Postižení budou mít do dvou let stejnou minimální mzdu jako zdraví

- Aktuality autor: roj

Do dvou let by se měla minimální mzda pro osoby se zdravotním postižením dostat na úroveň běžné minimální mzdy. Nyní minimální mzda činí 9200 korun, ale lidé pobírající invalidní důchod dostávají jen 8000 korun, což Národní rada osob se zdravotním postižením ČR považuje za diskriminaci. 

Minimální mzda zdravotně postižených se do dvou let srovná s běžnou minimální mzdou (ilustrační snímek)

Minimální mzda zdravotně postižených se do dvou let srovná s běžnou minimální mzdou (ilustrační snímek),zdroj: ThinkStock

"Doposud je velký rozdíl mezi minimální mzdou obecnou a minimální mzdou příjemců invalidních důchodů," uvedl šéf Národní rady Václav Krása, podle něhož jde o jasnou diskriminaci. To, že má být do dvou let odstraněna, považuje za zcela zásadní.

"Mělo by se to začít postupně vyrovnávat, měl by to být průběžný, relativně rychlý proces," uvedl k dohodě ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier. Je podle něj samozřejmé, že by každému za práci měla být poskytována v zásadě stejná odměna.

Krása dnes dále řekl, že se ministerstva zavázala, že budou zaměstnávat povinný podíl lidí s handicapem. Dosud často úřady pravidlo neplnily a raději zaplatily odvod do rozpočtu. Rada si pochvaluje také to, že plán počítá s dostatečnou finanční podporou vzdělávání dětí s postižením.

První plán kroků, které měly přispět ke srovnání podmínek handicapovaných se zdravými, mělo Česko na roky 2010 až 2014. Dokument do roku 2020 na něj navazuje. Zaměřuje se na odstraňování bariér v budovách, na bydlení, vzdělávání či zaměstnávání lidí s handicapem.

Podle dokumentu by se mohlo v budoucnu změnit třeba financování sociálních služeb. Nyní poskytovatelé dostávají dotace od krajů. Do budoucna by se mohlo zvážit třeba pojištění či platby od klientů, kteří by na ně pobírali podporu od státu. Nyní mají příspěvek na péči, uvažuje se ale o jeho změně. Změnit by se mělo i posuzování stavu a potřeb lidí, kteří dlouhodobou péči potřebují. Po celé republice by měla být dostupná například osobní asistence, pečovatelská služba či tlumočnické a průvodcovské služby. Přibývat by měly také půjčovny kompenzačních pomůcek.

Pokračovat má odstraňování bariér v úřadech, soudech či nemocnicích. Ve veřejných budovách nemá chybět vizuální či zvuková signalizace a piktogramy. Přibývat by mělo bezbariérových vlaků. Dál se mají zpřístupňovat památky, divadla, muzea, kina či knihovny.

Každý rok do konce února by měly resorty předložit zprávu o tom, jak uložené úkoly plní. Vláda by materiály měla do pololetí vyhodnotit a plán aktualizovat.

Tagy: Česko domácí minimální mzda zdravotně postižení

Zdroje: ČTK