Pražský dopravní podnik zkouší, co mu zákazník bude tolerovat

KOMENTÁŘ - Aktuality autor: Sebastian Kantor

V souvislosti se zprávou z minulého týdne týkající se možného plánu na zdražení jízdného a omezení dalších spojů v rámci pražské hromadné dopravy se člověk chtě nechtě zamýšlí nad tím, zda pražský Dopravní podnik zároveň s tím podniká i nějaké aktivní kroky k tomu, aby si jednak vůbec zachoval stávající zákazníky a jednak třeba i získal nové. Pokud takové snahy existují, nedává je Dopravní podnik navenek příliš znát.

DPP zkouší trpělivost cestujících (ilustrační fotografie)

DPP zkouší trpělivost cestujících (ilustrační fotografie),zdroj: ThinkStock

Situace, ve které lidé čím dál tím více pociťují zhoršující se kvalitu veřejné dopravy, není prospěšná pro město ani jeho obyvatele. A do budoucna možná ani pro Dopravní podnik samotný. Může se totiž stát, že více lidí přesedne do aut či na kola a výdělek z prodeje jízdenek se ještě zmenší. Bohužel však jen málo nasvědčuje tomu, že by si Dopravní podnik svých zákazníků vážil jako důležitých klientů kupujících si jeho služby - tedy tak, jak by to mělo v ideálním případě být. Některé kroky Dopravního podniku právě naopak působí tak, že si je věrností svých současných zákazníků zkrátka jistý, díky čemuž si může dovolit stejně sebejistě napínat i jejich trpělivost. 

Nové tramvaje, ovšem plné jako indické vlaky 

Člověk snadno získá pocit, jako kdyby vedení Dopravního podniku zkrátka počítalo s tím, že současný stav je trvalý, tedy že stávající zákazníci neodejdou a noví nepřijdou. Jinými slovy že ti, kdo veřejnou dopravou jezdí už teď, pravděpodobně nemají na výběr a snesou tedy i horší služby, a ti, kteří nyní jezdí autem, se pro veřejnou dopravu při současné nabídce služeb s největší pravděpodobností stejně nikdy nerozhodnou. Ve chvíli, kdy v rozpočtu schází peníze, proto není prvním řešením snaha přesvědčit nové lidi o výhodnosti hromadné dopravy, tedy pokusit se získat nové zákazníky, ale zdražení jízdného těm, kteří veřejnou dopravou už jezdí. Ve srovnání s jinými evropskými městy se propagace veřejné dopravy v Praze zdá být téměř nulová – například v Edinburghu jsou reklamy vyzdvihující výhody veřejné dopravy snad na každé zastávce a zcela nepřehlédnutelné. 

Zdražení jízdného lze možná obhajovat tím, že Dopravní podnik investuje do zlepšování služeb a komfortu cestujících velké peníze - staré vozy se vyměňují za nové a staví se další stanice metra. Ovšem toto je pouze suchá statistika nevypovídající nic o tom, jak pohodlné cestování ve skutečnosti je. Netrvá dlouho, aby člověk z vlastní zkušenosti poznal, že pohodlnější než jedna zbrusu nová a až po střechu naplněná tramvaj, jsou dvě třeba klidně i starší, ale nepřeplněné tramvaje. Pokud je však řeč o tom, jak Dopravní podnik bez zábran napíná nervy svých stálých zákazníků, nejsou přecpané tramvaje a dlouhá čekání na spoje bohužel tím jediným problémem. Respekt k zákazníkovi člověk příliš nepociťuje ani ve chvílích, kdy přijde do kontaktu s některými zaměstnanci Dopravního podniku. 

Revizor z Divokého západu 

Zatímco většina řidičů je ochotná poradit a čeká na zastávkách na dobíhající cestující, kapitolou sami pro sebe jsou revizoři. Být revizorem v prostředcích městské dopravy asi není už ze své podstaty nejvděčnější společenská role, avšak někteří představitelé této skupiny svým chováním vskutku minimálně udivují. Nejenže se zdá být trochu nefér, že frekvence kontrol se citelně zvyšuje vždy na přelomu měsíce - a nelze tedy nemít pocit, že jsou namířené právě proti předplatitelům, kteří se třeba o den opozdí se zakoupením dalšího kuponu – ale zarážející je především způsob, kterým někteří revizoři s cestujícími komunikují. Tím spíš pokud pokutují cizince. Jako názorná ukázka se mi vybavuje scéna z tramvaje, kdy revizor s nesmlouvavým výrazem ve tváři pronesl k nebohému cizinci s deset minut propadlým lístkem jedinou větu českou angličtinou: „Ride is over, gentleman.“. Divoký západ hned vedle Pražského hradu.

Účelem tohoto článku v žádném případě není dotknout se slušných revizorů nebo se snad postavit proti městské hromadné dopravě. Její role ve městech je ve všech ohledech zcela zásadní. Bylo by však žádoucí zvýšit společenskou prestiž a celkovou úroveň tohoto způsobu přepravy. A prvním krokem k tomu by mělo být to, aby si Dopravní podnik jako takový i jeho řadoví zaměstnanci začali zákazníků opravdu vážit a přistupovat k nim s tím, že zachování si jejich přízně je v zájmu celého podniku.

Tagy: Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zdroje: ČTK