlášené smogové situaci budou moci řidiči jezdit zadarmo po zpoplatněných úsecích dálnic, které tvoří obchvaty měst a obcí. Uvádí to novela zákona o ochraně ovzduší, kterou dnes potvrdila sněmovna.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Poslanci přehlasovali veto prezidenta Václava Klause, podle něhož je zákon nekvalitní, omezuje podnikání a přispěje ke korupci. Za předlohu se opět přimlouval jeden ze spoluautorů, exministr životního prostředí Pavel Drobil (ODS). Kritikou naopak nešetřila zpravodajka Kateřina Konečná (KSČM), podle níž jsou někteří poslanci koalice v pubertě, když nevyslyší argumenty o nesmyslnosti a neúčelnosti novely. Zóny podle Konečné nevzniknou, protože jde o legislativní paskvil; norma navíc bude nahrazena zcela novým zákonem.

Novela podle Konečné umožní vydírání firem vládními úředníky. Předloha totiž také dává pravomoc vládě stanovit nové stropy emisí pro trvalé zdroje znečištění na vymezených územích. Rovněž zde vidí kritici prostor pro úplatkářství. Podle Klause se zvýší míra regulace podnikání.

Předloha má podle autorů, tří moravskoslezských poslanců, přispět ke zlepšení ovzduší v místech, kde jsou imisní limity překračovány. Moravskoslezský kraj patří v tomto ohledu k nejvíce postiženým v Evropě.

Zóny budou moci být jen v oblastech se znečištěným ovzduším

Takzvané nízkoemisní zóny se zákazem vjezdu neekologických vozidel by mohly vzniknout rok potom, co radnice nařízení vydá. Úřad stanoví emisní kategorie vozů, které budou moci do zóny jezdit. Zóny budou moci být jen v oblastech se znečištěným ovzduším, které zároveň mohou motoristé objet po silnici stejné nebo vyšší třídy. Mohly by je dále zřizovat radnice lázeňských měst.

Majitelé vozidel, na která se zákaz vztahovat nebude, si budou muset koupit a vylepit emisní plakety vydávané ministerstvem životního prostředí. Řidičům, kteří by do zóny vjeli nevyhovujícím vozidlem, by hrozila pokuta za porušení zákazu vjezdu. Výjimku by měli například místní obyvatelé, automobily záchranného systému a řada dalších vozidel.

Novela myslí na bezplatnou jízdu po obchvatech měst jen v případě vyhlášení smogové situace. Úseky stanoví vyhláška.

Tagy: pokuty automobily

Zdroje: ČTK