Poslanci rozhodují o změnách v nájemním bydlení

- Aktuality autor: red

Poslanecká sněmovna by dnes měla rozhodnout o novele občanského zákoníku, která upravuje oblast nájemního bydlení po skončení deregulace. Výši nájemného v místě a čase obvyklém by měly nově určovat soudy.

Přihlížet by přitom měly k cenovým mapám, které připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Na konci loňska skončila regulace nájemného přibližně pro 400.000 bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012.

K novele poslanci předložili několik pozměňovacích návrhů. Například sněmovní ústavně-právní výbor navrhnul, aby nájemníci měli dvouměsíční lhůtu na to, aby souhlasili s návrhem majitele na zvýšení nájemného.

Sněmovna chce posílit dohled na komorami architektů a inženýrů

Výbor pro veřejnou správu doporučil provést v předloze změnu v sociální klauzuli. Novela totiž také omezuje přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem, nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75 let a nezletilé. Výbor chce, aby byl věk snížen na 70 let.

Poslanci by se v pátek měli také věnovat novele týkající se komor architektů a inženýrů, která by měla posílit dohled státu nad nimi. K předloze podali poslanci opět několik pozměňovacích návrhů. Například Jaroslav Lobkowicz (TOP 09 a Starostové) chce, aby autorizovaní technici mohli zpracovávat i územní rozhodnutí.

Zdroje: ČTK