Ředitelství silnic a dálnic dostalo od ÚOHS půlmilionovou pokutu

- Aktuality autor: Lucie Hyblerová

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) půlmilionovou pokutu. V tendru téměř za 2,5 miliardy Kč na stavební práce úseku silnice R6 na Sokolovsku určilo pevnou cenu za část zakázky a v té znemožnilo soutěž mezi uchazeči, řekl dnes ČTK předseda ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí není pravomocné, ŘSD se proti němu může odvolat. 

Dálnice D1

Dálnice D1,zdroj: Isifa.com

Jádrem sporu byly čtyři položky týkající se rekonstrukce objízdných tras souvisejících s hlavní částí prací v úseku Nové Sedlo - Sokolov. ŘSD na tuto část tendru stanovilo pevnou cenu 110,3 milionu korun. 

Nabídky uchazečů ŘSD hodnotilo včetně této fixní částky. "Soutěž o tuto část zakázky byla zcela vyloučena. Veřejná zakázka tak byla zadána na základě zkresleného hodnocení nabídek, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele," uvedl Rafaj. 

Podle něj ŘSD nehodnotilo nabídky korektně, i když k nabídce každého uchazeče byla vždy přičtena stejná částka. "Problematická je zejména skutečnost, že v části předmětu plnění došlo k narušení tvorby cen, neboť nevzešly z plně konkurenčního prostředí," uvedl Rafaj. 

Chyby byly také při zadání stavebních prací na rekonstrukci objízdných tras, konkrétně ulic Školní, Jeronýmova, Husitská, Škroupova, Fibichova, Janáčkova, Ondříčkova, Smetanova a mostu přes Lobezský potok v Sokolově. 

"Tato část zakázky nebyla soutěžena a podmínky realizace stavebních prací byly stanoveny až individuálně s vybraným uchazečem. I tento delikt měl podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky," dodal Rafaj. 

Tagy: pokuta Ředitelství silnic a dálnic

Zdroje: ČTK