Policii se s novým rokem zbaví několika povinností

- Aktuality autor: red

Od 1. ledna vstoupí v účinnost zákon o policii, který dává policejnímu sboru nové pravomoci a zároveň jej zbavuje některých současných povinností.

Policisté například budou moci v určitých případech používat elektrické paralyzéry a při pátrání budou mít přístup k údajům o telefonátech. Na druhou stranu už nebudou muset doručovat úřední písemnosti nebo zajišťovat dohled na velkých sportovních akcích. Reforma také změní organizační strukturu policie. Podle ministra vnitra Ivana Langra (ODS) jde o největší změnu policie za posledních 50 let. Pravomoci policistů se rozšíří o možnost vypnout telekomunikační spojení v případě bezpečnostní hrozby, která by mohla způsobit škodu přesahující pět milionů korun. Paralyzéry budou moci použít pouze v případě, že ostatní donucovací prostředky selžou. Budou také moci vstupovat do prostor živnostenských provozoven, pokud získají důvodné podezření, že se tam skrývají hledané osoby. Při pátrání budou mít k dispozici údaje o použití platebních karet, o uskutečněných telefonických hovorech nebo o poskytnutí lékařské péče. Podle tvůrců reformy tak budou policisté schopni najít pohřešovanou osobu rychleji než doposud. Reforma policisty zprostí některých povinností, které přímo nesouvisejí se zajišťováním veřejné bezpečnosti. Ministr Langer věří, že policie díky tomu bude moci kvalitněji plnit své hlavní poslání, tedy chránit veřejnost. Bez asistence policie se nově obejdou méně závažné dopravní nehody nebo fotbalové zápasy. Langer zastává dlouhodobě názor, že není důvod, aby policisté na stadionech nahrazovali pořadatelskou službu, a sloužili tak soukromým subjektům - tedy fotbalovým klubům. Muži zákona zasáhnou, jen pokud organizátoři nezvládnou situaci a bude ohroženo zdraví účastníků akce. Dopravní nehody bude policie povinně vyšetřovat jen v případech, kdy škoda přesáhne 100.000 korun. Policisté už nadále nebudou doručovat úřední písemnosti a pokud si jejich asistenci kvůli obavám o zdraví či život vyžádá exekutor, bude jim muset uhradit náklady za pomoc, pokud by si ochranu mohl zajistit i jinak. Změní a zjednoduší se také organizační struktura policie. Reforma mimo jiné v příštích čtyřech letech počítá s vytvořením krajských policejních ředitelství v šesti regionech, kde doposud chybí. Nově by tak měla existovat krajská ředitelství ve všech 14 krajích České republiky. Reforma připraví o velitelské místo celkem 350 osob, například okresní policejní ředitele a jejich zástupce. K novinkám patří také takzvané koordinační smlouvy, které budou moci starostové jednotlivých měst uzavírat s policejními funkcionáři. Města se tak mohou s policisty dohodnout například na místech, jež jsou riziková, a proto potřebují častější dohled policejních hlídek. Městští strážníci budou nově měřit rychlost na silnicích pouze ve vymezených úsecích označených přenosnou dopravní značkou, které jim určí republiková policie. V balíku změn, jež tvoří policejní reformu, je i zvýšení pokut za některé přestupky proti veřejnému pořádku, a to většinou ze současných 1000 korun na pětinásobek. Pokutu za porušení pořádku může dostat třeba člověk, který neuklidí výkaly po svém psovi, ruší noční klid nebo neuposlechne pokynů policisty. Reforma policie rovněž zpřísní podmínky pro provozování soukromých bezpečnostních agentur a detektivních kanceláří. Provozovatelé služeb musí být bezúhonní, zaměstnanci mají navíc absolvovat fyzické i psychologické vyšetření. Nový zákon částečně mění i podobu Inspekce ministra vnitra, která kontroluje a vyšetřuje přestupky policistů. Od Nového roku se útvar přejmenuje na Inspekci policie a bude nově vyšetřovat i civilní policejní zaměstnance. Inspektoři získají pravomoc k testování spolehlivosti jednotlivých policistů ve službě.

Zdroje: ČTK