Telefónika O2 zaplatí sníženou pokutu 92 milionů

- Aktuality autor: Lucie Hyblerová

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj snížil o více než milion pokutu za věrnostní rabaty pro Telefóniku O2. Firma má zaplatit 91,9 milionu za chování Českého telecomu z let 2001 a 2002. 

O2 Telefonica

O2 Telefonica,zdroj: Mediafax

Předseda ÚOHS oproti rozhodnutí svých podřízených z října minulého roku nesouhlasil s tím, že by měla firma v tomto rozhodnutí být pokutována i za to, že nahlásila nesprávnou výši obratu, na jehož základě se vypočítává sankce za protisoutěžní jednání. Úřad tuto skutečnost původně zařadil mezi přitěžující okolnosti a pokutu příslušně navýšil. 

Podle druhostupňového rozhodnutí však měla být sankce za nahlášení nepravdivých informací zpracována jako samostatná procesní pokuta, nikoli začleněna do pokuty za zneužití dominance. 

Bývalý Český Telecom, jehož je Telefónica právním nástupcem, se porušení soutěžních pravidel dopustil v letech 2001 a 2002, když s téměř 3000 podnikatelskými subjekty uzavřel smlouvy na poskytnutí cenových plánů. V těchto smlouvách se zákazník zavazoval provolat každý měsíc minimální stanovený objem hovorů, který musel uhradit, i když ho plně nevyčerpal. 

"Smlouvy také nemohly být zákazníkem vypovězeny před datem ukončení stanoveným ve smlouvě a zákazníci rovněž nesměli využívat hlasových služeb od jiného poskytovatele než společnosti Český Telecom," uvedl Rafaj. 

Zakázané věrnostní rabaty

Navíc podle něj firma vůči některým zákazníkům uplatňovala individuální podmínky odlišné od podmínek standardních cenových plánů pro podnikatele a rovněž aplikovala programy Winback/Retence s cílem získat či udržet zákazníky na úkor konkurence. 

"Tímto jednáním došlo v období, kdy existoval veřejný zájem na liberalizaci telekomunikačního sektoru, k narušení hospodářské soutěže. A to nejen vytvořením bariéry pro rozvoj konkurence, ale i cenovou diskriminací podnikatelských subjektů, které s účastníkem řízení uvedené smlouvy neuzavřely," uvedl Rafaj. 

Podle něj získali jednotliví zákazníci od firmy v dominantním postavení různé slevy či výhody za závazek odebírat služby či předem stanovené množství služeb. Podle ÚOHS šlo o zakázané věrnostní rabaty a obchodní politika Českého Telecomu vedla k narušení hospodářské soutěže, což znesnadnilo vstup alternativních operátorů na trh. 

Původně firma měla zaplatit 81,7 milionu korun. Krajský soud v Brně ale případ vrátil znovu na ÚOHS. Ten se zabýval znovu především výší a odůvodněním pokuty, kterou tehdy zvýšil na 93,1 milionu.

Tagy: pokuta mobilní telefony

Zdroje: ČTK