USA spolu s dalšími státy vyzývají k podpoře občanské společnosti

- Aktuality autor: Sebastian Kantor

Společné prohlášení na podporu a ochranu občanské společnosti dnes na okraj zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů vydaly vlády 24 zemí, včetně Spojených států, Česka a Slovenska, ale i například i Libye či Tuniska. S představiteli občanské společnosti se dnes setkal americký prezident Barack Obama. 

Barack Obama a David Cameron

Barack Obama a David Cameron,zdroj: toledoblade.com

"Síla a životaschopnost států závisí na aktivitě občanské společnosti. Silné sepětí mezi vládami a občanskou společností posouvá kupředu společné cíle míru, prosperity a blahobytu všech lidí," praví se v prohlášení, které zveřejnil Bílý dům. 

Dokument dále vyjadřuje znepokojení nad snahou mnoha - nejmenovaných - vlád omezit občanskou společnost a práva na svobodu sdružování a vyjadřování. 

"Abychom bojovali s tímto znepokojivým jevem, naše vlády se zavazují společně pracovat na odpovědi vůči rostoucímu omezování občanské společnosti, které podkopává její klíčovou roli," uvádí se v prohlášení. Restrikcím se má dostat "silné a účinné" mezinárodní odpovědi. 

Kromě koordinace společných kroků se vlády zavázaly podporovat zákony, politická rozhodnutí a praktické kroky podporující občanskou společnost, a naopak čelit legislativě a administrativním opatřením ztěžujícím její fungování. V případě potřeby také hodlají podnikat společné diplomatické akce na podporu občanské společnosti v zemích, kde je ohrožena. Na ochranu práv občanů a občanské společnosti hodlají také rozvíjet nové způsoby "technické, finanční a logistické podpory". 

Bílý dům připomněl své kroky v posledních letech ve prospěch občanské společnosti, od Obamovy iniciativy "transparentního vládnutí", ke které se zatím připojilo šest desítek vlád a široká síť nevládních organizací a individuálních partnerů, přes aktivity amerických velvyslanectví ve světě až po financování programů, které kupříkladu sledují restrikce uvalované na občanskou společnost ve více než 40 zemích světa či které podporují reformy a změny k lepšímu v místní legislativě. Klíčovou roli však Washington přisuzuje zlepšování spolupráce s dalšími demokratickými státy. 

Tagy: Spojené státy americké

Zdroje: ČTK