Právníci se shodují, ACTA je dokument plný potenciální šikany

- Aktuality autor: Michal Polák

Z Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA) vyplývá, že zájem na ochraně duševního vlastnictví může být kladen nad všechny ostatní zájmy - v krajních případech nad právo na spravedlivý proces či presumpci neviny, míní advokát Vratislav Urbášek. Její výklad je podle něho nejednoznačný. Z toho prý mohou později pramenit i chyby při jejím přejímání do národních legislativ.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Cílem mezinárodní dohody, ke které se minulý týden připojilo 22 unijních zemí včetně ČR, je vytvořit pravidla pro posílení dodržování práv k intelektuálnímu vlastnictví, tedy bojovat proti šíření nelegálních kopií a padělků všeho druhu, mimo jiné záznamů hudebních či filmových děl, léků, značkových oděvů, ale například i spotřební elektroniky.

"Umožňuje hraniční kontroly elektronických zařízení (počítačů, telefonů), zdali jich nebylo použito při porušení autorských práv, čímž dochází k absolutnímu narušení soukromí a možnosti zneužití k šikaně či konkurenčnímu boji," vysvětlil Urbášek z advokátní kanceláře VDNU legal. Pokud tedy bude smlouva v rámci EU a ČR ratifikována, kontroly by mohly být i v rámci EU. Dodal, že dohoda zavádí také takzvanou presumpci viny.

"Na základě této úmluvy se vám nikdo podle mě v počítači na našich hranicích šťourat nebude," domnívá se naopak advokát Jan Tryzna. Samotná úmluva podle něho pouze říká, že se stát zavazuje přijmout opatření, která umožní potencionálně poškozeným domáhat se ochrany. "To by musel být přijat zákon, který by řekl: Každý, kdo převáží přes hranice počítač, tak ho na vyžádání musí předložit ke kontrole," uvedl Tryzna. Podotkl však, že se s textem dohody sice seznámil, k dispozici jej však u sebe právě nemá.

Nečekají nás kontroly na hranicích

Podobně jako Tryzna na smlouvu nahlíží i mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták. "Dohoda nehovoří o tom, že se někdo někomu bude přehrabovat v osobních datech," uvedl. "Pokud by něco takového bylo prosazeno do zákona, pak bychom to kontrolovali," sdělil.

Jako problematický však Tryzna vnímá závazek státu přimět poskytovatele připojení internetu sdělit údaje o jeho provozu při podezření z porušování autorských práv. "Ale ono to zase vyžaduje nějakou vnitrostátní úpravu," doplnil. Připustil však, že na základě dohody může později vzniknout iniciativa k předložení konkrétního návrhu ke zpřísnění některého ze zákonů.

"Jak jsem to pochopil, tak se státy ve své podstatě zavazují zavést postupy umožňující kontrolu nad potencionálním porušováním autorských a dalších práv k duševnímu vlastnictví. V naprosté většině případů mně přišlo, že už ta opatření v našem právním řádu, aspoň co se týče programového porušování autorských práv, dávno fungují," řekl Tryzna. Dohoda tak podle něho míří spíše na individuální porušování práv.

ACTA neřeší odpovědnost

Urbášek označil za šikanózní fakt, že dohoda dovoluje při podezření z porušení autorských či jiných práv věc na určitou dobu zadržet, což může být zneužito ke konkurenčnímu boji. Advokátovi se rovněž nelíbí nejasnosti kolem výboru ACTA, který je oprávněn měnit kontroly a postupy zavedené dohodou bez konzultace. "ACTA vůbec neřeší jeho odpovědnost (ani odpovědnost jednotlivých členů)," napsal advokát. Z textu prý není ani jasné, jak bude obsazen, zda na základě volby či politické nominace.

ACTA je pouze dohodou, takže aby postupy v ní definované mohly být v jednotlivých signatářských zemích uplatňovány, musí se stát součástí legislativy daných států, které mohou též zavést rozsáhlejší prosazování práv k duševnímu vlastnictví, než vyžaduje tato dohoda.

Tagy: acta pravo

Zdroje: ČTK