Po dvou letech se ze skládky nebezpečného odpadu stala louka

- Aktuality autor: Nikola Velvarská

Na Třebíčsku dnes skončila dvouletá sanace skládky nebezpečného odpadu v Pozďátkách. Ze skládky, z níž léta unikala voda znečištěná kyselinou sírovou a těžkými kovy, odborné firmy postupně odvezly 70.000 tun materiálu - odpadu a kontaminované zeminy.

Teď už v místě bývalé skládky roste tráva a různé druhy stromů, převažují duby a lípy. Vysočina se tak zbavila své nejhorší ekologické zátěže.

Dobré jméno se navrací i vesničce Pozďátky, která donedávna doplácela na sousedství problematické skládky. "Už se tam staví nové domy a lidé to chápou jinak; ne že tam tečou odpady do země a že je potřeba se odtud dostat pryč," řekl Jiří Válal, starosta Slaviček, pod které Pozďátky patří. V okolí skládky se už prý také začaly zvyšovat ceny pozemků.

Práce na skládce začaly před dvěma lety

Odstranění skládky zajišťoval státní podnik Diamo. Práce zhruba za půl miliardy korun začaly na jaře 2010. Ze skládky bylo nejprve vyvezeno 31.000 tun nebezpečného odpadu. Dalších 39.000 tun odváženého materiálu představovala kontaminovaná zemina z podloží. Vyčerpáno a vyčištěno muselo být 15.700 metrů krychlových podzemních vod.

Po rekultivaci území bylo na víc než hektaru pozemků bývalé skládky vysázeno asi 10.000 sazenic dřevin, dva hektary byly zatravněny. Sanační práce provádělo sdružení podniků SMP CZ a Geosan Group. Dotace pokryjí 90 procent z 485 milionů korun způsobilých výdajů. Celkové náklady spojené s projektem převýšily 594 milionů Kč. Další dva roky se v tomto území ještě budou monitorovat podzemní vody a o rok déle je nutno pečovat o zeleň.

Na Třebíčsku nyní nehrozí ekologická katastrofa

"Jsme rádi, že se to podařilo," řekl k ukončení sanace radní Kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý. Dodal, že žádná další tak vážná ekologická hrozba na Vysočině teď není. Starých skládek a ekologických zátěží po zaniklých podnicích je řada. "Ale žádná není v tuto chvíli v takovém stavu, aby bezprostředně ohrožovala spodní vody, krajinu a podobně," uvedl radní.

Skládka v Pozďátkách byla v provozu od roku 1994, bylo tam uloženo i 10.000 tun zelené skalice. Areál byl v rukou několika vlastníků. Ministerstvo životního prostředí znemožnilo plány na další využití skládky tím, že už nepovolilo její provoz. Podle rozhodnutí vlády nakonec skládku koupilo Diamo za 23 milionů korun od italsko-lucemburské firmy Logika.

Tagy: skládka odpad

Zdroje: ČTK