Průzkum CVVM: Většina občanů není spokojena s fungováním demokracie v ČR

- Aktuality autor: Sebastian Kantor

Více než polovina lidí je nespokojena s fungováním demokracie v ČR, jejich podíl se od loňského roku zvýšil. Vyplývá to z výsledků únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Průzkum ukázal, že se zhoršují názory na současný politický systém, lidé jej hodnotí hůře než předlistopadový režim.

Nespokojenost s fungováním demokracie v ČR v únoru vyjádřilo 53 procent lidí. Je to o sedm procentních bodů více než loni, ale stejný podíl jako v roce 2010. Spokojeno je 43 procent dotázaných, většinou jsou to mladí lidé, vysokoškoláci, lidé s dobrou životní úrovní a středopravicovou či pravicovou politickou orientací.

Průzkum ukázal, že se zhoršuje hodnocení současného politického systému. Od února 2009, kdy jej pozitivně vnímalo 22 procent účastníků průzkumu, klesl letos jejich podíl na 15 procent, naopak podíl negativních postojů se zvýšil z 41 na 60 procent. Podle výsledků dotazování lidé hodnotí současný systém hůře než předlistopadový, který označilo za dobrý 23 procent. V to, že se v příštích deseti letech politický systém v ČR zlepší, věří 18 procent respondentů.

Kritika systému

Klesl podíl lidí, kteří pokládají demokracii za nejlepší způsob vlády. Letos na tuto otázku odpovědělo kladně 42 procent, loni to bylo 49 procent. Naopak se o čtyři procentní body zvýšil podíl dotázaných, kteří by za "určitých okolností" dali přednost autoritativní vládě. Pozitivní stanovisko zastává 24 procent lidí, podle CVVM je tato tendence nejsilnější u příznivců KSČM. Celkem 27 procent uvedlo, že je jim jedno, v jakém režimu žijí.

Oproti loňsku výrazně přibylo lidí, kteří si myslí, že lidem v ČR se nedostává rovnoprávného a spravedlivého zacházení, tento názor zastává 54 procent účastníků průzkumu, loni jich bylo o 11 procentních bodů méně. I tak se většina lidí stále domnívá, že v ČR jsou respektována lidská práva, v únoru na tuto otázku kladně odpovědělo 60 procent lidí, meziročně to však bylo o deset procentních bodů méně. Opačný názor zastává asi třetina dotázaných, pět procent na to nemá žádný názor.

Průzkumu, který se uskutečnil od 6. do 13. února, se zúčastnilo 1054 lidí.


Spokojenost s fungováním demokracie v ČR (v procentech)

02/2009 02/2010 02/2011 02/2012
rozhodně spokojen 6 4 8 5
spíše spokojen 42 39 43 38
spíše nespokojen 35 38 35 37
rozhodně nespokojen 13 15 11 16
spokojen/nespokojen 48/48 43/53 51/46 43/53


Pozn:: Dopočet do 100 procent tvoří odpovědi "nevím". 
Zdroj: CVVM


Hodnocení politického vývoje v ČR (procentech)

velmi dobrý spíše dobrý ani dobrý, ani špatný spíše špatný velmi špatný neví
politický systém za 10 let 2 16 18 23 16 25
současný politický systém 1 14 23 36 24 2
politický systém v 90. letech 4 34 35 14 4 9
politický systém před rokem 1989 3 20 25 20 17 15


Zdroj: CVVM

Tagy: demokracie pruzkum

Zdroje: ČTK