Plzeňská univerzita chybovala při uznávání diplomů z Ukrajiny

- Aktuality autor: Jakub Procházka

Nejvyšší správní soud (NSS) v několika souvisejících případech potvrdil, že Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) chybovala při uznávání právnických diplomů ze Zakarpatské státní univerzity.

Sérií prakticky totožných rozhodnutí NSS v posledních dnech zamítl kasační stížnosti Západočeské univerzity a držitelů pochybně uznaných titulů, kteří protestovali proti loňskému verdiktu Krajského soudu v Plzni. Plzeňský soud tehdy nařídil univerzitě, aby ohledně uznání titulů rozhodla znovu a důkladněji, což nyní škola musí udělat.

Uznávání titulů z Ukrajiny terčem kritiky

Uznávání titulů z Ukrajiny bylo dlouhodobě terčem kritiky odborné veřejnosti, a to i přesto, že vzdělávání garantovali čeští učitelé. NSS potvrdil, že rozhodnutí Západočeské univerzity o platnosti titulů měla značné formální nedostatky. Škola nesprávně kombinovala dva různé akty - rozhodnutí a osvědčení. 

"Následně obsah osvědčení měnila, a to neformálně, bez jakéhokoliv zdůvodnění, formou skartace původního osvědčení a vydání osvědčení nového," stojí v jednom z několika podobných verdiktů NSS. Skartování a antidatování přitom zřejmě bylo častou praxí.

"Došlo k němu i v dalších pěti z celkem sedmi věcí, které má nyní rozhodující devátý senát zdejšího soudu v souladu s rozvrhem práce přiděleny k posouzení," napsal jeden ze senátů NSS. 

Podnět dala Vesecká

Podnět Krajskému soudu v Plzni kvůli uznávání titulů dala někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Prostřednictvím žalob napadla rozhodnutí univerzity o uznání diplomů. 

Západočeská univerzita přestala podle dostupných informací uznávat ukrajinské právnické diplomy někdy na přelomu let 2009 a 2010. Zakarpatská státní univerzita sídlí v Užhorodu. Češi ji studovali prostřednictvím pražského soukromého institutu. Osvědčení od české univerzity potřebovali proto, aby se mohli v ČR živit jako právníci. ZČU přitom kvůli uznávání čelila dlouhodobé kritice z mnoha stran. 

Kvalitu absolventů zpochybnila i ČAV

Kvalitu absolventů zpochybnila například Česká advokátní komora, která je odmítla zapsat do seznamu koncipientů a dokonce několik již dřív zapsaných koncipientů vyškrtla. Komora svůj krok odůvodnila tím, že dotyční zřejmě nemají vzdělání rovnocenné se studiem práv na české univerzitě. Současně dala podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství, ať se věcí zabývá. 

Postup ZČU kritizovala i předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Podle ní bylo uznávání užhorodských práv jednou z prvních "podivností", kterou se v minulosti začala komise zabývat. Postupně pak propukl jeden z největších skandálů v českém vysokém školství. Kvůli pochybným rychlostudentům a dalším nejasnostem skončilo vedení plzeňské právnické fakulty. Situace na fakultě je stále složitá, reformy zdaleka neskončily a hrozí, že budou zcela zastaveny. 

Počátkem února Západočeská univerzita odeslala čtyřem absolventům usnesení o zrušení magisterského diplomu. Jde prý o případy, kdy lidé nesplnili řadu zkoušek a zápočtů, chyběly jim diplomové práce, studia trvala rok, dva nebo dokonce dva měsíce. Další podobné kroky škola připravuje.

Tagy: Plzeň ZČU

Zdroje: ČTK