Protikorupční aktivisté upozornili na chyby při tvorbě zákonů

- Zprávy autor: Jan Pastor

Návrh zákona o veřejných zakázkách, o němž nyní poslanci jednají ve sněmovně, by v současné podobě nepřinesl čekané zprůhlednění veřejných soutěží, uvedly dnes Nadační fond proti korupci a občanské sdružení Veřejnost proti korupci. Vadí jim také, že občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích ponechávají existenci anonymních listinných akcií. Právě jejich zrušení podle aktivistů povede k lepšímu potírání korupce.

"Formují se klíčové zákony, které se tváří, že korupci omezí, ale ve skutečnosti tomu zdaleka tak není. Podle současných pracovních verzí těchto zákonů dokonce hrozí, že korupční prostředí u nás ještě podpoří," řekl novinářům ředitel správní rady nadačního fondu Karel Janeček.

Chce-li firma dostávat veřejné peníze, musí se před státem svléknout do naha

Nevládní organizace vypracovaly návrhy, které by zákony měly vylepšit, uvedla právnička Hana Marvanová. Chce, aby zákonem o zakázkách byli vyloučeni všichni lidé, kteří by mohli být v jakémkoli střetu zájmu. Chce-li firma dostávat veřejné peníze, musí se před státem 'svléknout do naha', musí ukázat celou svou majetkovou strukturu až po beneficienty, dodal Janeček.

Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Jan Dvořák dnes sdělil, že nevládní organizace s návrhy na vylepšení zákona přišly v rámci celého legislativního procesu velmi pozdě. MMR zpřístupnilo připravovaný zákon k odborné i veřejné diskusi již na začátku letošního roku. "V současném stadiu (příprava na druhé čtení ve sněmovně) ho nelze připomínkovat ze strany ostatních resortů, legislativní rady vlády a nelze zjistit stanovisko Evropské komise, které by v takto zásadní věci mělo být známo předem," uvedl mluvčí.

Ministerstvo podle Dvořáka také od začátku poukazovalo na to, že hlavní problémy veřejného investování nespočívají ve vadách zákona o veřejných zakázkách, protože ty jsou jen částí celého procesu a právní normy upravující přípravu rozpočtu a investičních záměrů nejsou dostatečně účinné. Připomněl, že úřad rád podpoří jakékoliv snahy o sloučení dnes roztříštěných pravomocí kontrolních orgánů. Jako možnost ministr Kamil Jankovský (VV) navrhl vznik nezávislého úřadu, který by kontroloval celý investiční proces a zároveň poskytoval metodické vedení zadavatelům.

Vláda nemá výsledky, které se čekaly

Herec Jan Kraus, který patří mezi aktivisty, uvedl, že v boji proti uplácení je nutná větší součinnost všech složek - od vlády po policii. Místopředsedkyně vlády pro boj s korupcí Karolína Peake (VV) přiznala, že výsledky vládního snažení čistit korupční prostředí zatím nejsou valné, třebaže trojkoaliční kabinet si dal boj proti korupci jako jedno ze svých hlavních hesel. "Vláda nemá výsledky, které se čekaly," konstatovala.

Nadační fond proti korupci odhaduje, že pokud se situace nezlepší, bude dál mizet každému občanovi České republiky tisícovka měsíčně. "Neuděláme-li něco s korupcí, budeme dál platit korupčníkům toto výpalné," konstatoval pivovarník Stanislav Bernard.

Nadační fond proti korupci byl zřízen k podpoře odhalování korupční činnosti ve veřejné správě. Přispívá k budování etických hodnot v demokracii a udržuje databázi případů uplácení. Sdružení Veřejnost proti korupci si vytklo za cíl prosadit zásadní změny politického a společenského systému ve společnosti.

Tagy: korupce

Zdroje: ČTK