Ústavní Soud je zahlcen nehoráznými stížnostmi firmy vymáhající pokuty pro MHD

- Aktuality autor: red

Ústavní soud (ÚS) dnes projedná stížnost společnosti Grato, která vymáhá pohledávky z nezaplaceného jízdného v ostravské MHD. Justice jí v jednotlivých sporech, které jsou prakticky totožné, nepřiznává právo na náhradu nákladů právního zastoupení. Černí pasažéři tak nemusejí mnohonásobně přeplácet výši uložených pokut. Firma s tím nesouhlasí. Podala už téměř 400 ústavních stížností, dosud bez úspěchu.

ÚS tentokrát stížnost projedná veřejně. Konkrétně jde o pohledávku 1008 korun, k níž firma žádala od dlužníka ještě 7920 korun jako náhradu nákladů za právníka. Okresní soud v Ostravě jí nevyhověl s vysvětlením, že jde o rutinní spor, v němž nenastala žádná výjimečná okolnost, jež by vyžadovala služby advokáta. Firma Grato uplatňuje své nároky prostřednictvím vzorového návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, v němž mění jen údaje o dlužníkovi, datum černé jízdy, linku MHD a další detaily.

ÚS se problematikou takzvaných formulářových žalob zabývá dlouhodobě. Na přelomu roku odmítl sérii ústavních stížností firmy Bazcom, která odkoupila pohledávky ústeckého dopravního podniku. Stížnostmi se bránila proti postupu Okresního soudu v Ústí nad Labem, který firmě průlomově přestal přiznávat vysoké náhrady nákladů právního zastoupení, protože je nepovažoval za účelně vynaložené.

Usnesení o stížnostech firmy Bazcom vyvolalo značnou pozornost odborné veřejnosti. Následoval další nález, v němž ÚS stanovil strop pro náklady na advokáty, které musejí dlužníci platit protistraně v prohraných sporech o drobné pohledávky do 10.000 Kč.

Pokud jde o takzvané formulářové žaloby, šité podle jednoho vzoru, dostane úspěšný žalobce na právní zastoupení maximálně jednonásobek jistiny, tedy ekvivalent původní dlužné částky. Nemusí ale dostat vůbec nic, záleží na okolnostech.

Tagy: chucpe ostuda

Zdroje: ČTK