Poradci ministra zemědělství podporují razantní kroky proti kůrovci

- Aktuality autor: Jan Pastor

Poradci ministra zemědělství dnes vyjádřili podporu vedení Národního parku Šumava v boji proti kůrovci. Park by měl podle nich urychleně přikročit k aktivitám, které maximálně zamezí dalšímu šíření lýkožroutů, zabránit další újmě na společenské funkci lesa.

Apelují také, aby zákon o Národním parku Šumava vznikl na základě konsensu co největšího množství zainteresovaných stran. Po dvoudenním jednání ekonomické komise odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd, jež je poradním orgánem ministra zemědělství, to řekl mluvčí parku Pavel Pechoušek.

"Když byl tvořen Národní park Šumava, předpokládal jsem, že náhradou pro společnost za odnětí produkční funkce lesa v hodnotách řádu miliard korun budou za tuto společenskou újmu o to více zvýšeny společenské hodnoty plněním jiných funkcí lesa. Protože jsou však lesní porosty devastovány kůrovcem, dochází k redukci plnění mimoprodukčních funkcí lesa a k výraznému snížení i jejich společenských hodnot," uvedl na zasedání komise její předseda Luděk Šišák z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Jediní, kdo mohl doznat újmy, byly těžařské firmy

Podle jeho univerzitního kolegy Karla Pulkraba byly působením kůrovce narušeny zejména funkce vodohospodářské, půdoochranné i zdravotně hygienické. Škody se podle Šišáka pohybují v řádech miliard korun a mohou za ně konkrétní lidé. Poškozeni byli i podnikatelé a místní obyvatelé.

Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha "jediní, kdo mohl doznat újmy, byly těžařské firmy, a to je taky asi jediné, co jsou tito lesničtí ekonomové schopni ohodnotit." Turistický ruch vázaný na národní park podle Bláhy generuje několikanásobně vyšší zisky, než byla těžba a prodej dřeva. K tomu existují nezpochybnitelná data, tvrdí.

Obce v národním parku mají dvojnásobné a vyšší příjmy než obce na hranici nebo za hranicí národního parku. Národní park navštíví každoročně kolem dvou milionů turistů. Přitom pro 68 procent z nich byla existence národního parku důležitá při jejich rozhodnutí Šumavu navštívit a 63% turistů očekává, že v národním parku uvidí na významné ploše divokou přírodu. Sedmdesát procent turistů uvádí, že jim naopak v národním parku vadí pohled na holiny a vytěžené plochy. Podobně je tomu i v sousedním NP Bavorský les, kde ponechali většinu lesů přírodě, bez ohledu na kůrovce. "Turismus tam generuje hrubý obrat 29 milionů eur ročně. A nikdo snad nepochybuje, že si to Němci umí moc dobře spočítat," uvedl Bláha.

Tagy: kurovec

Zdroje: ČTK