S policií je spokojena asi polovina lidí, zjistil průzkum

- Aktuality autor: Jakub Procházka

S činností policie je spokojena necelá polovina obyvatel České republiky. V aktuálním průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se tak vyjádřilo 46 procent dotázaných, rovná polovina spokojena není.

Více než dvě třetiny obyvatel (68 procent) se v Česku cítí bezpečně. Čtvrtina pak pocit bezpečí spíše nemá a sedm procent dotázaných ho nemá rozhodně, vyplývá z průzkumu CVVM. 

Vývoj hodnocení činnosti policie od roku 2002 naznačuje, že ubývá "velmi nespokojených" ve prospěch kategorie "spíše nespokojených". 

Výzkum se kromě hodnocení policie v celé ČR zaměřil také na názory na její práci v místě bydliště dotázaných. Zde převládá spokojenost nad nespokojeností. Téměř tři pětiny lidí (58 procent) uvedly, že jsou "velmi spokojeni" nebo "spíše spokojeni". Necelé dvě pětiny (38 procent) vyjádřily opačný názor. 

Přibývá těch, kteří se v Česku cítí bezpečně

Spokojenost s policií v místě bydliště se od roku 2002, kdy bylo zaznamenáno její maximum, snížila, uvádí CVVM. Spokojenější jsou lidé s dobrou životní úrovní a mladší lidé zhruba ve věku do 30 let. Významně častěji nebyli s policií v místě bydliště spokojeni dotázaní ze severozápadu Čech a Moravskoslezského kraje. 

Většina z 1037 dotázaných se v Česku cítí bezpečně. Čtvrtina pocit bezpečí spíše nemá a sedm procent ho nemá rozhodně. Během doby, kdy je pocit bezpečí v České republice sledován, stoupl počet lidí, kteří se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně, z 45 procent v roce 2002 na 65 procent v roce 2006. Od té doby se výsledky udržují na zhruba stejné úrovni. 

Ženy se o svoji bezpečnost bojí víc

V místě svého bydliště se lidé cítí o něco bezpečněji než na území celé republiky. Součet odpovědí "rozhodně ano" a "spíše ano" v tomto případě činil přes tři čtvrtiny (77 procent) ze všech odpovědí. Bezpečně se v místě svého bydliště spíše či rozhodně necítí 22 procent občanů. Pocit bezpečí v místě, kde dotázaní žijí, se od roku 2002 významně nezměnil, avšak v posledním průzkumu se snížila četnost kategorie "spíše bezpečně" ve prospěch odpovědi "rozhodně bezpečně". 

Pocit bezpečí roste se zvyšující se životní úrovní a naopak klesá se zvyšujícím se věkem. Pocit bezpečí mají častěji muži než ženy. Významně častěji se cítí bezpečně obyvatelé menších měst a vesnic, lidé žijící na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Naopak méně bezpečně se cítí obyvatelé středních a velkých měst (zhruba do 30 tisíc obyvatel) a obyvatelé Prahy, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Tagy: policie Česko práce pruzkum spokojenost

Zdroje: ČTK