Poslanci projednají dohody o ochraně investic s Gruzií a Arábií

- Aktuality autor: red

Sněmovna bude schvalovat dvě dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic, a to se Saúdskou Arábií a Gruzií. Obě dohody patří do kategorie tvz. prezidentských smluv, proto je musí po schválení sněmovnou a Senátem podepsat prezident republiky.

Vláda si od smluv slibuje větší bezpečnost a jistotu pro české investory.

V případě Gruzie upozorňuje vláda v důvodové zprávě na rizika spojená se skutečností, že jde o rozvíjející se ekonomiku. Jistotu podnikání narušuje hlavně velká byrokracie spojená s nekvalitním prosazováním zákonů. Zpochybňována je i nezávislost tamních soudů. Navíc se dosud nepodařilo vyřešit separatistické konflikty v Abcházii a Jižní Osetii, které jsou hlavním zdrojem napětí v oblasti.

Navzdory tomu roste obchodní výměna mezi oběma zeměmi a v roce 2007 se Česko stalo dokonce největším zahraničním investorem. Do kavkazské země tehdy přitekly investice za víc než 220 milionů dolarů. Loni se také objevila informace, že česká firma Energo-Pro získala v Gruzii zakázku na výstavbu dvou vodních elektráren v celkovém objemu 2,5 miliardy korun.

Dohoda obsahuje kromě jiného závazky obou zemí umožnit investice firem z druhého státu a poskytuje jim záruku proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s jinými firmami. Obsahuje i záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů.

V případě smlouvy se Saúdskou Arábií musela česká strana ustoupit a změnit některá ustanovení. Ustoupila například v požadavku na takzvané neomezené národní zacházení, které zaručuje zahraničním firmám stejný přístup na trh jako domácím. Místo toho ho bude upravovat saúdskoarabský právní řád. Arabská strana opakovaně upozornila, že tamní zákony se neustále mění.

V Saúdské Arábii patří mezi investice s největší perspektivou například těžba zemního plynu, energetika a vodohospodářství. Země získává téměř tři čtvrtiny pitné vody odsolováním mořské vody. Některé obory jsou však prozatím zahraničním investorům uzavřené. Jde hlavně o těžbu ropy, zbrojařskou výrobu, rybolov, média nebo telekomunikace. Jejich počet však tamní vláda postupně omezuje.

Tagy: poslanci schválení Gruzie

Zdroje: ČTK