Ústavní soud dal šanci volit i nesvéprávným

- Aktuality autor: red

Lidé bez způsobilosti k právním úkonům nesmí být paušálně zbavení volebního práva. Soudy musejí přezkoumávat okolnosti jednotlivých případů a zjistit, zda konkrétní lidé rozumí významu, účelu a účinkům voleb.

Pokud zjistí, že postižení a nemocní volbám rozumí, nesmí je zbavit způsobilosti úplně, ale jen částečně, a tak jim umožnit výkon volebního práva. Vyplývá to ze středečního nálezu Ústavního soudu. 

"Řada osob je zbavena možnosti volit, aniž by jejich způsobilost volit byla individuálně zkoumána," řekl soudce zpravodaj Miloslav Výborný. Podle Výborného někteří lidé třeba nejsou schopni nakládat s penězi, ale to ještě automaticky neznamená, že nedokážou volit.

Nálezem se musí řídit soudy při novém rozhodování o úplném či částečném zbavení způsobilosti k právním úkonům. Rozhodnutí ale může prospět i těm, kteří už o způsobilost přišli. Mohou se obrátit na soud s návrhem na částečné navrácení způsobilosti. 

Nyní jsou lidé bez způsobilosti prakticky zcela zbaveni volebního práva, což je podle řady nevládních organizací chyba. Problém se v Česku podle údajů Ligy lidských práv týká asi 25 tisíc lidí. 

Ústavní soud se konkrétně zabýval případem Jiřího Soldána z Brna, jenž se nemohl zúčastnit voleb do Senátu v roce 2008. Způsobilosti k právním úkonům jej už dříve pravomocně zbavil soud, což je podle stávající úpravy překážkou výkonu volebního práva. Soldánovu stížnost i návrh na zrušení části zákona sice ústavní soudci zamítli, avšak v nálezu naznačili, jak mají soudy v podobných případech postupovat. 

Právník Ligy lidských práv Maroš Matiaško nález označil za částečný úspěch. Nevládní organizace by byla raději, kdyby ústavní soudci zrušili spornou část zákona. Nález je složitý, obecné soudy budou mít při jeho aplikaci potíže, řekl Matiaško. 

"Pro okresní soudy bude velice těžké schopnost volit posoudit. Neexistuje totiž žádná právní ani psychologická metodologie, jak takovou schopnost zkoumat. Tuto skutečnost Ústavní soud vůbec nezohlednil. Jsme přesvědčeni, že je lepší nezbavovat volebního práva vůbec, což dokazují i zkušenosti ze zahraničí," uvedl Matiaško. 

Podle soudce Výborného není chyba v zákoně, ale v české soudní praxi. "V důsledku stávající praxe reálně vznikl a přetrvává protiústavní stav, v němž jsou zbavovány způsobilosti k právním úkonům i osoby, ve vztahu k nimž neexistuje společenský zájem na zbavení volebního práva," uvedl Výborný. Připomněl, že soud už v minulosti poukázal na to, že v Česku je ve srovnání s cizinou neúměrně vysoký počet lidí zcela zbavených způsobilosti. Je jich více než lidí s částečným omezením. Bylo by logické, kdyby byl poměr obrácený, tvrdí ústavní soudci. 

"Obecné soudy ke zbavování způsobilosti nepřistupují jako k možnosti krajní, nýbrž jako k možnosti prvé," stojí v nálezu. 

Podle Soldánovy stížnosti je právo volit jedním ze základních práv v demokratické společnosti. Soudy dosud většinou detailně nezkoumaly, zda je konkrétní člověk bez způsobilosti k právním úkonům schopen vybrat poslance nebo senátora. 

Matiaško je přesvědčen, že nález Ústavního soudu může pomoci i Soldánovi, ačkoliv jeho stížnost skončila zamítnutím. Duševně nemocný Soldán prý požádal o částečné navrácení způsobilosti k právním úkonům. "Jsem přesvědčen o tom, že je schopen volit," uvedl Matiaško. 

V souvislosti s kauzou se na Ústavní soud obrátilo 25 mezinárodních nevládních organizací, akademických pracovišť a odborníků, kteří se zabývají právy postižených lidí. Ve společném dopise vyjádřili pisatelé přesvědčení, že právní úprava je nevhodná. "Česká republika je vázána Úmluvou OSN o právech osob s postižením a má povinnost zrušit zákony, které odpírají výkon volebního práva osobám se zdravotním postižením," stojí v dokumentu.

Zdroje: ČTK